Home

Achtergrond 445 x bekeken

ABN Amro: akkerbouw meer verdeeld

De akkerbouwsector raakt de komende jaren sterker verdeeld door de druk op EU-steunmaatregelen.

Dat verwachting uitte in ANB Amro op de Aardappeldemodag in Westmaas.

ABN Amro presenteerde vanmorgen haar sectorrapport. Druk op de Europese steunmaatregelen veroorzaakt druk op het inkomen van bedrijven. Hierdoor neemt het aantal bedrijven in de akkerbouw de komende tien jaar sterk af, voorspelt de bank.

Dit gebeurt deels doordat oudere akkerbouwers op de traditionele bedrijven niet worden opgevolgd. Bij de bedrijven die doorgaan is een duidelijke verdeling te zien van bedrijven die groeien, bedrijven die verbreden en bedrijven die intensiveren dan wel optimaliseren.
ABN Amro neemt waar dat de akkerbouwsector zich de afgelopen jaren rustig heeft ontwikkeld. Forse veranderingen in bijvoorbeeld samenwerking en afzetbundeling, zoals in de tuinbouw vaak was waar te nemen, bleven uit. Akkerbouwers vinden elkaar wèl op het gebied van productie, mechanisatie en arbeid.

"Ontwikkelingen richtten zich in de afgelopen jaren voornamelijk op teeltoptimalisatie, opbrengstverhogende maatregelen op het gebied van rasontwikkeling en een efficiëntere inzet van arbeid en machines", constateert Martijn Leguijt, sectormanager akkerbouw bij ABN Amro.

ABN Amro ziet een goede toekomst voor de Nederlandse akkerbouw. "De toenemende vraag naar voedsel blijft de motor achter de sector. Hoogstaande kennis en efficiënte teeltmethoden zijn, samen met een sterke focus op export, belangrijke concurrentiefactoren. Wel moet elke akkerbouwer zichzelf de vraag stellen welke kant hij op wil met zijn bedrijf en waar hij als ondernemer over tien jaar wil staan."

Of registreer je om te kunnen reageren.