Home

Achtergrond

Andere bedrijfsvoering leidt tot inkomenswinst

De helft van de melkveebedrijven kan milieuwinst én inkomenswinst boeken. Bij een kwart gaat dit zelfs om een flinke inkomenswinst.

Voorwaarde is dat ze de bedrijfsvoering aanpassen, zo stelt het LEI vast in de studie Bedrijfsvoering, economie en milieukwaliteit: hun onderlinge relaties bij melkveebedrijven. De emissies kunnen op veel bedrijven behoorlijk worden teruggedrongen door een lagere bemesting met kunstmest en door een betere afstemming van het gebruik van grasland en voedergewassen op de specifieke situatie van het bedrijf. Dat levert ook geld op, want er kan worden bespaard op kunstmest. Veel bedrijven hebben hier blijkens het onderzoek onvoldoende oog voor.

Bedrijven lopen sterk uiteen voor wat betreft het management en de resultaten, zowel op gebied van economie (de bedrijfskas) als van het milieu. Melkveehouders kunnen verschillende strategieën toepassen om tot lagere mineralenoverschotten te komen zonder verlies van inkomen, of zelfs met inkomenswinst. De LEI-studie is verricht binnen het project Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM).

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.