Home

Achtergrond 600 x bekeken 4 reacties

Betekenis

Over de betekenis van de land- en tuinbouw voor de Nederlandse economie kun je sterk van mening verschillen, afhankelijk van je positie.

Zo stelt de Stichting Natuur en Milieu in een begin dit jaar verschenen pamflet, dat de primaire sector slechts twee procent bijdraagt aan het Bruto Nationaal Product (BNP). Het BNP is het totale inkomen uit alle economische activiteiten in Nederland. Landbouworganisaties en het ministerie van LNV vertellen echter regelmatig dat het agrocluster een aandeel in het BNP heeft van circa tien procent en dus erg belangrijk is voor de Nederlandse economie.

Hoe zit het nu? De bijdrage van de primaire land- en tuinbouw (inclusief loonwerkbedrijven) aan de economie bedroeg de afgelopen zes jaar gemiddeld ruim 8 miljard euro. Het grootste deel van de subsidies die de sector krijgt en de heffingen die hij betaalt – respectievelijk 0,8 en 0,5 miljard euro – zitten hier niet in. Die ruim 8 miljard euro komt overeen met 1,7 tot 1,8 procent van het BNP.

Maar nogal wat activiteiten zijn onlosmakelijk met de primaire sector verbonden. Die mag je niet buiten beschouwing laten. Als er in Nederland geen varkens, kippen of runderen gehouden werden, zou de veevoerindustrie op zijn minst heel wat kleiner zijn. Zonder melkproductie zou er niet veel zuivelindustrie zijn en zonder glastuinbouw blijft er van het veilingwezen weinig over. En als de hele landbouw zou verdwijnen – zoals sommigen wensen en anderen voorspellen – zouden er veel minder vrachtwagens op de weg zijn. Als je alle activiteiten die onlosmakelijk met de Nederlandse land- en tuinbouwproductie samenhangen, bij elkaar neemt, kom je op een bijdrage aan de economie van 5 à 6 procent.

In de 10 procent die het 'groene front' noemt, zitten bijvoorbeeld ook de koffiebranderijen en de cacaofabrieken. Die horen wel bij het agrocluster, maar hebben niets met de Nederlandse landbouw te maken. Daarom moet je ze ook niet meerekenen voor de economische betekenis van deze sector. Die 2 procent is dus te laag, maar die 10 procent is te hoog. De waarheid ligt ergens in het midden. Dat komt vaker voor.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  rose both

  Geachte heer Van Bruchem uit Bruchem
  (thoe Bruchem?)


  Het is maar net hoe je alles definieert, inderdaad, maar wat U aangeeft is het meest belangrijke: de landbouw is sterk verweven met de gehele samenleving!

  U noemt bijvoorbeeld niet de bijdrages in tijd , arbeid en geld die de boeren leveren aan de samenleving door bijkomende diensten, zoals de feitelijke zorg aan het watersysteem, incluis alle duikers etc.
  Ook vergeet U de recreatieve waarde van het landschap, incluis de vele prachtige boerderijen en incluis de nevenactiviteiten die voor de toeristische sector worden verricht dankzij het feit dat er boerderijen zijn Dat dat zo is weten we allemaal maar we weten niet hoe we deze gegevens moeten vangen in twee dimensionale rasters, dus we kunnen eeuwig blijven ja- nee -en over de waarde van de landbouw.

  Belangrijker is dat we ons realiseren dat de landbouw juist in het verstedelijkte gebied aan de rand van Europa onmisbaar is, simpelweg omdat het gebied anders onleefbaar zou worden, want het werk uitbesteden dat de boeren nu nog erbij doen zou immers onbetaalbaar duur worden als daarvoor een blik ambtenaren moet worden opengetrokken.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  De landbouw zorgt ook voor een redelijke verzekering van de voedselvoorziening in Nederland. Dat is niet in geld uit te drukken. Stel je eens voor dat de schappen in de supermarkt leeg blijven. In no-time zal er complete anarchie uitbreken in dit verwende landje. Je moet er maar niet teveel over na denken.

 • no-profile-image

  Jan Cynisch

  Wat zeg ik... Al de boeren en tuinders die geboren worden en de vroedvrouwen werkbezorgen..... man als je het goed bekijkt.....

 • no-profile-image

  koetje

  Als je de geldstromen van een gemiddeld landbouwbedrijf erbij neemt,waar het geld allemaal naar toe vloeit,dan ligt het allemaal wat ingewikkelder dan hier wordt gesteld.Het druppelt binnen en het stroomt er weer uit zei een grote Canadese boer eens tegen mij.En zo is het ook.

Of registreer je om te kunnen reageren.