Home

Achtergrond 631 x bekeken 27 reacties

Voersector wil graan uit interventie op de markt

Voerproducenten willen dat de Europese Commissie graan uit de interventievoorraad op de markt brengt.

De voersector hoopt dat zo een verdere stijging van de graanprijs wordt voorkomen. De EU heeft ruim 6 miljoen ton graan in de interventiesilo’s liggen, bijna allemaal gerst. Volgens de Fefac, de Europese organisatie van voerproducenten, is de tarweprijs in de EU sinds begin juli 40 procent gestegen. Tarwe is een belangrijke grondstof voor veevoer. "Er is geen indicatie wanneer een eind komt aan de prijsstijging”, zegt Fefac-voorzitter Patrick Vanden Avenne. "Speculatie is de belangrijkste oorzaak van de snelle prijsstijging."

Volgens Vanden Avenne wordt de prijsstijging niet ondersteunt door de fysieke markt. "Zelfs als de voorspelde daling van de graanproductie in Rusland en Oekraïne werkelijkheid wordt, is de productie in andere delen van de wereld groot genoeg om aan de wereldwijde vraag te voldoen. Terwijl de voorraden op een voldoende hoog peil blijven."

Vanden Avenne vindt dat speculatie de graanprijs opdrijft. "Daar hebben alle partners in de graanketen last van. Het leidt tot een kunstmatige opdrijving van de voedselprijzen. Bovendien wordt veevoer duurder. Dat kan de concurrentiekracht van de Europese veesector ondermijnen. Terwijl de veesector nog steeds aan het herstellen is van de prijsschok in seizoen 2007/2008."

Vanden Avenne vindt dat de Europese Commissie gerst uit de interventievoorraad moet verkopen. "Dit is essentieel om speculatie en prijsschommelingen tegen te gaan. De Europese Rekenkamer heeft de Commissie al verzocht om interventievoorraden te verkopen om zo te profiteren van de huidige hoge prijzen."

De laatste weken is volgens Vanden Avenne opnieuw duidelijk geworden dat de termijnmarkten geen effectief instrument zijn voor graantelers en verwerkers om prijsschommelingen op te vangen. "We hopen dat de Commissie gaat nadenken over aanvullende maatregelen om buitensporige speculatie op de termijnmarkten te beheersen."

Lees ook: Commissie houdt graan in interventie

Laatste reacties

 • no-profile-image

  exact

  Het zal een ieder trouwens een zorg zijn of inkomen behaald wordt uit toeslagen of uit de markt. Feit is dat het voor de akkerbouw ook met toeslag vaak armoe troef is. Die toeslag is nog een staartje uit het verleden dat ervoor heeft gezorgd dat er nauwelijks marktwerking was en wel veel te veel graan voor prehistorische prijzen. Dus wel heel flauw om te gaan knorren over die subsidies.

 • no-profile-image

  john

  in de opbrengstprijs moet het ook niet gezocht worden.. het zijn eerder de voordelen die er met mest gehaald kunnen worden. verder zijn er een aantal tussenpersonen gevlogen die kosten ook geld... door in de varkenshouderij als een keten te werken met zo min mogelijk tussenpersonen kan de kostprijs met 10% verlaagd worden. Door de keten uit te breiden naar de akkerbouw kan er denk ik nog 3 % gepakt worden.. kostprijs gemiddeld varken: euro 1,50 per kg = 4,5 cent. (2,5 cent mestkosten, 2 cent voerkosten) = bijna 4 euro per varken.. een bedrijf met 500 zeugen gesloten levert bijna 15 000 mestvarkens af (31 biggen zeug/jaar) dan praten we toch over 60 000 euro kosten... 50/50 verdelen ieders 30 000... alleen al besparingen op intermediairs en papierwerk. Dan heb ik het nog niet gehad over de betere inzetbaarheid van de mest: breng alle drijfmest voor 120 hc naar de 40 hc tarwe/mais en gebruik de kunstmest van deze 40 hc voor de 80 hc akkerbouwproducten. win win

 • no-profile-image

  Hans

  Jullie zitten wel in de goede richting te zoeken, maar je moet het omdraaien. De varkenshouder zal moeten meedelen in het verlies van de akkerbouwer en de akkerbouwer in het verlies van de varkenshouder. Deze samenwerking krijg je alleen gerealiseerd door de bedrijven samen te voegen tot één bedrijf. ('t is nog erger dan met een huwelijk) Een varkenshouder kan niet verwachten dat een akkerbouwer stopt met aardappels telen om granen voor de varkens te gaan telen, tenzij hij aan die granen meer verdiend. Evenzo kan een akkerbouwer niet van een varkensboer verlangen dat ie zijn duurdere graan opvoert terwijl de varkensboer goedkoper krachtvoer kan kopen. Maar wat is er op tegen om bedrijven samen te voegen, de aandelen te verdelen, en ieders met je specialisatie verder te gaan. Het bedrijf krijgt 2 poten wat veel meer stabiliteit geeft. Strategische beslissingen worden anders genomen. Het akkerbouw gedeelte zal bijv. besluiten toch meer dierlijke mest te gebruiken, on zo afvoerkosten van het varkensbedrijf te verminderen. Toen ze apart waren gebeurde dat niet of veel minder. En het varkens bedrijf zal toch gaan investeren om het misschien wat duurdere graan te gebruiken, omdat ze de tussenhandel, de drogerijen etc. kunnen uitsluiten. Misschien wordt het wel ingekuild en nat aan de varkens gevoerd. Ik wel eens gezien dat een rozenteler en aardappelboer samengingen, puur om elkaars prijsfluctuaties op te vangen.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Melkveehouder, vergeet niet dat LNV al jaren bezig is met het verdeel- en heersprincipe. Dit werkt tot nu toe uitstekend. Het wordt inderdaad weer eens tijd dat we inzien dat de verschillende sectoren niet zonder elkaar kunnen. Het wordt ook tijd dat we weer eens een blok gaan vormen. Alleen zó kunnen we overleven. ALLEMAAL. En om te beginnen moeten we ons eerst eens van een hoop onzin ontdoen.

 • no-profile-image

  natuurboer

  Niet alle akkerbouw grond is nog geschikt voor een volle portie drijfmest als bemesting voor het gewas. Door het vele kunstmest gebruik is bodemleven in veel akkerbouwland sterk verminderd. En je hebt juist een goed bodemleven nodig om de varkensdrijfmest voldoende én tijdig om te zetten. Theoretisch is het idee van John zo gek nog niet. Maar of het ééntweedrie in de huidige landbouwmethodes, en binnen de mestwet toegepast kan worden is nog maar de vraag.

 • no-profile-image

  brabantsduitserke

  hey kruier hoeveel subsidie strijk jij
  jedes jaar op de varkenssector namelijk
  niks wij kunnen het ons nie veroorloven
  zolang als jij onder de kostprijs te werken je hebt ons ook nodig net als wij jullie leven en laten leven

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ik snap werkelijk niet dat er nog varkensboeren zijn die zo dom kunnen reageren op hun collega's. Ten eerste profiteert de varkensboer van de subsidie omdat deze verdisconteert is in het varkensvoer. En ten tweede heeft de varkensboer zonder mestafzet geeneens bestaansrecht. Bij stijging van de voerprijs schopt ie tegen de akkerbouwer, en als mestafzet aan de orde is dan heeft de melkveehouder het ineens gedaan. Man, stop met schoppen, wordt eens volwassen en vraag je eens af waarom de varkensprijzen onder druk staan in een periode dat de bbq vol vlees ligt.

 • no-profile-image

  akkerbouwer

  beste brabantduitser, die bedrijfstoeslag krijgen wij ook zonder tarwe te telen, dus wees ons akkerbouwers maar dankbaar..... bovendien snap ik niet waarom je met een verhaal over subsidie komt terwijl het daar totaal niets mee te maken heeft.
  en natuurlijk kijkt iedereen door een gekleurde bril oftwel iedereen praat naar zijn portomonee. Laatste 3 jaar waren leuk voor de afnemers van tarwe. nu wordt het hopelijk weer eens een leuk jaar voor de telers.

 • no-profile-image

  john

  de varkenshouderij is het verlengstuk van de akkerbouw... alleen zijn we beide door specialisatie zover gepolariseerd dat onze belangen niet meer samen gaan. Over samenwerking nog maar niet te beginnen. Heb zelf wel eens zitten denken wat er zou gebeuren als ik 40 hectare grond zou combineren met die van een akkerbouwer.. verhouding 40 - 80 hectare.. totaal 120 hectare. Daarop kan ik mest kwijt van een bedrijf van 500 zeugen gesloten (afvoer vaste mest) De oogst van de wisselgewassen kan ik voeren aan de varkens.. maar jah wie durft er nog zoiets aan?

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Kijk, dat gaat de goede kant al op. Alleen hoeft dit niet op bedrijfsniveau te gebeuren, maar bekijk het gewoon landelijk. Zo is het altijd geweest.

 • no-profile-image

  john

  De opbrengstprijs is het enige waar ik geen invloed op heb.. de kostprijs wel. Als ik deze door samenwerking naar beneden kan krijgen en het voordeel 50 / 50 verdeel hebben we al veel verdiend! inzicht in elkaars toko en financieel rendement is nodig om de voordelen te zien en deze maximaal te benutten.

 • no-profile-image

  john

  iemand ideeen om zoiets juridisch dicht te zetten? grond in gebruiksverklaring bij veehouder (varkensbedrijf is hoofd) of voergeld bij akkerbouwer.. akkerbouwer pacht van varkenshouder, akkerbouwer krijgt voergeld van varkenshouderij) in allebei de gevallen is de mest waar die zijn moet. Maar of het mag en kan?

 • no-profile-image

  john

  graan van het land voeren is altijd goedkoper dan mengvoer. Alleen de voerinstallatie is iets duurder maar die kan natuurlijk ook voor meer enkelvoudige producten ingezet worden. Maar inderdaad een horizontale of verticale samenwerking leidt altijd tot een beter rendement.. een horizontale en brede samenwerking leidt tot een beter rendement in het kwadraat! Maar ieder zijn eigen bedrijf is wel zo prettig.

 • no-profile-image

  koetje

  Ik zie dat John me net voor was.

 • no-profile-image

  Kruijer

  Wat is dit een éénzijdig en kortzichtig verhaal! Vanden Avenne spreekt hier klip en klaar voor eigen parochie! Natuurlijk is dat zijn goed recht, maar het zou wel fijn zijn als hij zich tot de feiten beperkt en niet allerlei zaken gaat roepen die niet waar zijn of de zaak uit zijn verband trekken om . Het blijkt nml. volgens de jongste tellingen dat de oogsten, ook in landen dichter bij ons, tegenvallen, dus niet alleen in Rusland en de Oekraïne. Dat de productie in andere delen van de wereld groot genoeg zal zijn, moet nog maar blijken. Maar ook al zal dat zo zijn dan weet Vanden Avenne heel goed dat met "alle schepen vd wereld" de hoeveelheid graan die wij in Europa nodig hebben niet is aan te voeren.
  Leuk gezegd dat "ALLE" partners in de graanketen hier last van hebben. Vanden Avenne is voor het gemak blijkbaar even vergeten waar het graan vandaan komt... precies, de graantelers. Die mogen blijkbaar wel onder kostprijs produceren terwijl de veehouderij die het heel eventjes iets minder heeft gehad en nu nog niet van de schok is bekomen voor het gemak even als lijdend voorwerp worden gebruikt om de ernst van de situatie voor Vanden Avenne's eigen portemonee omzichtig duidelijk te maken.
  De akkerbouw produceert al 15 jaar onder kostprijs met even een opleving zo'n 2-3 jaar geleden. Daarna zakte de prijs de afgelopen jaren weer terug onder kostprijs. De brood- en andere voedselprijzen stegen tijdens en na seizoen 2007/2008 mee met de stijging van de tarweprijzen. Heeft u ze ook weer zien dalen toen de tarweprijzen daarna weer halveerden Meneer vanden Avenne?
  't is bijna aandoenlijk te lezen hoe Vanden Avenne krokodillentranen huilt over de effectiviteit en werking van de termijnmarkt. Verwerkers hebben de afgelopen 2 jaren ruimschoots tijd gehad tarwe in te kopen, op lange termijn, tegen bodemprijzen. Nu de tarweprijzen stijgen, stijgen uiteraard ook de termijnprijzen! Nogal logisch lijkt me!

 • no-profile-image

  exact

  Een mooie gedachte John. Dat het nauwelijks gebeurt heeft volgens mij de maken met een gebrek aan kennis over elkaars toko's. Vooral op financieel gebied. Wat betreft puur vakmanschap is het niet nodig elkaar alles bij te brengen, maar we hebben gezamenlijke belangen waarbij we elkaar de hand zouden kunnen reiken en voordeel aan elkaar zouden kunnen hebben. Als we met elkaar de voordelen kunnen becijferen zouden er twee partijen kunnen lachen. De akkerbouwer die voor een fatsoenlijke prijs kan werken en de varkenshouder die de hand wordt gereikt voor zijn mest. Win win zou je zeggen, maar we zijn te ver van elkaar vervreemd. Daar zou toch een voorlichtingsinstantie of iets dergelijks een lonende rol in kunnen spelen. Met name om het wederzijdse wantrouwen weg te nemen zou er voor een onafhankelijk tussenpersoon wat te verdienen moeten zijn.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Oké Ei, zo ken ik er nog wel een. "Een grote keu uit Yorkshire, ging met een keiler aan de zwier, via de zoel in bos en veld, raakten die twee nooit uitgeteld, de zeug genoot, 't was haar verlangen, om flink de beest uit gaan te hangen, toen zij genoeg hadden geravot, ontving zij het finale shot, zij keek de keiler in zijn ogen, en dacht dit zou niet moeten mogen, ik word ineens abortusbang, straks slaat dit varken op een tang!"

 • no-profile-image

  herkauwer

  Excuus Spuit Elf, ik klutste, sorry verwisselde, jou met een eitje uit Kipdorp. Maar wat bedoel je nou met 'in welke toestand ik dit schreef?" Het is zaterdagmiddag en ik was in de tuin aan het werk, totdat het ineens hard begon te regenen. Daarom ging ik naar binnen, schonk een kopje Rooibosthee in en keek in Agd.nl. Nou, en toen heb ik even dat varkensrijmpje gemaakt. Deze slaat in ieder geval wel als een verlostang op een wildgekruist varken!

 • no-profile-image

  boerke

  de varkenshouderij gunt de akkerbouw hoge graanprijzen. het probleem is dat uit het recente verleden is gebleken dat dat geen invloed heeft op de vleesprijs, waarvan de kostprijs wel flink stijgt. de winkels vertikken het gewoon om een redelijke prijs te betalen. ook de slagerije spelen het spelletje van de winkels gewoon mee. dan is het weer te warm. dan is er vakantie. dan hebben de consumenten geen geld, dan is het weer kerstmis, dan weer nieuwjaar, dan duurt het weer een maand voordat het zogenaamd overschot is weggewerkt, dan is er weer paasen, pinksteren en hemelvaard, in duitsland de dag van de arbeid, en dan is het weer te warm...kortom, het valt allemaal niet mee, maar akkerbouw, het is je gegund

 • no-profile-image

  exact

  John, daar wringt natuurlijk het schoentje. Ook een akkerbouwer heeft geen invloed op zijn opbrengstprijs en daarin heeft hij strijdige belangen met de varkenshouder die zijn kosten omlaag wil. Vandaar dat bij die laatste het voordeel niet daar moet worden gezocht, maar in de mestproblematiek. Voor zover ik weet heeft dat ook met kosten te maken en bij de akkerbouwer soms ook, maar dat is maar een fractie van de teeltkosten. Daar zou de win-win gezocht moeten worden.

 • no-profile-image

  herkauwer

  "EI" luister, dan reik ik je wat cultureels aan. "Nu is de mate vol gemeten, de mate koud en ijzerhard, nu hij bij 't dode paard gezeten, de handen wringt in droeve smart, hij laat de moede schedel hangen, en roept met tranen van verlangen, ik wou dat ik de biefstuk had!"

 • no-profile-image

  spuit

  Heel mooi herkauwer, ik weet weer waarom ik altijd een hekel had aan lessen Nederlands. Daar werd op analoge wijze aan dergelijke 'culturele vorming' gewerkt. Vooral datgene dat de leraar na veel uitleg blijkbaar had gesnapt en het vervolgens met een hautaine houding ging uitleggen aan de leerlingen. Ik heb er nog wel een betreffende je culturele bijdrage, maar dat is vast en zeker omdat ik te stom ben om die prietpraat te snappen: Het slaat als een tang op een varken!

 • no-profile-image

  graanboertje

  Precies!! Het is altijd onder de kostprijs. Laat nu de boer maar eens verdienen, zal ook tijd worden. Belooft een jaar met goede prijzen te worden en iedereen schreeuwt al. Voedsel moet goedkoop blijven, laat de boer maar niets verdienen. Feit is dat de kostprijs alleen maar omhoog gaat. Nu kunnen we dat eens rechttrekken en de consument moet er maar aan wennen!

 • no-profile-image

  koetje

  Exact,onderschat de rol van de tussenhandel niet ,iedereen die er tussen zit pikt een graantje mee.Tarwe malen kun je ook op de boerderij doen,heb je geen voerleverancier voor nodig als je begrijpt wat ik bedoel.Heb je al gauw ook een win-win situatie.

 • no-profile-image

  een ei hoort erbij

  John, denk dat je beter je energie kunt steken in mestverwerking zie hoe de pluimveesector dit heeft aangepakt om de beste mest om te exportren gaan te verbranden je zit te trekken aan een dood paard

 • no-profile-image

  spuit

  Ei had geen commentaar, dat was ondergetekende. Het is gelukkig geen boerenkost. Je vrouw zal wel trots op je zijn herkauwer. Tot ze weet in welke toestand je dit schreef.

 • no-profile-image

  onno

  Inderdaad Hans, het helemaal geen zin als een van de schakels niet kan overleven. Vroeg of laat knapt het toch, is alles stuk..

Laad alle reacties (23)

Of registreer je om te kunnen reageren.