Home

Achtergrond

Accountants gebruiken geruchten rond landbouwvrijstelling

De landbouwvrijstelling zal in de nieuwe belastingplannen op Prinsjesdag niet worden afgeschaft. Dat melden bronnen in de omgeving van minister De Jager (Financiën).

In de landbouw gaan al enkele maanden geruchten dat het ministerie van Financiën van plan is de landbouwvrijstelling af te schaffen. AVM Accon anticipeert daarop door klanten een verklaring te laten opstellen, waardoor de vrijstelling zou kunnen worden veilig gesteld.

Andere adviseurs en accountants in de landbouw reageren door met agrarisch ondernemers door te nemen hoe zij de landbouwvrijstelling kunnen zeker stellen.

Een mogelijkheid voor het ’veilig stellen’ van de landbouwvrijstelling is de herwaardering van landbouwgrond. Om te komen tot herwaardering is een zogenoemde bijzondere oorzaak nodig. Dat is bijvoorbeeld het aangaan van een samenwerkingsverband waarbij de gronden economisch worden ingebracht. Bij bestaande samenwerkingsverbanden kan worden gedacht aan een wijziging van de winstverdeling.

Het ministerie van Financiën zegt op de hoogte te zijn van de geruchten. Het ministerie wil niet ingaan op de inhoud daarvan.

Horst in ’t Veld van het accountantskantoor De Jong en Laan zegt van het ministerie te hebben begrepen, dat er geen sprake is van afschaffing van devrijstelling. Hij heeft de indruk dat de maatregelen om de vrijstelling zeker te stellen vooral uit commerciële motieven worden uitgevoerd door adviseurs en accountants.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.