Home

Achtergrond 267 x bekeken

Verburg staat afschot in Kroondomein Het Loo toe

Minister Gerda Verburg (LNV) heeft ontheffing verleend om het aantal edelherten, reeën en wilde zwijnen in het Kroondomein Het Loo terug te dringen door middel van afschot.

De op het Kroondomein aanwezige damherten, moeflons en muntjaks mogen alle worden afgeschoten. Een ontwerpbesluit hiertoe is vandaag in de Staatscourant gepubliceerd. De ontheffing geldt tot 2016, en heeft terugwerkende kracht tot begin dit jaar. De minister zegt geen andere oplossing te zien om de wildstand in het gebied terug te brengen; het aantal dieren in het Kroondomein gaat de draagkracht van het gebied te boven.

Voor de natuurlijke draagkracht van het Kroondomein gaat de minister uit van de voorjaarsstand van 250 tot 300 edelherten, 400 tot 500 reeën en maximaal 240 wilde zwijnen. Het afschot moet wel gebeuren volgens regels die zijn neergelegd in het geldende Faunabeheerplan voor het gebied. Deze hebben onder meer betrekking op de afschotperiode per dier. Hiervan mag worden afgeweken om schade aan de landbouw en gevaar voor het verkeer te voorkomen.

Belanghebbenden die vorig jaar een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit hebben zes weken de tijd om in beroep te gaan tegen het definitieve besluit.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.