Home

Achtergrond

Week 33: markt kuikenvlees valt tegen

Het beeld op de markt van kuikenvlees valt volgens slachterijen en handelaren op dit moment toch wel wat tegen. In juli was men over de vraag naar de diverse soorten nog redelijk te spreken, maar deze maand zou de tendens toch wat minder positief ogen.

In de maand augustus is het nog volop vakantie en dat heeft natuurlijk gevolgen voor de consumptie. Dat geldt natuurlijk niet enkel voor Nederland, maar speelt ook in Duitsland, een belangrijk afzetgebied voor Nederlands pluimveevlees, een belangrijke rol. Omdat naast vakantie vierende lokale consumenten ook veel Turkse en Marokkaanse werknemers de vakantie in eigen land doorbrengen, ligt de consumptie toch even op een lager peil.

Daarnaast heeft ook de start van de Ramadan een behoorlijke invloed. Kort voor dit islamitische feest trekt de vraag vaak wat aan, maar die neemt lopende deze periode al even snel weer af.

De vraag naar diepvries pluimveevlees vanuit Oost Europa ligt eveneens op een laag pitje. In deze regio is goed te merken dat de crisis nog altijd verstrekkende gevolgen heeft en dat veel consumenten toch nog steeds over beperkte middelen beschikken.

Tenslotte is ook het aanbod behoorlijk groot van omvang. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat de dieren zwaarder worden aangeboden vanwege de gematigde zomerse omstandigheden, maar ook de hogere opzetten van eind juni en begin juli binnen merkbaar te worden.

Er worden op dit moment dus behoorlijk grote hoeveelheden kuikens geslacht en het kan bijna niet anders, dat bij de huidige tegenvallende vraag de voorraden weer snel gaan oplopen.

Dit beeld is niet alleen op de Nederlandse markt merkbaar, maar in een aantal ons omringende landen speelt een gelijksoortige situatie. In Duitsland zijn er in juni van dit jaar 13% meer kuikens opgezet dan in juni 2009. Dit gold niet enkel voor die maand, want in 2010 zijn er bij onze oosterburen tot nu toe veel meer dieren opgezet dan in 2009. Deze ontwikkeling valt, weliswaar in iets mindere mate, eveneens voor de opzet in het Verenigd Koninkrijk waar te nemen.

Het is echter niet allemaal kommer en kwel, want de vraag naar kappen zou bijzonder goed zijn en er is ook veel interesse naar kuikenvleugels. Hoewel het huidige marktbeeld over het geheel bezien toch wat tegenvallend wordt beoordeeld, stabiliseren de prijzen van de “vrije” lichte en zware kuikens deze week op gemiddeld € 0,95/kg. De basiscontractprijs loopt met een halve eurocent op tot € 0,745/kg inclusief BTW.


(Bron: PVE)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.