Home

Achtergrond 186 x bekeken

België komt met nieuwe regels voor slacht

De Vlaamse minister van landbouw, Kris Peeters, onderneemt actie om problemen in slachthuizen aan te pakken.

Zo worden onder meer de aanbiedingsvormen van runderkarkassen vereenvoudigd, betere afspraken gemaakt over de bepaling van het geslachte gewicht en de meettoestellen van mager vlees bij varkens opnieuw geijkt. Deze acties worden vervolgens opgenomen in een nieuwe regelgeving die in 2011 afgerond wordt.

De laatste maanden werden vanuit de Vlaamse landbouworganisaties bepaalde werkwijzen in de slachthuizen aangeklaagd. De klachten luidden dat de wettelijke richtlijnen voor karkasclassificatie en afsnijdingen niet altijd gerespecteerd worden, de slachtresultaten laattijdig doorgegeven worden, classificeerders gemanipuleerd worden en dieren versneden worden voor de wettelijke wachttermijn verstreken is. Het Algemeen Boerensyndicaat ABS hekelde eerder dat zulke praktijken in de slachthuizen financieel negatieve gevolgen hebben voor de veehouders.

Met betrekking tot runderen moet beter gecommuniceerd worden met de sector over acties die de administratie onderneemt naar aanleiding van klachten. Het IVB en de Vlaamse regering hebben daaromtrent aangepaste afspraken gemaakt. Daarnaast moet het aantal aanbiedingsvormen van karkassen verminderen zodat de transparantie voor de veehouders verhoogt. De hoeveelheid verschillend aanbiedingsvormen bemoeilijk immers de controle.

Tenslotte moeten betere afspraken gemaakt worden tussen de verschillende instanties die bevoegd zijn voor de bepaling van het geslachte gewicht. De Vlaamse administratie is daarom in gesprek met de andere betrokken administraties om de uitwisseling van slachtgegevens en vaststellingen in de verschillende slachthuizen beter te regelen.

Wat de varkens betreft werden klachten geformuleerd over de correctheid van de toestellen die het aandeel mager vlees bepalen. Uit onderzoek bleek echter dat de oorzaak van de afwijking niet eenduidig vast te stellen is. Minister Peeters heeft desondanks beslist de vijf erkende toestellen opnieuw te ijken, zodat een vernieuwde erkenning met gestandaardiseerde meetprocedures en nieuwe verplichtingen omtrent het meedelen van de slachtgegevens opgesteld kunnen worden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.