Home

Achtergrond 394 x bekeken 141 reacties

Veerman is erg bezorgd, maar blijft CDA trouw

CDA-prominent Cees Veerman zegt het één keer, vanuit een "geprangd gemoed'': het CDA kan als beginselpartij niet samenwerken met de PVV. Als zijn partij toch samen met de VVD gaat regeren met gedoogsteun van de partij van Geert Wilders, zal de oud-minister echter niet uit het CDA stappen.

"Ik ben loyaal aan de partij'', zei hij zaterdag in het radioprogramma TROS Kamerbreed. Hij zal in dat geval hopen op betere tijden en daaraan bijdragen. "Als je van iets houdt, moet je ook in kwaaie tijden blijven.'' Veerman gaf een toelichting op zijn open brief waarin hij de CDA-fractie oproept de formatieonderhandelingen met de PVV te stoppen. Het is voor hem een principiële zaak. "Wij dreigen te accepteren dat we van de steun afhankelijk zijn van een partij die 1,5 miljoen mensen in dit land die een bepaalde geloofsovertuiging hebben, kwalificeert als een politieke ideologie.''

Het gevaar dat daaraan volgens Veerman kleeft, is "dat het met hetzelfde gemak kan worden uitgebreid tot christenen of joden''. De vrijheid van godsdienst wordt op scherp gezet als het CDA die weg opgaat. "Dat is dus voor mij een onbegaanbare.'' Op grond van uitlatingen van de PVV heeft Veerman het "buitengewoon verontrustende gevoel'' dat moslims als een tweede soort burgers worden weggezet en hun straks bepaalde rechten worden ontnomen die bij een rechtsstaat horen.

De open brief is door bijna zestig bestuurders, oud-ministers en andere prominente CDA-leden ondertekend. "Mijn doel is niet om mensen te frustreren, maar om onze partij bij elkaar te houden'', zei Veerman. Volgens hem dreigt het CDA door innerlijke verdeeldheid te gronde te gaan.
Het vertrouwen van Veerman in de partijtop is geschonden. Het lijkt er volgens hem op dat er te weinig wordt geluisterd naar de bezwaren die breed in het land leven. Ook ergert hij zich eraan dat oud-gedienden uit de vroegere CDA-top die zich nu kritisch uitlaten over de beoogde coalitie soms 'oude olifanten' worden genoemd. "Pardon, dat zijn mensen die hun leven lang in de politiek hebben gezeten. Pardon, dat zijn mensen die de partij zeer hebben gediend. Pardon, dat zijn mensen die grote levenswijsheid hebben.''

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  herkauwer

  Han, ik vind dat je nu wel een beetje erg krom door de bocht gaat. Tussen 1970 en 1989 was ik vele tientallen keren in het Oostblok en dat toenmalige regime had met Democratisch Links geen hout van doen. Het was een opgelegde en verordonneerde communistische tirannie, gebaseerd op Angst en Onderdrukking, die welbeschouwd al failliet was op het moment waarop Stalin - en aan gene zijde van het Euraziatische continent Mao- alle macht naar zich toe trok. Het getuigt van een erg eng verkokerde tunnelvisie om de huidige Progressieve politieke partijen daarmee te vergelijken. Niemand aan progressieve zijde vergelijkt immers Rechts met het totalitaire gedachtengoed en het maatschappelijk-culturele verderf van Hitler, Franco, Mussolini, Batista, Pinochet etc! Houd dus op met polariseren, want dat heeft nog nooit iets opgelost!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Herkauwer, het is maar goed dat er vooral linkse schrijvers zijn. Zolang ze zich beperken tot geschiedschrijving doen ze weinig kwaad. Wel een korte vraag; noem me eens de verdiensten van (extreem) links voor onze maatschappij. En beperk je (vooralsnog) tot het (tastbaar cq. meetbaar) economisch gedeelte.

 • no-profile-image

  Han

  @Herkauwer. Je schrijft terecht dat Mansholt een SOCIALIST was. En ik zeg dat hij niet SOCIAAL was jegens de boeren. Hij is mede uitvinder van de truk om de productie verhogng van de boeren ten goede e laten komen aan de burgers, door die eerst van de eventuele inflatie correctie ten tijde van het prijsbeleid af te trekken. Bij werknemes moest deze verhoging via loonsverbetering ten goede komen aan de werknemer, die ook de inflatie correctie kregen. Socialistische uitvindingen. Mijn vraag in een van de reacties was dan ook leg mij eens uit waarom socialisme gelijk staat aan sociaal en waarom rechts denkenden >per definitie niet sociaal< zijn. Ik wacht op antwoord van u als links getinte schrjver. Die mij meer en meer het gevoel geeft de wijsheid in pacht te hebben omdat een linkse schrijver at per definitie heeft. Ik heb ook nog geen antwoord op de vraag wat linkse schrijvers van doen hebben met Meshovsk als mijn tijdelijke domicilie.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Snik......, arme Melkveehouder, duidelijker kun je niet demonstreren dat je zelfs geen zachthoutsnijdend weerwoord kunt bedenken. Ik heb een duidelijk antwoord op jouw vraag gegeven en als dat jou niet welgevallig is dan kan ik daar niks aan doen. Want ook dit is feitelijke politieke geschiedenis! En om je uit jouw kromme droom te helpen: ik bén en was nooit een 'gesubsidieerd pennenlikker'!

 • no-profile-image

  pietje

  KURZFUERSTERDAMM ????

 • no-profile-image

  exact

  Mijn steun heb je, Han. Toch mee in discussie blijven. Het is best amusant om mijnheer uit waarheidsvindingplusnogeenhooprotzooi te zien uitweiden? Hij steekt er een hoop tijd in. Hij heeft zijn waarheden, maar weet niet dat DE waarheid meestal niet bestaat, dan wel op vele manieren uitgelegd kan worden. Ik vind zijn soort simplisme (zijn mening uit zijn feiten) geinig en iedereen ziet het. Hij is voor mij een enorme zwart-wit denker en zou wat dat betreft zo bij het Telegraafvolk kunnen horen. Beetje arrogant gestigmatiseer, herkauwer.

 • no-profile-image

  katja oudshoorn

  Vanavond allemaal het nieuws gevolgd? Verhagen krijgt een Klinkhamerkoekje van eigen deeg! Hi, hi, hi, ha, ha, ha, ik keek ernaar en........lachte me een dubbele rolberoerte.....! Want ultrarechts kan in dit ongeletterde stommerikenland wél stemmen trekken, maar niet een regering formeren! What a bloody shame.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Han, dit gaat me te ver. Jij verdraaid mijn woorden en legt me dingen in de mond die ik Zo zeker niet gezegd of bedoeld heb. Je lijkt verdorie wel een apparatsjik van het oude politbureau. Ik schrijf de val van het Systeem mede toe aan de invloeden van Russische schrijvers en van protesterende arbeiders en heb geen woord geschreven over het feit dat niet alleen het systeem, maar ook de USSR als politiek machtsblok volkomen failliet was. Ondanks de gigavoorraden aan fossiele brandstoffen en andere bodemschatten! Ik heb nergens geschreven dat het 'supergoed gaat als en land door links bestuurd wordt.' Dat maak jij er van. Han, ik ben vroeger tientallen keren in het oostblok geweest en zelden als toerist. Ik weet heus wel waarover ik het heb. En over Tsjernobyl heb ik heel veel boeken en rapporten gelezen. Nét als bij de explosie van de opwerkingsfabriek in Celjabinsk in 1956 wist op en direct na 26 april 1986 officieel niemand in het westen dat die ramp gebeurde. Destijds in 1956 vingen de Amerikanen wél seismische schokgolven op die wezen op een heftige gebeurtenis ergens rond Jekartineburg, maar pas nadat Gary Powers met zijn U2 op onderzoek was gestuurd en door de Russen werd neergeschoten (en dat was 4 jaar later) raakte men er sterk van overtuigd dat er daar een nucleaire ramp geheim gehouden werd. Pas nadat Zhores A Medvedev naar het westen wist te ontkomen werd in 1979 de vreselijke waarheid bekend. Ook Tsjernobyl poogde men geheim te houden maar op 28 april 1986 ontdekten onderhoudsmensen van een Zweedse kerncentrale bij Stockholm veronrustend hoge concentraties radioactieve jodium 131 en cesium 137 in de lucht. Aanvankelijk dacht men aan een plaatselijke lekkage, maar pas na atmosferisch onderzoek werd duidelijk dat de oorsprong van de nucleaire fall-out in de Ukraine gezocht moest worden. Het IAEA wist toen nog helemaal nergens van. Laat staan het Duitse Siemens! Je kunt wel denken dat je een debiel tegenover je hebt, maar dan vergis je jezelf toch heel erg. Ik neem jouw suggestieve toespelingen over bedreigingen erg hoog op en wens door niemand als extremist geduidt te worden. Morgen zal ik dan ook mijn beklag indienen bij de AGD-internetredactie. Dobre noche!

 • no-profile-image

  ,

  zeg vegetarier '' herkauwer'' kun jij niet even een boertje laten.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Oké Piet, als ik in de buurt ben dan kom ik zéker bij je op de koffie. Ik hoop voor jou dat het CDA dan nog bestaat als partij. Want er wordt momenteel keihard van binnenuit gewerkt aan het inpandig tot explosie laten komen van de fragmentatiebom genaamd Little Marnix! Misschien waren jouw voorouders wel helderziend toen ze Bonifatius in die put mieterden! Ik moet ook niks van die paapse draaikonten hebben. Geef mij Henk Bleker en Ab Klink maar!

 • no-profile-image

  Han

  Ik heb van geen enkele CDA prominet gehoord of ze nu een links of rechts kabinet propageren. Ze wijzen alleen maar op de gevaren, die er volgens hen in het regeer accoord zitten. Terwijl dit accoord tot nu toe één groot geheim is!
  ik heb het gevoel, dat al deze oude Christenen een links beleid willen. Maar hier niet openlijk voor uit willen komen. Ik vind het onethisch om je MAN eerst 14 dagen te laten onderhandelen en daarna te zeggen wat hij ook bereikt heeft, >wij willen dat je nu thuis komt en met linkse partijen om tafel gaat<. Je wedt op het werkeerde paard. Dit paard was 2 weken geleden ook verkeerd, maar toen mocht / moest er onderhandeld worden. Wie is nu onethsch de prominenten of Verhage met zijn onderhandelaars??

 • no-profile-image

  al lang geen vertrouwen meer in den haag

  den haag heef ons als landbouw sector al jaren lang als 2 de rangsburgers behandelt
  veerman heeft toen niets van zijn christelijk waarde laten merken democratie betekent discreminatie van minderheden

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Ik betwijfel of de spelletjes van Veerman voorbij zijn, Melkveehouder. Vergeet niet dat hij niet de enige is, al is hij wel de enige echte onoprechte glibber. Maar helaas zijn er in dit land hele volksstammen die dik staan te verdienen aan de leugens over de landbouw en bij die lui zal hij blijven hielenlikken. Tenslotte zit dáár het geld.

 • no-profile-image

  Han

  Herkauwer als je niets te verbergeb hebt, kun je rustig je identiteit kenbaar maken. Ik zit ook niet stil en heb geen angst om me bekend te maken.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Chapeau Exact, jij hebt mij helemaal doorgrondt! Ik ben niet, zoals Melkveehouder meent (of hoopt?), een van de genoemde Wageningse Wrakken. Maar beste kerel, wat ben ik me toch vreselijk gefrustreerd. Tweemaal greep ik namelijk mis bij het dingen naar euwige roem voor het bedenken van een nieuwe Universitaire naam. De eerste keer was Tilburg, zoals je hebt kunnen lezen. Dat vond ik natuurlijk klote. En ik was niet de enige! Maar dat Veerman en Dijkhuizen mijn voorstel WURG (Wageningen University Research and Greenkeeping) verwierpen was de nekslag. Want men vond die naam 'te beklemmend'! Nou vraag ik je!

 • no-profile-image

  Koeienboer

  Welaan geachte Herkauwer, wanneer iemand als Aantjes zich in deze tijd nog actief met landelijke politiek wil bezig houden, en daarbij in een TV-programma optreedt, KNVDB, terwijl hij destijds als zeer conservatief te boek stond (ARP), moet hij nu in deze tijd niet onder het C-dekmanteltje de passie "Preken". Immers, hij begrijpt de jongere generatie al lang niet meer velen van deze tijd hebben zijn "Rol" niet gekend. Deste schijnheiliger treden deze lieden op. Dáár zit juist het gevaar.
  Nogmaals, laat Rutte, Verhagen en Wilders maar op de randjes lopen. We zien dan wat er uitkomt. Gaat het niet goed en komen er nieuwe verkiezingen en kan "Links" zich pas echt waar maken. Voor Nederland is slechts één ding goed, een "Zakencabinet" zonder poespas en/of ideologie. Al het verworvene kan dan hopelijk nog op de rails blijven en tot slot: Olifanten horen in vrijheid in een groot oerwoud.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Kritische Lezer, ik herken dit wel en volgens mij heette dat bureau Alterra. Daar hadden ze bedacht dat roeispanen maar onhandige dingen zijn en na lang experimenteren in de Nieuwe Haven (voor het droogroeien) en op de Grebbe (voor het wildwateronderdeel) kwam er uit de bus dat roeiers béter hun handen kunnen laten wapperen dan hun energie te verdoen met aan loodzware luciferhoutjes te sleuren. Aldus werd als eerste het skif Aalt Dijkhuizen 1 met 23 seriegeschakelde zitplaatsen en (vanwege nijpend plaatsgebrek) één staanplaats voor de stuurman, te water gelaten. Omdat echter erg veel Wageningse Werkers tegenwoordig op een hinderlijke manier linkshandig zijn en de constructie van de boot zodanig was, dat er overwegend rechts gehandwapperd kon worden, liep het skif al bij de eerste proefvaart op de Achterbergse Klippen, waarna het ter hoogte van de Blauwe Hel met man een muis verging. Alleen de stuurman heeft het overleefd, omdat hij bij ontstentenis van een zitplaats stoicijns bleef staan en de waterdiepte ter plaatse slechts anderhalve meter bleek te zijn. Alterra is nu door het NOC gecontracteerd om voor de Olympische Spelen van 2038 een zeewaardige links en rechtshandig te bewapperen skif te ontwerpen. Nou, die opdracht is dus maar alvast binnen!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Peerke, spijtig te moeten zeggen, maar je zwetst net zo zeer als Veerman. Citaat Veerman:
  "Het vertrouwen van Veerman in de partijtop is geschonden. Het lijkt er volgens hem op dat er te weinig wordt geluisterd naar de bezwaren die breed in het land leven." Wat breed leeft zijn de 1.4mln PVV stemmers, en niet de 1000 dissidenten binnen het CDA.
  Kijk Peerke, als 1000 CDA dissidenten menen dat ze na de verkiezingen meer te vertellen moeten hebben dan 1.4. mln PVV stemmers, dan weten ze in ieder geval niet meer wat de in het CDA de D betekent. En als deze criticasters menen zich te moeten ophangen aan de C van het CDA, dan laat ze eens uitleggen waarom de D plotseling niet langer belangrijk is. En dat Veerman zich ergert dat oud-gedienden uit de vroegere CDA-top die zich nu kritisch uitlaten over de beoogde coalitie nu soms 'oude olifanten' worden genoemd, citaat; "Pardon, dat zijn mensen die hun leven lang in de politiek hebben gezeten. Pardon, dat zijn mensen die de partij zeer hebben gediend. Pardon, dat zijn mensen die grote levenswijsheid hebben.'' Ik wil Veerman er even op wijzen dat die door hem getypeerde "oude olifanten" ook niet moeten menen dat ze zomaar door de porseleinkast mogen trappelen. Ik noem toch maar weer even Wijffels als lichtend voorbeeld. En heeft iemand al iets gehoord over een of ander excuus of nuancering over zijn uitspraken meneer Veerman? Aldus Veerman; veeg eerst voor eigen deur voor wat betreft het plaatsen van opmerkingen door de CDA top, en kom dan terug.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Door het beleid van Veerman hebben zich veel landbouwers van het CDA afgewend, Het CDA heeft van ons mooie Nederland een ambtenaren dictatuur gemaakt, kijk alleen maar naar het gedrocht Natura 2000 , wat het belang van de natuur laat prevaleren boven de hardwerkende boerenstand, die al jaren lijdt onder de repressie van een tiranieke overheid. De tirannie verdrijven staat er als opdracht in ons volkslied.Misschien moeten we dat maar eens doen

 • no-profile-image

  jan

  Laat Veerman en al die andere bejaarde CDA fossielen hun mond dicht houden.
  Ze zijn alleen bang dat hun baantjes dadelijk ingevuld worden door mensen met een andere politieke kleur.
  Het is ronduit schandalig hoe lubbers ( wilde regeren met D66 en notabene de dierenpartij). Wijffels met zijn uitspraken over dierhouderij, en veerman die zijn baantje bij natuurmonumenten op de tocht ziet staan omgaan met hun trouwste aanhang namelijk "de boeren".
  Niet meer stemmen op die partij

 • no-profile-image

  tjalling

  al deze 'pommerranten' en 'olifanten' behoren
  niet tot de armlastigsten van ons land en
  dat willen ze graag zo houden.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Exact, lees nu je eigen bericht van 15:44 nog eens goed. Vind je zelf ook niet raar wat daar staat?

 • no-profile-image

  ??

  In een groene thee drinker als jou wel?
  Verkeerd, ik betwijfel het nog, het boek heeft niet in top 10 van verkopen gestaan en er zijn maar 6 mensen die dat boek roemen, hier.

 • no-profile-image

  Gert

  Ik ben ook geen fan van Wilders maar mensen als Veerman hebben hem gemaakt tot wat hij nu is door de problemen die Wilders benoemt te laten liggen. In hun wijken geen onaagepaste criminele allochtonen , nee bij hun komen ze pas als ze hoogopgeleid en aangepast zijn en dan accepteren zij hen.Tot die tijd worden ze gedumpt in de arme wijken waar de mensen het toch al moeilijk hebben . Dus Veerman ga eerst maar eens bij jezelf te rade , valt ook nog wel het een en ander bij te schaven, beetje zakken vullen is u ook niet vreemd .Ik weet nog hoe u lid was van de lto U betaalde maar een paar tientjes als werknemer van de b.v. terwijl zo een bedrijf als het uwe normaal zeker 3000 eoro moet betalen . U liet het liever aan de hardwerkende sukkel over die niet over excessieve neveninkomsten beschikte om die tent over eind te houden . En dan maar verkondigen dat deze club heel belangrijk is.

 • no-profile-image

  exact

  Herkauwertje, herkauwertje, jongen toch. Ik zou bereid zijn de feitenkennis die je pretendeert te hebben serieus te nemen, ware het niet dat je continu je waardeoordeel uit over anderen, hier of elders. Het moet wel heel diep zitten. Feiten komen beter over zonder dat geschreeuw. Je lijkt persoonlijke hetzes te voeren tegen mensen, waardoor het onmogelijk moet zijn om helder te blijven nadenken. Dat blijkt steeds weer. Jammer.

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Voel jij je aangesproken Exact?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Zuuuuucht.....! Melkveehouder, ik schreef het al ettelijke malen en spotvogel publiceerde er maar liefst 2 dikke dossiers over: Cees Veerman geeft geen zak om de natuur maar is bezig om alles naar de mallebiezen te laten gaan om zodoende de grondprijzen neerwaarts om te buigen. Ten behoeve van zijn boezemvrienden: de projectontwikkelaars! Hij zei het 3 jaar geleden onomwonden: 'natuur moet je vermarkten'! DAAROM moeten er zoveel kwetsbare boerengezinnen kapot. Snap dat verdulleme nou eens man!

 • no-profile-image

  arnold

  hopelijk komt de pvv als splijtzwam zodat de formatie toch met de pvda verder moet om een meerderheid tebehalen.
  pvda kan wel een verliezer zijn door een aanzienlijke daling van het aantal zetels maar behoord nog wel bij één van de grootste partijen.
  het land zal er een stuk beter uitzien met een aantal linkse partijen kijk maar terug op de afgelopen veertig jaar bij rechts slaat de armoede toe!!!!
  dat er steeds meer boeren stoppen heeft ook nietss met politiek te maken maar alleen met de zwakheidom door te zetten.
  dat moeten wij toch ook als ondernemer maar wel zonder subsidie van brussel.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Links juicht nu, maar Geert wordt ondertussen wel steeds groter en het CDA wordt een splinterpartij

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Dat is toch al gebeurd! Men probeert met allelei suggestieve berichtgeving de burger op het verkeerde been te zetten, om te bereiken dat men meer geld gaat uitgeven.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Han je hebt helemaal gelijk dat er soms zwart-wit stellingen geponeerd moeten worden om discussies aan te zwengelen en in gang te houden. Maar als we een calculatie maken van hetgeen Politiek Rechts of dito Links ons land en de (agri)samenleving afgelopen twintig jaar (dus na de val van de Muur) hebben aangedaan, dan kon het balletje nog weleens erg slecht voor Rechts rollen. Denk maar eens aan wat Van Aartsen (VVD), Brinkhorst (D66 en dus rechts met een linkse grimas), Veerman en Verburg (beiden poeprechts CDA) tienduizenden varkens-, rundvee- , pluimvee- en geitenhouders en hun dieren hebben aangedaan. De Mestwetgeving kwam onder het rechtse Balkenende-regime tot stand. Het waren overwegend Rechtse graaiers van het Rijkman Groenink-allooi die verantwoordelijk waren voor de kredietcrisis en voor de verloedering van het hele monetaire stelsel. Inclusief dat van bijna al onze topbanken. De Nederlandse Bank incluis! En het was Rechts dat ons land betrok bij een onrechtmatige vuile oorlog! Rechts drong ons stinkende waarden en reeds in de staatsrechtelijke krimpfolie rottende normen op. Denk aan "Fatsoen moet je doen" kretoloog Jack de Vries. En hoe hij zélf als eerste door het schuinsmarcherende legergroene opklapbed donderde! Ik zie al sinds 1986 niks in windenergie als duurzame oplossing. Evenmin in kernenergie, want in dat jaar explodeerde Tsjernobyl, waardoor men nu nog acuut stralingsziek wordt bij het eten van Truffels uit de Midden- en Noord-Europese bossen. En dan heb ik het nog niet over de honderdduizenden stalingszieke doden die er door de jaren heen als gevolg van die ramp te betreuren zijn. Het is Rechts dat ons land nu zonder maatschappelijke discussie wil opzadelen met maar liefst vijf nieuwe kernreactoren. Ik bedoel maar! Het energieprobleem zou allang niet meer bestaan als we in de jaren '80 waren begonnen met in te zetten op zonne-energie. Dat kan echter nog steeds. Hoe? Plavei alle platte daken van industriebebouwing, winkelpanden, loodsen, schuren, dakkapellen etc met zonnecollectoren en iedere stad of dorp kan in vrijwel de gehele eigen energiebehoefte voorzien. Jaarrond! Dat dit niet is gebeurd had alles te maken met de totalitair egocentrische macht van Koninklijke Shell en andere schurkenondernemingen. Notoir rechtse bedrijven die als varkensteken de hele samenleving leegzuigen. Windenergie is en blijft inderdaad een onvergeeflijke blunder van kortzichtige progressieve kopkleppers. Echter niet alléén van linkse huize! Dat aanzetten tot elkaar verlinken komt uit de koker van het CDA. Het moet nog maar eens gezegd: destijds schreef Spotvogel, in zijn dossier 'de Pestvogels van Veerman', naar aanleiding van de oproep aan burgers om anoniem buren aan te geven het volgende. "Want heer Balkenende en heer Veerman, dat was nu precies waarom bijvoorbeeld in de toenmalige DDR letterlijk niemand meer te vertrouwen was en het spook van achterdocht en verlinkerij alom rondwaarde!" Voor alle duidelijkheid: deze normloze oproep aan de Nederlandse burgerij kwam dus van het CDA. Van Rechts derhalve! Deze Goebbeliaanse schanddaad werd als een kikkerlandse Kristallnacht door Balkenende en Veerman gepromoot. Ik bedoel maar! Melkveehouder, ook over Verhagen heeft Spotvogel boeiende dingen op papier gezet. Want dat is namelijk veel geduldiger dan het geheugen van het rechtse onbenul in maatschappij en samenleving. Op blz. 428 van genoemd dossier schrijft hij: "De aanvankelijke vreugde om het vervroegde verscheiden van het, voor land, volk en beschaving desastreuze, Kabinet Balkenende 2, waarvan de staatsrechtelijke oorbaarheid te zijner tijd toch nog eens heel nauwkeurig uitgezocht dient te worden omdat de wil van het volk - de stembusuitslag - op een méér dan schandalige wijze werd genegeerd en veronachtzaamd, sloeg al na een paar dagen om in pure ontgoocheling, toen het Limbabwaanse wonderkind met het nasale stemgeluid, Marnix Verhagen, triomfantelijk de kreet 'missionair kabinet' de ether in slingerde. Wat een vondst!" Vervolgens legt Spotvogel uit dat hij de term 'missionair' al ruim drie jaar eerder, namelijk in voorjaar 2003, gebruikte. Hij schreef toen over Cees Veerman: "hoogstwaarschijnlijk vertoefd hij op één van zijn boerderijen en viert daar met een stevig glas eigen verbouwd winterwortelsap en een schaal zelfgeslachte drumsticks het fantastische feit, dat hij aanstonds weer als Missionair minister verder kan gaan met het afronden van zijn karwei: het wegsaneren van duizenden te klein bevonden agrarische bedrijven en het platwalsen en vermorzelen van zoveel mogelijk mensen." Kijk Melkveehouder, jouw uitgemolken handel is vloeibaar vluchtig, maar een schrijver laat woorden uit zijn pen vloeien die jaren later nog altijd hun gewicht hebben behouden! Daarom is het een groot goed dat er zoveel linkse schrijvers zijn!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Melkveehouder, ik kan het ook omdraaien. Noem mij de tastbare maatschapppelijke en economische verdiensten van extreem rechts. Alles wat extreem is, draagt meestal het stempel 'contra-productief'. Dat is ook nu weer te zien aan de gang van zaken rond de PVV. Als Wilders zich tot de feiten zou hebben beperkt en zich niet te buiten was gegaan een stigmatiserende kretologieen en opruiende oneliners, dan zouden de gedoogsteunbezwaren veel geringer, of geheel afwezig, zijn geweest. Het vroegere extreemlinkse geschreeuw van de CPN en het aan negativisme grenzende PSP-geneuzel hebben inderdaad nooit iets opgeleverd. Maar dat eenieder die gepensioneerd is, of wordt, de rest van haar of zijn leven 'van Drees trekt', is wel het hardste bewijs voor de deugdzaamheid van het juist gedoceerde politiek socialisme. Met rechts aan het roer en op de brug zou zélfs de slavernij nog niet afgeschaft zijn!

 • no-profile-image

  Han

  @Herkauwer. Is Rijkman Groenink van de rechtse politiek? Niet dat ik weet. Is Veerman rechts of links, zo het er deze ronde uitziet is hij van de linker vleugel van het CDA. De windenergie wordt ons door links opgedrongen.
  Zonne energie is prachtig, alleen de kosten zijn zonder subsidie niet terug te verdienen.
  weer een linkse hobby.
  Weet je wat het aan grondstoffen kost om al de zonne panelen te maken, die je nodig hebt om aan de energie vraag te voldoen? Even wel zijn, grondstoffen, behalve zand zijn ook beperkt voorradig op de aarde.
  Tsjernobyl is een slecht voorbeeld van kernenergie opwekking. Heb je ooit gehoord van een meltdown in Frankrijk, het land met zeer veel kerncentrales en zeer goedkope electrische energie.
  Je stelt dat CDA gelijk staat aan Rechts, afgelopen dagen is gebleken hoe gespleten het CDA is in links en rechts.
  Wat je schrijft over wegsaneren van boeren ontken ik niet. Ik kan hier alleen aan toevoegen, dat deze trend is ingezet door de LINKSE boer Mansholt en daar komt bij dat er nog geen PvdA of Groenlinks ooit tegen de WTO heeft gedemonstreerd. Nee ze zijn het voor 110 % eens met deze gang van zaken.
  Jij laat het CDA de zaak uitvoeren in je verhaal en wetende, dat zowel de linker als rechter vleugel van de kamer ombeurten mee stuurden in verschillende kabinetten. Ondanks dit heeft er nog geen opposistie partij ooit tegen de WTO of het opruimen van BOEREN gestemd. Nee het past alle burgers, dat het voedsel pakket en de kleding en de luxe (electronica) of uit goedkoopte landen of van uitgeknepen klein ondernemers komt. Zelfs het omzeep helpen van kleine winkeliers heeft >links< om handen gehad, door zijn ijverige regelucht en certificerings drang. Jouw >linkse< schrijvers beleiden links met de pen, maar de meesten leven >rechts< met hun aanzienijke royalties en een ander deel heeft een riant salaris als bureaucraat.
  Herkauwer de door jouw zo geprezen linkse schrijves, hebben nog geen poot uitgestoeken aar de kleine ondernemer (boer, winkelier op de hoek). Needie gebruken ze om hun boeken lekker smeuig te maken voor de verkoop cijfers. Zij zijn het die ijverig schrijven; "Hoe walgelijk slecht een veehouder met zijn dieren om gaat en hoe walgelijk het is dat de akkerbouwer een goed houdbare pieper probeert te telen". Ik heb niets tegen schrijven, maar doe dan je best om een eerlijk verhaal temaken en geen één zijdig gekleurd verhaal maken, omdat je dan >progressief< bent.
  Voor jouw gelt net als voor spotvogel en vele anderen, Kom eerlijk uit voor je identiteit. Dit is nu net waar links ook zo goed in is >verschuilen<

 • no-profile-image

  Han

  @Herkauwer. De Tsjernobil meltdown was geen gevolg an technische storingen, maar van een politiek beluit de centrale accuut p te starten op het moment dat hij net buitenwerking was gesteld voor een technsche contole door de Internationale Kern Energie agentschap. helaas in die tijd had de politiek in Oost Europa meer macht dan welek contolerende technische instantie ook. ondank waarshuwingen van de technici verantwoordlijk in Tsjernobil ging het opstarten door Hierkomt nog bij dat de bouw niet volgens plan ging omdat het door dwang moest zijn afgerond, terwijl de toelevering stagneerde. i
  k heb al vaker de vraag gesteld of >een socialist< gelijk staat aan >een sociaal funtioneend individu<. Hierop heb ik van geen van jullie ooit een antwoord op gekregen. De schrijvers die het Russische beleid van binnen uit hebben besteden waren rechts denkende Russen. Linkse schrijvers of beleids makers heben niets met mijn werk in Meshovsk te maken. Dit project is door een uiterst kapitalistische Rus opgezet, die in juw ptiek >links, zal zijn gezien zijn creatieve (filmproducer) werkzaamheden.
  al de minister van landbouw die je noemt zijn KVP mensen, zij zijn indirect schuldig aan de intensieve veehouderij. De grootste sculdige is de wet uit die tijd die bepaalde dat een uisje in het buitengeied alleen mocht als er landbouw activiteiten waren. Dus simpel zonder grond,varkens, kippen etc.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Han, zo bedoelde ik het dus niet! Ik bedoelde dat het verzet tegen het communistische systeem vooral door linkse schrijvers en intellectuelen werd voorgegaan en dat zonder die beweging -en natuurlijk de dappere glansrol van Lech Walesa en zijn Solidarnosc - er geen glasnos, perestroika en uiteindelijk de val van het systeem zouden zijn geweest. Althans niet op de wijze zoals we die thans kennen. Zonder 'die Wende' was het oostblok thans misschien nog net zo gesloten als Noord Korea. En in dat geval zou jij nu niet in Meshovsk zijn!Zo bedoelde ik dat! Jouw lezing over de gebeurtenissen die leidden tot de ramp in Tsjernobyl wijken af van wat ik ervan weet. Zover mij bekend werd de centrale tegen de wil van het stadsbestuur van Kiev in april 2006 stilgelegd vanwege onderhoudswerkzaamheden en moest de centrale op gezag van de burgemeester op de 25e weer worden opgestart zonder dat er nog tijd was voor de voorgeschreven veiligheidshandelingen. Daar had het Internationale Atoomgenootschap IAEA niks mee te maken. Nadat men opdracht kreeg om de centrale weer zo snel mogelijk op te starten stapelden de fouten en miskleunen zich opeen en het summum was dat tijdens het opstarten de stroom uitviel zodat er op noodaggregaten moest worden overgeschakeld. Rond half een 's nachts (plaatselijke tijd) waren de kettingreacties in het reactorvat op gang gebracht maar de koeling bleek niet te werken waarna de centrale instabiel werd, de kritische massa oververhit raakte en uiteindelijk de reactorkern desintegreerde. Dat leidde tot een knoerendharde Boem waardoor het dak van het reactorhuis af knalde en de rest weten we allemaal. Op dat moment was vrijwel al het bedienend personeel al gevlucht, zodat er aanvankelijk maar een paar dodelijke slachtoffers leken te zijn. Dat zijn er inmiddels honderdduizenden! Het IAEA werd pas op 1 mei vanuit moskou valselijk voorgelicht. De brand zou geblust zijn! Jij noemt de vroegere Russische schrijvers 'rechtsdenkende russen', maar ik vind dat onrecht aan het gedachtengoed van Anton Tsjechov, Alexander Solzenitszin, Fjodor Dostojevski en al die anderen. Zij waren 'vrij denkende Russen' en dat is toch wel heel iets anders! Je hebt wel volkomen gelijk dat Socialisten dikwijls in Dénken socialistisch Lijken te zijn, maar in Handelen niet zelden het tegendeel laten blijken. Aan de Socialistische Heilstaat rondom de Kurzfuersterdamm was dan ook geen grein waarachtig sociaal denken of doen te bespeuren. Dat was een extreem rechtse dictatuur die werd gevoerd door lieden die er met het gedachtengoed van Marx, Engels en Lenin vandoor waren gegaan. Nét als Stalin, Ceausescu en al die andere potentaten. Vreemd eigenlijk dat die dictators het stigma Links kregen, terwijl despoten als Franco, Mussolini, Batista, Pinocet en Fidela Rechts heetten te zijn. Melkveehouder, als je de moeite neemt om onze parlementaire geschiedenis er op na te bladeren dan zul je ontdekken, dat ons hele stelsel van een deugdelijke scholing, sociale zorg en zekerheid door Socialistische politici tot stand is gebracht. Dit zijn de hoekstenen én de peilers van onze rechtstaat! Sinds het begin van deze eeuw wordt dat stelsel door geldgierige Rechtse confessionelen en liberalen uitgehold en afgebroken. Ik heb het dus niet over het uitkeringsstelsel, dat kennelijk voor jou het enige stelsel is dat ons maatschappelijk bestel kent. Het lijkt zorgwekkend met jouw realiteitsbesef gesteld te zijn! Ach ja, boeren waren immers generaties lang gewend om van subsidies te leven!

 • no-profile-image

  pietje

  Gezakt voor het examen veters strikken?

 • no-profile-image

  pietje

  Gezakt voor het melk examen?

 • no-profile-image

  pietje

  Gezakt voor het examen pennelikker?

 • no-profile-image

  Han

  @Herkauwer. Je schrijft de val van het communisme toe aan de socialistische bewegingen in Polen,Praag etc. Je wenst de realiteit van lege schatkisten en bankroet van het systeem niet onder ogen te willen zien. De Communisten hebben al hun geld gestopt in Wapenwedloop, Ruimtevaart en het kopen van arme Afrikaanse landen via wapenleveranties en geld. En dan te bedenken, dat dit SOCIALISTISCHE land zijn eigen mensen vele decennia in de rij liet staan voor lege winkelschappen, zijn landbouw aan de boven beschreven items heeft op geofferd en iedere burger de opdracht gaf zijn familie en buren aan te geven (annonieme angifte) als ze iets deden / zeiden wat niet pastte in de partij ideologie. A.U.B. lul me niet langer van '" Hoe super goed het gaat als een land door LINKS wordt bestuurd". Wil je oordelen over Rusland, ga er dan eerst enkele decennia werken en leven. Als toerist zul je nooit echt te weten komen wat er in een land gaande is en hoe de mensen denken. De oude Russen denken net als jij Gorbatsjov is schuldig aan de omwenteling die hun armoede bracht. Zij weigeren in te zien dat het hele systeem bankroet was en de partijbonzen geen antwoord meer hadden op de economische in één storting. m.b.t. Stjernobyl raadt ik je aan de hierover geschreven boeken te lezen en de rapporten van het Atoom Agentschap uit Wenen en de Duitse firma die de centrale voorbereide voor de verplichte inspectie. Met je wel erg ongenuanceerde >linkse< reacties vraag je om >bedreigingen<. Ik ben bereid met iedereen te discussieren maar met extrmisten weiger ik me in te laten.

 • no-profile-image

  pietje

  Waar is de brand?

 • no-profile-image

  Han

  Herkauwer doe wat je niet laten kunt. Als je dhr. Bodde bet, doe hem dan a.u.b. mijn hartelijke groeten en bednk hem voor het plaatsen van mijn volgende blog. Verder raad ik je aan e minder op te winden is slecht voor je hart. Ik kan eenvoudig slecht tegen mensne die uitgaan van links als de enige goede mogelijkheid om een leefbare wereld te krijgen. Ik eb eenvoudig de stelregel, wil je anderen helpen ga er heen en biedt je hul, niet ga heen en breng het geld van een ander.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Juist Han, regenten als Veerman hebben hun schaapjes al lang op het droge met veilige commisariaten en het voorzitterschap van een decadente club als natuurmonumenten

 • no-profile-image

  Han

  Herkauwer laat ik nu dezelfe gedachte hebben over discussie met mensen met dezelfde gedachte maar dan van >linkse< signatuur en zich bovendien niet dureven bloot te geven van wege zgn. bedreiging. Wees en kerel en zeg wie je bent en wat je beweegredenen zijn om zo halstasrig vast te houden aan je extreem linkse ideeën.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Han, ik heb heel goede redenen om geen open sollicitatie voor repressieve eigenrichting in deze fora aan te reiken. Mijn ideeen over omgang met landschap, cultuur, natuur en milieu en respect voor alle leven zijn absoluut niet extreem en worden ingegeven door een grote bezorgdheid vanwege de voortschrijdende verloedering van de maatschappij en het verkankeren van het normbesef. Dit is (nog) een vrij land en ik mag daarover mijn mening geven en mijn inzichten ter discussie stellen. Zo houd ik mij dus ook bezig met de mestwetgeving, met de veterinaire ruimingen en met het onrecht dat boeren daarmee wordt aangedaan. En ik heb me vele malen uitermate kritisch over het moderne natuurbeheer versus de daaruit voortspruitende landbouwproblemen uitgesproken. Gisteravond kwam in onze discussie kernenergie ter sprake en jij wimpelde de gevaren daarvan weg. Maar zojuist wordt bekend dat duistere machten de Duitse reactoren veel langer in bedrijf willen gaan houden dan de termijn waarvoor zij ontworpen en in bedrijf genomen zijn. Net als bij ons met Borssele, die ook al jaren geleden gesloten had moeten zijn maar in plaats daarvan aan de hoogstbiedende werd verkocht en voor onbepaalde tijd door mag draaien. Door dergelijke benepen kruideniersmentaliteit kan er letterlijk gewacht worden op een nucleaire ramp. Hier of elders. Mark my words!

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  En grond.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Piet ik noemde gister om 17.45u jouw naam alleen maar - tezamen met een aantal anderen- in een bloemlezing van mensen die zodanig op mijn stellingen reageerden dat duidelijk werd, dat zij goed nota genomen hadden van hetgeen er geschreven was. En dat is juist prima, want daar doen we het immers allemaal voor. In discussies hoeft men het immers niet met elkaar eens te zijn.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Tjonge, wat een blamage dit optreden. Nogmaals petje af voor Verhagen. Als je terugkijkt, en ziet met wat de linkse CDA huichelaars hebben aangericht, dan verbleken de LPF toestanden van weleer. Nu het CDA zo versplintert is, zie ik wel iets in de opvatting van limbo gedeputeerde Jos Hessels: de extreem linkse vleugel van het CDA overboord gooien en opnieuw beginnen. Ik vermoed dat agrarisch Nederland het helemaal gehad heeft met het CDA als we door hun toedoen met een links kabinet worden opgescheept.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Herkauwer, je antwoordt als een rasechte linkse. Je draait allereerst de vraagstelling om, omdat je het antwoord schuldig moet blijven. En voorts ben je kennelijk, net als de meeste linkse stemmers er enorm trots als Sinterklaas gespeeld kan worden. Althans, met je beantwoordind komt dit in mijn beeldvorming zo over. Waarom schrijf je niet eens hoe deze pot gevuld moet worden c.q. kan blijven, en waarom Wilders ongelijk heeft als hij het (handenvol geld kostende) asielbeleid ter discussie stelt? Dat is ook de kern van verschil tussen links en rechts. Rechts loopt iedere keer weer proberen de knikkerzak te vullen als links weer een periode met de knikkers gespeeld heeft. Lekker makkelijk is dat als (linkse) speler. Maar goed, ik had toch graag van joú het antwoord op mijn vraag wat links economisch heeft bijgedragen.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Dank je Hans. Ik heb geen angst voor boze boeren maar je moet weten dat er in dit land heel wat jagers rondlopen die mij graag op tableau zouden zien na alle Feiten die ik afgelopen driekwart jaar over hun jachtmisdaden in de fora openbaar heb gemaakt. Kijk maar eens in forum 'wilde zwijnen vestigen zich rond Eindhoven'. En dat is nog maar een kleine greep uit een lange rij onderwerpen. Ik weet waartoe die lui in staat zijn en acht het niet verstandig om onnodig risico's te nemen. Niet uit angst, maar gewoon uit voorzorg!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Han, ik ben al mijn hele leven een verklaard tegenstander van wetteloos handelen en eigenrichting plegen en houd me altijd aan hetgeen door de wet word toegestaan. Maar ik ben op zoveel verschillende niveaus van het maatschappelijk toneel en in zoveel uiteenlopende disciplines actief dat het roekeloos zou zijn om mijn persoonsgegevens openbaar te maken. Ik ben het helemaal met je eens dat polarisatie nooit iets oplost en daarom geef ik over alle heikele onderwerpen die ik in de fora aansnijd ook atijd een zee aan feitelijke informatie. Vaak met plaats, datum, naam en toenaam van malverserende of wetsovertredende personen. Dat doe ik absoluut niet om te kwetsen, maar juist om de accents op de goede plaats te leggen.

 • no-profile-image

  johan

  wat hebben al die cda lieden toch weinig vertrouwen in hun eigen voormannen

 • no-profile-image

  Han

  @Herkauwer. Is de slavernij de deur uit? olang we nu via >markt< werking hele volkeren uitbuiten is het systeem niet verbeterd. Was er in Afrika nog een vorm van kolonialisme geweest waren de genociden niet gepleegd,zoals nu elke dag ng gebeuren in b. Somalie of Sahel.
  Met dank volgens jouw aan de >linkse< schrijvers en >linkse< politiek. Ik kan met even veel ferve zeggen dankzij het Christelijke geloof (beroept zich ook op sociaal gedrag). Trekken we jouw bewering door dan is links dus verantwoordlijk voor de vele moorden die dagelijks in Somalie gebeuren en de dod an de blanke boeren in Zimbabwe en Zuid Afrika gepleegd nadat zelfbestuur is ingetreden in deze landen.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Han, ik begin met jouw uitsmijter: het pseudoniem. Weet je waarom Spotvogel (die er trouwens zélf voor zorgde niet anoniem te zijn) afgelopen voorjaar gestopt is met het meedenken en aandragen van feiten in deze fora? Vanwege de bedreigingen aan zijn adres! Zelf maakte ik in korte tijd twee brute aanvallen op mijn persoontje mee. Ik laat mij niet zo makkelijk monddood maken, maar solliciteer ook niet naar repressie. Ik noemde Rijkman Groenink alleen maar als Rechtse grote graaier die een van onze grootste banken kapot maakte. Bankiers zijn meestal geen politici, maar hebben die lui wel op zak. Of ze schipperen tussen bancair rundleder en politiek pluche. Zoals aalgladde Gerrit Zalm! Maar oké jij je zin: Wim Duitenberg was een "links" politcus annex bankier die met zijn Europees waanidee alle Europeanen een bankroet op termijn cadeau heeft gedaan. Die Franse meltdown komt er ook heus nog ooit weleens. Waarom is Tjernobyl een slecht voorbeeld? De mensheid zal nog duizenden jaren met de gevolgen ervan kampen. En je volgt zeker niet wat er zich momenteel in duitse ondergrondse kernafvaldumpmijnen afspeelt? Daar tekent de volgende nucleaire catastrofe zich al af! Je hebt gelijk dat het CDA een gespleten partij is. Maar waarachtig links kun je er niet een politicus daar noemen. Ik spreek dan ook liever van 'progressieve christenen'. Of van dito liberalen als ik het over de VVD heb. Het is wat laag bij de gronds van je om Sicco Mansholt af te schilderen als een 'moordenaar' van kleine boeren. Hij was humanist en socialist in hart en nieren en werd in naoorlogs Nederland geconfronteerd met de noodzaak van wederopbouw. Dat meende hij te kunnen doen door excessieve schaalvergroting, maar zag al spoedig de heilloze weg daarvan in. Toen hij zijn waarschuwingen daarover steeds luider plein publiek uitsprak werd hij min of meer gedwongen om zijn jarenlange ministerspost te verlaten. Het snel opkomende confessioneel-rechtse agri-machtsblok (Lardinois, de Koning, Van der Stee, Braks om er een aantal te noemen)zorgde daarna voor ongebreidelde groei en een complete verwording van zowel het agrarische platteland als van de bedrijfsvoering. Je geeft nogal af op linkse schrijvers, maar zonder de linkse schrijversbeweging zou jij nu niet in Meshovsk wonen. Want het waren wel de vrouwen en mannen die met vaak ware heldenmoed de communistische wreedheden beschreven, analyseerden en wereldkundig maakten, die de basis hebben gevormd voor de uiteindelijke val van dat 'rijk van het kwaad'. Om eerlijk te zijn: ik ken nauwelijks rechtse schrijvers die het waard zijn om gelezen te worden.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Piet, het is natuurlijk een volkomen verkeerd uitganspunt om per definitie tégen andermans standpunten in te willen gaan. Maar gelet op die innerlijke drang kun je nu in jouw eigen politieke partij heel goed aan je trekken komen. Succes ermee. En ik wens je veel wijsheid toe.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Hamstra, ik hoorde Veerman's uitspraken zojuist ook en moest meteen terugdenken aan de razzia's van voorjaar 2003, toen onder ministerieel bevel van Veerman zelfs peuters, kleuters, pubers, huismoeders, mindervaliden, kloosterlingen en bejaarden niet veilig waren voor zijn harteloze repressie. Nooit hebben Balkenende als veratwoordelijk premier, noch het CDA partijbestuur, afstand genomen of zich uitgesproken tégen deze nazistiche praktijken. Laat staan dat er ooit excuus is aangeboden, verantwoording is afgelegd of deugdelijke schadeloosstellingen aan onterecht geruimde bedrijven is uitbetaald. Lees het allemaal dag na dag na in Spotvogels dossier De Pestvogels van Veerman! Beste Jan, Veerman heeft Natuurmonumenten in een wurgende projectontwikkelaarsgreep en gijzelt al meer dan 3 jaar die hele vereniging met bijna 1 miljoen leden. Vraag maar eens aan NM-leden die jij wellicht zelf kent of zij wel weten wat het bestuur allemaal uitvreet. Vraag wat de prijs was voor Veermans Tiengemetenbemiddeling. Nobody knows! Grenswachter en Melkveehouder: Veerman heeft eigenmachtig en buiten 'Brussel' om de N2000-eisen dermate scherp gesteld om op die manier de boeren massaal tégen de natuur op te zetten. Op die manier denkt hij te voorkomen dat in N2000-gebieden boerengrond naar NB gaat en hoopt hij projectontwikkelaars in de kaart te spelen. En Veerman kennende hangt daar een mooi prijskaartje aan! Inderdaad Kritische Lezer, jij hebt het mooi verwoordt. Alleen is Veerman geen wolf hoor. Eerder een gft-kruising tussen een hyenahond en een coyote! De zogenaamde AVR-terrier.

 • no-profile-image

  Niek

  Opzouten Veerman!!!!

 • no-profile-image

  Maak 't

  .....maar hij was dan toch maar weer eens op de TV. Als zichzelf van onschatbare waarde vindende, zichzelf zwaar overschattende zakkenvuller is dit van het allergrootste belang.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Tjonge Herkauwer, dat valt me toch wel tegen van je ondanks dat je op de andere onderwerpen vlijtig tot laat hebt gereageerd. Normaal ben je goed van de tongriem gesneden, maar als ik je vraag naar de economische bijdrage van politiek links dan valt het stil. Mogen we concluderen behalve het uitkeringsstelsel (wat geld kost) nul komma nul niks?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Han, lees ik dat goed? "Gestook in een rustige/tevreden samenleving"? Ik weet niet hoe het met de actuele nieuwsgaring in Meshovsk gesteld is, maar volgens mij heb je heel wat Transsiberische Boemeltreinen laten passeren als je dit statement serieus meent. De samenleving was immers nooit eerder zo bezwangerd van haat, nijd, afgunst, onvrede en naijver als tegenwoordig. Daaraan danken we ook de onwerkbare stembusuitslag van de laatste verkiezingen. Week na week is in het programma Opsporing Verzocht te zien hoe in rustige en vredige Nederlandse wijken en dorpen dag na dag argeloze en weerloze burgers door beestachtige criminelen worden overvallen, beroofd en mishandeld. Of nog erger! Vaak voor minder dan een handvol luizige euro's! Dat raakt meteen aan het feit waarom ik ervoor bedank om vaker dan mijn huidig gemiddelde van een keer per jaar naar het leven gestaan te worden. Ik hoop dat dit duidelijk is? Exact, je doet gewoontegetrouw weer erg neerbuigend, maar gelukkig léés je wél alles wat ik schrijf. En natuurlijk wéét je zelf ook wel dat ik niks fantaseer en de Feiten gewoon bij hun naam noem. Weet je, ik vind het juist prachtig dat lieden als Melkveehouder, Hans uit Fryslan, Boer in opleiding, Hans Drievliet, Oplettende Lezer, Jagertje, Piet Wisse en talloze anderen wel veel te kankeren hebben op mijn teksten en alles in alle toonaarden tegenspreken, maar intussen wél feilloos weten op te sommen wanneer en in welk forum ik iets geschreven heb. Kijk, dan is mijn doel al grotendeels bereikt. Het gaat niet langer het ene oor in en dan langs de verzuurde zultlaag het ander weer uit. Nee: het blijft zowaar hangen! Chapeau. Probeer dat erin te houden, dan gloort er weer licht aan het einde van de Swalmtunnel.

 • no-profile-image

  Han

  Herkauwer. Als je niet tot welke radicale groepering dan ook behoord, mijn excuus. Maar dan heb je toch niets te vrezen? Ik zeg ook rustig mijn mening ook in dictatoriaal geregeerde landen. Alleen je moet de ontvanger blijven respecteren, dan komt je mening echt wel over en zal niemand je bedreigen. Voel je je bedreigt, dan is het wenselijk, om eens in de spiegel te kijken en je de vraag stellen: "Ben ik misschien te radicaal in mijn uitlatingen en wek ik daarmee wrevel?. Wrevel werkt nl. contra productief en dat is weer nadelig voor de >goede< zaak. Herkauwer (zonder identiteit) zie bovenstaand niet als veroordeling, maar als advies om uw doel sneller en vooral rustiger te bereiken dan met de huidige vorm, die vijanden maakt. Ik kom weer uit bij de polarisatie die ook in Den Haag of in welk regerings centrum ook nog nooit de oplossing heeft gebracht, alleen maar wantrouwen en haat.
  Wanneer krijg ik antwooden op mijn vragenl, de lijst wordt steeds langer. Zonder antwoorden zal ik je nooit kunnen begrijpen en dus zal onze discussie altijd vol onbegrip blijven. Wees niet bang van mij zul je nooit bedreigingen ontvangen.

 • no-profile-image

  gert

  Hij vreest voor Natuurmonumenten en zijn baantjes

 • no-profile-image

  Koeienboer

  Hè wat jammer nou toch dat kleutertje Veerman zijn zin niet krijgt. Ja,ook hij zal als "Ervaren" politicus kennelijk nog moeten leren dat de meeste stemmen gelden en dat ook hij net als de andere CDA-fossielen rustig moeten wachten. In het belachelijke radiointerview slaat hij zichzelf op de borst als Olifant met ervaring en daarom zou een draai naar Links gerechtvaardigd zijn. Samen met Drieske, Hermannetje, Fransje, en kleine Hanja en oude AantjeSS moeten ze nu netjes wachten op wat het Communistisch Dictatoriaal Appel nu weer bakt. Ik ben géén PVV-er maar wel tegen het heimelijk "Landbouwverraad". Alle betrokkenen hebben zich op enige wijze onder de dekmantel van de hoofdletter C
  daaraan schuldig gemaakt. Nee, nu netjes even wachten Mevrouw,mijne Heren.
  Als het echt spaak loopt komen jullie wel weer toe aan het mooi weer spelen op kosten van de overheid. Kijk nog snel even naar het CU-mevrouwtje die laatst toch ook wel van zichzelf geschrokken is. Kom op Kees, wees een kerel en "Loop niet weg van mijn tafeltje"

 • no-profile-image

  melkveehouder

  De spelletjes van Veerman zijn voorbij, vaak bespeelde hij een zaal boeren met een caberet voorstelling, kwinkslag hier,bijbeltekstje daar, maar de aap kwam uit de mouw toen hij klakkeloos heel Nederland onder het Natura 2000 regime plaatste.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Opnieuw helemaal mis Melkveehouder! Cees Veermans ware smoel kwam aan het licht toen hij in april, mei, juni en juli 2003 zijn AID en RVV- gestapo op peuters, kleuters, pubers, huismoeders, invaliden, kloosternonnekes en bejaarden af stuurde om hen met geweld van hun kerngezonde hobbydiertjes te beroven. Alweer vergeten? Zoiets mag nooit meer vergeten worden. Het was een manifestatie van hetgeen waartoe het satanische CDA in staat is! Vooral wanneer het bijbels wordt voorgegaan!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Weet je hoe dat komt Johan? Ze weten hoe slecht ze zelf zijn

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Nou Melkveehouder, ik ben het wel met Kritische lezer eens. Onder de vlag van oud-minister van Landbouw kan deze bobo van Natuurmonumenten (met steun van CDA- waterschapsbestuurders) nog veel schade aanrichten voor de waarde van landbouwgrond. Peilverhoging en moeras- en drasvorming moeten zorgen voor nieuwe natuur. En dan gaat de prijsdaling nog harder omdat de gebruikswaarde fors daalt. Aldus, het spel is zeker nog niet gespeeld.

 • no-profile-image

  katja oudshoorn

  Herkauwer, ze moeten ophouden met jou van lafheid te beschuldigen vanwege jouw pseudoniem. Ik heb jouw foto's gezien en weet hoe je er uitzag na die aanslag vorig jaar. Groot gelijk dat je dat niet nog eens wil meemaken!

 • no-profile-image

  gert

  Veerman is ook bang voor het afzwakken van de EHS en Natura 2000,de stokpaardjes van Veerman

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Weinig boeren hebben in de gaten dat de waarde van hun grond langzaam daalt door de door Veerman aangewezen Natura 2000 gebieden.

 • no-profile-image

  katja oudshoorn

  Zeg Exact, je geeft nu wel zo af op Herkauwer, maar hij schreeuwt helemaal niet en blijft feitelijk altijd heel netjes, geduldig en steeds bereid om almaar weer opnieuw dingen uit te leggen. En dat alles in onberispelijk ABN. Wél noemt hij de dingen altijd bij hun naam en geeft er ook zijn ongezouten mening bij. Zou het misschien zo kunnen zijn dat jij jezelf aangesproken voelt omdat Herkauwer de vinger pijnlijk nauwkeurig op de wonde plekken weet te leggen? Dat gevoel krijg ik namelijk.

 • no-profile-image

  Burke

  Als ja al deze commentaren leest over Cees Veerman, zijn wij toch met z'n alle ervan overtuigd dat deze koekebakker en enorme plaat voor zijn hoofd moet hebben en nog steeds denkt dat hij gelijk heeft. Arme ziel , ik heb te doen met zijn familie.

 • no-profile-image

  maartje

  Slanke vrouw zoekt Man met een afwijkend kopieergedrag.

 • no-profile-image

  Nog CDA lid

  Ik meen dat er gestemd is in Nederland. We mogen blij zijn dat de PVDA niet de grootste partij is geworden. Een partij van de arbeid komt toch op voor de gene die (moeten) werken, althans dit mag je verwachten. Maar wat is de werkelijkheid, er is door hun toe doen enorm misbruik gemaakt van de sosiale voorzieningen. Veel van die mensen gingen niet meer werken, dan was je toch gek als je het zonder te werken toch je geld op de bank kreeg! En maar klagen en zeuren en geen verantwoordelijkheid dragen. Nu het totaal uit de hand gelopen is en zich er veel mensen door riante salarisen zich verrijkt hebben aan onnozele banen, kan het niet meer betaald worden! Daarbij komt nog de enorme criminaliteit wat nooit benoemd mocht worden. En de goede landbouwgrond die duur betaald wordt om er onkruid op te laten groeien. En de voedselproducenten die ver onderbetaald worden voor hun producten. De banken die er een puinhoop van gemaakt hebben. De geloofwaardigheid is zeer ver gedaalt. Als de politieke partijen het goed gedaan hadden, dan was de PVV niet zo groot geworden! Veerman kan nu wel een grote mond hebben, maar door hem zijn ook veel boeren en tuinders anders gaan stemmen. Je kunt me wat met al je Natura 2000 gebieden en EHS en onderwater laten lopen van goede landbouwgronden. Je gooit hhet voedsel en een vracht geld over boord. Alleen zich zelf verreiken, we zijn er velen op ons pad tegen komen die er aan mee doen! Laat de PVV er maar is met een grote bezem door die kamer vegen!!!!! Dit, zodat het toneel spelen in de kamer af gelopen is, en dat ze weer met twee benen op de grond staan, in de wereld van werkelijkheid.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Over onnozele banen met riante salarissen gesproken, CDA-lid, Vanmiddag vond ik tussen de krantenknipsels die ik in de loop der jaren heb verzameld, het volgende stukje: Een Nederlands bedrijf had een roeiwedstrijd tegen een Japans bedrijf georganiseerd. De wedstrijd zou met een achtmansboot op de Maas gehouden worden. Beide equipes trainden hard en lang om goed voor de dag te komen. Toen de de wedstrijddag aanbrak, waren beide teams topfit. Toch wonnen de Japanners met een voorsprong van.......1 kilometer. Het Nederlandse team was zwaar aangeslagen en de oorzaak van deze zware nederlaag moest absoluut boven water komen. Het topmanagement liet een projectteam vormen om het probleem te onderzoeken en om aanbevelingen te doen. Na langdurig onderzoek bleek dat de Japanners 7 man hadden die roeiden en 1 man die stuurde, terwijl in het Nederlandse team 1 man roeide en 7 man stuurden. De leiding nam hierna een adviesbureau in de arm voor een studie naar de structuur van het Nederlandse team. Na enkele maanden van aanzienlijke inspanningen kwamen deze adviseurs ook tot de slotsom dat er teveel mensen stuurden en te weinig mensen roeiden. Om de volgende nederlaag te voorkomen werd de teamstructuur ingrijpend veranderd: er kwamen nu 4 stuurmannen, 2 hoofdstuurmannen, 1 stuurmanager en 1 roeier. Bovendien werd een prestatie-waarderingssysteem ingevoerd om die ene roeier te stimuleren. Het jaar daarop wonnen de Japanners; dit keer met een voorsprong van.....2 kilometer. Het management ontsloeg daarop de roeier wegens slechte prestaties, verkocht de roeispanen en stopte de verdere investeringen in een nieuwe boot. Het adviesbureau werd geprezen en het resterende geld werd onder het management verdeeld. Herkennen jullie ook het moderne Nederland van de 21e eeuw?

 • no-profile-image

  ad

  het cda is met de MISTHOORN bezig bij helderweer.En deze word bediend door ouwe lullen.

 • no-profile-image

  Han

  @Herkauwer. Nog geen antwoord op mijn vragen. Moet je je bloot geven als je ze eerlijk beantwoord? Jje weet perfect steeds weer een draai aan de discussie te geven om de antwoorden te omzeilen. Dat Nederland bezwangerd is met haat en nijd ben ik met je eens. Alleen hier is zowel links als rechts schuldig aan. We hebben op dit moment een Islaam hater , die >links< tot >rechts< heeft bestempeld, maar zijn sociale beleid is als >links< te beoordelen. Voor hem was er al een linkse haat tegen alles wat te maken had met ondernemrs, die iets doen in de natuur en daarmee een onoverkomelijke äanslag" plegen op het milieu. Ze vergeten zich te realiseen dat de ongebreidelde bevolkings aanwas een >ongekende< aanslag levert op milieu en natuur. Ik wijs je nog even op dierenactivisten die Tamme dieren de voor hen vijandige natuur injagen, bepaald niet diervriendelijk bezig zijn. Hun collega's nemen gigantische risico's bij bedrijfs bezettingen om maar te zwijgen over de bedrijging van medewerkers van bv. onderzoeksinstituten en hun eigendommen vernielen. Hier hebben de linkse regeringen tot nu toe niets tegen gedaan, want we leven in de terreur van de >vrije meningsuiting<. Je zult me wel weer willen pakken op kleine overdrijvingen, die in jouw optiek zij ingeslopen. Ik verwacht nu eidelijk van jouw antwoorden op mijn vragen van gisteren en openheid m.b.t je achtergrond en je identiteit.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Verdikkeme Han, voor de zoveelste keer: ik verafschuw onwettige acties onverschillig of die nou van links of van rechts komen. Ik beschouw dierenactivisten die eigenrichting plegen, vernielingen aanricheten en dieren loslaten ook als Mijn vijanden. Net zoals ik idiote natuurontwikkelaars die buitenlands vee jaarrond in karakteristiek Nederlandse landschappen inscharen en laten verhongeren beschouw als mijn persoonlijke vijanden. Hobbyjagers kunnen mij wel schieten en bij SBB en NM zou men het niet erg vinden als mij iets overkwam. Want als men ronduit voor de eigen mening uitkomt en die ongezouten presenteert, maakt men weinig vrienden. Het zei zo!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Maar als ie samen moet werken met partijen die abortus, euthanasie en homohuwelijk verheerlijken zoals de PvdA, D66 en groen links dan functioneerd zijn gemoed even ietsje minder zeker?

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Complimenten Kritische lezer. Dit is inderdaad de afspiegeling van Nederland anno 2010. Dé grote fout zit 'm erin dat er bonussen worden uitgekeerd bij een goede prestatie van een bestuurder, maar géén boete als dezelfde bestuurder verwijtbaar heeft gehandeld of tekort geschoten is. En dat kan niet langer. Een bestuurder moet behandeld worden als een ondernemer. Bij een goede prestatie een goed salaris, en bij disfunctioneren op een houtje bijten. Zo was het ooit, en dat moet weer terug.

 • no-profile-image

  Piet

  Herkauwer, om eerlijk te zijn had ik mijn naam niet eens opgemerkt in jou relaas. Zeker, ik lees je gedachtengang omdat ik altijd op basis van argumenten tegen je in zal gaan. Voor zover ik er zin in heb, want ik heb de afgelopen weken geen forum gevolgd en dat bevalt goed.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Veerman vindt zichzelf wel erg moreel superieur, snap eigenlijk niet dat hij goede landbouwgrond in Nederland omzet in zogenaamde natuur met enkel distels en brandnetels , terwijl er miljoenen mensen per jaar sterven van de honger. Dan heeft ie ineens geen "geprangd gemoed''. Best vreemd eigenlijk.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Een volk dat voor tirannen zwicht, zal lijf en goed verliezen; Dan dooft het licht. Weg dus met die schijnheilige Veerman, wolf in schaapskleren.

 • no-profile-image

  Jong cda

  Veerman hoopt nog altijd op een links kabinet, dit in de hoop dat de groene organisatie's toch subsidies vasthouden en daarbij hij zijn eigen baantje recht kan houden... Ik denk dat het belangrijk is dat de ouderen cda leden maar eens de "jongere"leden hun gang moeten laten gaan. Ouderen hebben immers altijd moeite met veranderingen.
  Aan de slag zou ik zeggen!!

 • no-profile-image

  a hamstra

  Veerman, vraag je , je wel eens af waarom er zoveel mensen op het P.v.v
  gestemd hebben.
  Er zo veel boeren het loodje leggen.
  Er een tweedeling in de maatschappij ontstaat.
  Wilders ,er is veel op aan te merken.
  Maar niets slechter dan een Veerman in schaapskleren. DE duivel in een doosje,
  voor de boer.

 • no-profile-image

  a hamstra

  Zag net Veerman op T.V., verwijzingen maken na de vervolging,van de JODEN ,
  HOE VER KUN JE GAAN, ALS C.D.A.
  ALS HET C.D.A. NORMEN EN WAARDEN HEEFT, SCHOPPEN ZE VEERMAN UIT DE PARTIJ.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Gert, jij begrijpt het nog steeds niet. Veerman heeft vette schijt aan de natuur. N2000 en de EHS gebruikt hij alleen maar omdat er grond mee gemoeid is. En hij weet als geen ander hoeveel grond waard is. En dat bedoel ik in een andere zin dan louter in dagprijzen. Daarom zit hij nu al meer dan 3 jaar - onder protest van tienduizenden leden die hun hun lidmaatschap opzegden- op natuurgronden van NM te azen. Lees toch eens het artikel in Vrij Nederland ,mei 2008. NM en Projectontwikkelaars doen al jaren handjeklap met elkaar. DAAROM is Veerman in de natuur geintresseerd. Want hij zei het zélf: natuur moet je vermarkten!

 • no-profile-image

  bas

  jammer dat Veerman geen bezwaar maakt (maakte) om samen te werken met D66 en groenlinks die lijnrecht anti-christelijke basisprincipes uit willen bannen. Waarom horen (hoorden) we daar nooit protesten in het verleden? Kindermoord(abortus) en volwassenmoord(euthanasie) zijn geaccepteerd door CDA en als Wilders ons waarschuwd voor islamisering is de wereld te klein, terwijl pvv niet eens in kabininet komt. Bravo Verhagen en gewoon doorwerken.

 • no-profile-image

  onno

  Inhoudsloos mannetje dus, Veerman. Als je niet eens met de koers die gevaren wordt en je bent echt principieel tegen, stapt een echte vent op.
  Maar nee hoor, zeuren, onrust stoken en lekker bij de kachel blijven zitten...Bij muiterij werd je vroeger gekielhaald...

 • no-profile-image

  herkauwer

  Of gevierendeeld Onno. Maar stel dan eens voor dat er uit ieder deel een nieuwe Veerman zou groeien. Who pays all those cripple ferrymen? En Exact, good old Sheakespeare zei het al: "what's in a name?"

 • no-profile-image

  exact

  Het is gewoon heel gezond dat ieder zijn geluid laat horen. Wat een bekrompen commentaren.

 • no-profile-image

  exact

  Ja, als ik het zo lees, dan kun je dat wel heel breed uitleggen... Ik bedoel dat het wel heel vreemd zou zijn als binnen een CDA iedereen hetzelfde dacht t.a.v. de PVV. Ze bevinden zich in het politieke spectrum op een plaats die enerzijds ruimte laat voor samenwerking en anderzijds bepaalde principes niet over boord mogen gooien. Het zou echt vreemd zijn als niemand wat zei. Ik bedoelde met het geluid, het geluid vanuit oud CDA-politici. De bekrompen commentaren betreffen verschillende bijdrages op dit forum. Ik hoop dat het nu wat duidelijker is...

 • no-profile-image

  herkauwer

  Kritische Lezer, onze Exact is een beetje ontregeld aan het geraken. Dat zie ik wel vaker als niet helemaal scherpe geesten onverhoeds worden overladen met exacte informatie. Ik verzin echt niks hoor. Veerman was destijds een van de architecten die de Greenery hebben bedacht. De hoofdvestiging daarvan zit in Barendrecht, op maar een flinke steenworp vanaf Veerman's Goudswaardse akkerbedrijf. In die tijden was hij directeur DLO, voorzitter van de Raad van Bestuur van de LUW en had zowel daar als aan de Katholieke Universiteit Tilburg (die om onnavolgbare redenen KUB moest gaan heten) een leerstoel staan. In 1997/98 was hij de man die de LUW tot WUR omgoochelde en alle Wagenigse instituten daar met geweld bij onderbracht. Dat kostte gigaveel mensen hun baan, waarvan er vele honderden als geestelijke wrakken werden afgedankt en al dan niet diep in de Wageningse uiterwaarden klandestien op de WURvaalt werden gestort. Als men in het centrum van Wageningen op een druk moment een gewoon schuttingwoord roept gebeurd er niks. Maar roept men "Veerman" dan breekt er de pleuris uit! Nu nog altijd!

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Hoi Burke, ik woon hier dan wel voor Pampus, maar Veerman heeft de hele Linie van Amsterdam voor zijn harde schedel. Met zijn familie hoef je geen medelij te hebben, dat had hij vanzelf ook niet met die duizenden kindjes, moeders, invaliden en bejaarden van wie hij de lievelingsdiertjes heb laten vergassen. Dan mot je het boek 'de Pestvogels van Veerman' van Spotvogel maar eens lezen! Dat bennen dus de Normen en Waarden van het CDA!

 • no-profile-image

  pieterman knecht

  Ze hebben het er druk mee om 1,5mlj PVV ers te verzieken. koot en bie hadden een lied. Het ging zo ouwe lullen moete weg ouwe lullen zitten alleen maar in de weg . (dit 4X) en zo is het .

 • no-profile-image

  zwets

  Jullie snappen er niemand iets van. Kijk op de eerste plaats heeft Geert Wilders zonder veel moeite het CDA door midden geklliefd en is nu bezig dat zelfde foefje weer uit te halen, zodat er van het grote CDA niets over blijft. Dan volgt de PVDA en vervolgens wordt hij de grote gevaarlijke man die het voor het zeggen heeft en verder vooral niet zal regeren maar let op vooral terroriseren. U bent gewaarschuwd.

 • no-profile-image

  exact

  Het verhaal van kritische lezer ontlokte me een glimlach. Dan komt er iemand overheen die het wil overtreffen. De herkauwer is waarschijnlijk de enige die de humor van zijn eigen gezwets waardeert. PFFFFFFFFFFFFFFF

 • no-profile-image

  exact

  Het lijkt hier warempel nog erger dan dorpspolitiek geneuzel. Je dicht de man wel heel veel macht toe, herkauwer. Op zijn minst overdreven. Zo, kun je weer effe nieuw betoog maken...

 • no-profile-image

  gerrie

  Komt vooral dat het CDA heeft meegewerkt aan lastenverzwaring. Uren schrijven en lullen en nog niks zeggen of bereiken. Een beetje zitten twitteren. Die onnozele flauwekul.En die linkse partijen vallen me helemaal zwaar tegen. Wat een stelletje hypocrieten zeg. Echt links ja. Wat een poppenkast. Afgelopen jaar toch gelukkig een keer goed gestemd. Op Geert. En nou eens een keer aan het werk.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Laat maar Wipstaart. Ik bedoelde aan te geven dat er bij de WUR op een rechtse manier linkshandig gestunteld wordt, dat deugdelijkheid en functionaliteit er daar helemaal niet toe doen en dat men er alleen maar op uit is om vetbetalende opdrachten binnen te halen. En dat het er daarbij helemaal niet toe doet of er ergens uit het zicht schipbreuk wordt geleden! Maar dit is natuurlijk veel te moeilijk voor Exact.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Nee Gerrie, dat komt omdat het CDA zich jarenlang aan God noch Gebod ook maar iets gelegen heeft laten liggen. Weet je niet meer hoe zij onze constitutie aan een Europese Fakegrondwet verkwanselden? Ben je vergeten hoe Balkenende met de grote bezwaren van het Nederlandse volk tegen die Europse grondwet zijn achterwerk afveegde? Zeker ook vergeten hoe Balkenende ons land betrok in een onwettige oorlog? Of dat hij het verdomde om op te stappen toen zijn positie alllang onhoudbaar was geworden? Inderdaad: het CDA heeft jarenlang haar achterban in de kou laten staan. En ze doen dat nog steeds!

 • no-profile-image

  exact

  In België zouden ze je ongetwijfeld een 'dikke nek' noemen, herkauwer. Zo zelfingenomen, zo kleinerend, zo betweterig, bah. Door je manier van ageren tegen mensen wek je wrevel op, door altijd maar te veroordelen werp je een schaduw over de rest van wat je hier dagelijks loopt te malen. Kauwen, laat staan herkauwen, wil ik het nog niet eens noemen. Je weet echt bij God niet wie je voor je hebt, minkukel.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Exact, door jouw reactie laat jij - niet ik- zich wel onbedaarlijk in de kaarten kijken. Want geef mij - ten behoeve van alle meelezende geinteresseerden - aan waar ik onwaarheden, verdraaide feiten, leugen of laster verspreid? Ik tart je om dat hier en nu te openbaren. Een - twee - drie: beurt voorbij! Lapswants die je bent. Ik weet écht wel wie zich achter jouw weinig expliciete alias poogt te verschuilen. Maar het blijft spannender als ik het nog even niet verklap. Voor jou, want ik kan je uittekenen! Goede nacht, welterusten en blijf wakker!

 • no-profile-image

  Han

  Op moment dat ik dit shrijf is de strijd tussen de oude KVP en AR lijn in het CDA vor het moment gesust en gaat Verhage weer in de slag met de PVV onder leiding van Rutte. We moeten net als het CDA afwachten wat de tijd ons brengt. De PVV is vermoedlijk niet verzwakt door de CDA actie. Net zo min als de onderzoeks resultaten naar Criminaliteit de PVV kunnen vloeren, ze geven de PVV en hun aahang gelijk, erg veel veroordelden in kringen van Medelanders. Veel >misdaden< tegen de menselijkheid gebeuren in naam van de Islaam, met excuus de >sharia< is bij ons van toepassing of de >koran< schrijft voor dat meisjes niet naar school mogen. Voor deze excuses sluiten wij als Handelaren de ogen, de handelmag niet geschaad wordn door wat dan ook. Wie zch verzet tegen deze misstanden wodt terwille van onze economische groei als EXTREMIST weggezet. Deze hele actie en zijn achtergond pseen uitsekend in de VOC mentaliteit (handel ten kost van alles en nog meer)

 • no-profile-image

  herkauwer

  Je hebt het helemaal goed gezegd, Han. De oudhollandse handelsgeest is helaas nog altijd veel sterker ontwikkeld dan het gevoel voor Recht, Eerlijkheid, Gelijkberechtiging en Innerlijke beschaving. In dat opzicht is er sinds de VOC bijna niks veranderd. Nederlanders drijven op grote schaal onbelemmerd handel met de wreedste dictaturen en legitimeren op die manier onderdrukking en uitbuiting. Omgekeerd waren het exact zulke handelslieden die, geholpen door doofblinde politici, de etnische vloedgolven over ons land deden spoelen. Want het ging immers alleen maar om spotgoedkope en onmondige loonslaven in onze industrie uit te kunnen buiten. De EU en 'Schengen' deden er nog een schepje bovenop, zodat ons land een ware smeltkroes van geloofsextremisten en nietsontziende criminelen is geworden. En inderdaad: zij die het wagen om de vinger op die wonde plek te leggen, worden gecriminaliseerd en als extremist op de lijst van de AIVD gezet. De wereld op zijn kop!

 • no-profile-image

  koetje

  Ik ben benieuwd Han,naar die voorzet volgende week.Natuurmonumenten hoeft wat mij betreft de kosten niet te betalen,schuif die grond van hun maar door naar de boeren tegen gestelde voorwaarden die echt recht doen aan de weidevogels.Kom je al snel op wat ruige mest en uitgestelde maaidatums uit.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Exact, zou het misschien ook zo kunnen zijn dat ik bepaalde dingen juist erg zwart-wit stel, om er de aandacht op te vestigen hoe banaal het met de omgang met natuur, landschap, dierenwelzijn, cultureel erfgoed, kwaliteit van politiek, openbaar bestuur en wetenschap, fatsoen en waarheid gesteld is in dit land? En zou het voorts wellicht ook mogelijk zijn dat bepaalde zaken juist met een zekere intonatie gesteld worden, om de absurditeit ervan te accentueren? Nee, ik ben vannacht niet in Muiden geweest. Waarom zou ik ook. Maar als jij intensief in de fora naspeuringen gaat verrichten over het activiteitenspectrum van deelnemers aan de fora, dan is dat natuurlijk al erg mooi. Hopelijk lees je dan ook heel goed wat er allemaal geschreven wordt. Want daar doen we het natuurlijk allemaal voor!

 • no-profile-image

  gert

  De noord-zuidlijn moet toch ook doorgaan ,vangt hij ook nog een ton voor het rapportje,het papier is gewillig

 • no-profile-image

  exact

  Beste herkauwer, je reactie zegt alles over je! Je weet wie Exact is? Zie hier, het ligt bloot hoe dom en snel je je conclusies trekt. Je denkt dingen te weten, dat maakt je verhalen weliswaar soms vermakelijk, maar licht van gewicht.

  NB. Op de koffie bij Jan W. in Muiden? Die was ook nog zo laat op.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Neeh herkauwertje , genuanceerd staat echt niet je woordenboek

 • no-profile-image

  katja

  Nou Arnold, dan moet Verhagen dus maar tien over rood gaan spelen dus?

 • no-profile-image

  Han

  @Arnold. Je suggereert dat de linkse politiek ons >vooruitgang< heeft gebracht. Vraag ik jouw wie er in Rusland regeerde van 1917 - 1989. Bij mijn weten LINKS en wat was het gevolg een totale in eenstorting, hier werd niet meer gevraagd een klein percentage pensioen in te leveren NEE er werd eenvoudig geen pensioen betaald, de pot was leeg. Jouw vooruitgang is net als de vooruitgang van de politiek en de moderne econoom gestoeld op
  >geldontwaarding< en het in omloop brengen van meer geld dan er gedekt is, via bancaire slimheden en verkoop van waardeloze financiele producten, die mooi verpakt veel geld opbrengen. Hier grijpt nog links nog rechts in, het is en totale onmacht van de politiek, omdat die hun bestaan ontlenen aan zgn. >vooruitgang< van de economie. Dit systeem blijft in takt tot de zwakste schakel breekt en dan knapt deze luchtbel.

 • no-profile-image

  zwets

  Niet afdwalen. Ik zei het al eerder. Laat die PVV mannen zelf uitzoeken hoe ze moeten regeren en omdat ze dat niet kunnen zal niet het CDA in vieren gedeeld worden , maar het PVV en vervolgens zal het PVV vanzelf weer verdwijnen.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Melkveehouder, ik gebruik al jaren het Groot Etymologisch Woordenboek van Van Dale (ISBN 978 90 6648 312 5). Daarom weet ik altijd exact wat ik zeg én bedoel. Jij kennelijk niet! Gert, wat heb ik in hemelsnaam met de Noord-zuidlijn te maken? Waarschijnlijk verwar je mij met mijn altijd parate kameraad Katja Oltshoorn uit Waverveen? Die heeft namelijk een adviesbureau in de Zuidas in Buitenveldert. Maar dat heeft weer niks met de Noord-Zuidlijn te maken, want die gaat op termijn het hele Werelderfgoed Grachtengordel ten gronde richten. Als je nog een eeuw wacht dan kun je zélfs de Amsteltower en de Nederlandse Bank (a propos: beiden liggen buiten de genoemde gordel) spontaan zien omkukelen. Krijgt Cohen alsnog eer voor zijn jarenlange disfunctioneren!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Een coalitie met de PvdA is geen optie, de linkse partijen zijn laf, ze durven geen moeilijke besluiten te nemen en bezuinigen kunnen ze helemaal niet. Veel geld over de balk gooien en ondernemers pestten daar zijn ze erg goed in.

 • no-profile-image

  Han

  Melkveehour, nu je het over Natuur-monumenten hebt, ik denk dat het verstandig van de oeren zou ijn om met e heren om tefel te gaan om ze voor te stellen samen de natuurwaarden nodig voor de weide e akkervgels te implementeren. Hierbij mag natuurmonumenten mee praten over wat nodig is zolang ze boerenland ongemoeid laten en de kosten, die boeren maken om de vogels te beschermen betalen.
  We moeten met elkaar eens inzien dat de in den Haag uitgevonden >polarisatie< nog de boeren, nog de dieren, nog het milieu beschermt. Volgende week komt op deze site een voorzet over hoe dit mogelijk te maken is. Aan de boeren om het voortouw te nemen, de ambtenaen en oud politici zullen dit niet doen, het kost hun macht.

 • no-profile-image

  Han

  @Herkauwer als je niet zwart - wit schrijft krijg je geen discussie. Ik wil alleen aangeven dat >socialistisch<, niet gelijk staat aan >sociaal<. Ik weet zeker dat er net zoveel of meer >rechtse< stemmers zijn die zich belangenloos inzeten voor de gemeenschap dan linkse stemmers. De grootste progressieve "scheeuwers" vallen toch echt onder de groep >salon socialisten< die zich zelf progressief noemen maar niet anders doen dan hun zakken vullen of reeds gevuld hebben. Ik weet dat er onder de socialisten zeer veel bonus >jagers< huizen. Niet erg maar wel verwerpelijk dat ze er niet voor uit komen en alleen maar naar rechts wijzen als het over bonussen gaat.
  mijn volle overtuigign is dat als we nu 2 ultra linkse kabinetten krijgen er van ons land niet veel meer over is dan een semi ontwikkelingsland vol gepropt met groene activiteiten. Helaas is dit een te dure hobby die geen land kan tillen. Zie log van Monique over de extreem hoge bijdrage voor weg verbetering in hun dorp in de Eiffel. De zelfde dag las ik hoe veel miljarden de Duitsers toeleggen op hun groene stroom. Dankzij onze linkse bestuurders zitten we vast aan een Duitse energie bedrijf en zullen vroeg of laat mee moeten betalen aan hun groene stroom. Het verkopen van je electriciteit bedrijf getuigd van korte termijn winst denken. Weer een socialistische gedachte, net als het opsouperen van onze aardgas baten de afgelopen 50 jaar, inplaats van het te investeren in geld opbrengende activiteiten. Ik hoop dat je na deze voorbeelden begrijpt waarom ik een vergelijk maak met Moskou. Zelfs de gedachte, dat we annoniem aangifte kunnen doen van een vermeende criminele actie is toch echt te gek voor woorden. De burger moet als klikspaan optreden. Het oude Rusland ten voeten uit.

 • no-profile-image

  koetje

  Om het met Nikita Chroetsjov te zeggen:Politici zijn mensen die beloven een brug te bouwen,zelfs wanneer er geen rivier is.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ach arme Herkauwer, flink in de wiek geschoten? Je reageert als een verwend kind door de dooddoener subsidie als verweer te gebruiken. Hiermee verraad je je machteloosheid. Tjonge wat slecht van je. Neemt niet weg dat je nog immer geen antwoord kunt geven. Je ebt weg in schimmig geleuter over sociale zorg wat door rechtse politici werd afgebroken. Tja, daar zou ik als gesubsidiërde pennenlikker ook moeite mee hebben als ik door rechts de kost moest verdienen met het zweet des aanschijns. Resumé beste kerel, je hebt gewoon geen antwoord op mijn vraag. Denk daar maar eens over na bij het schrijven van ellenlange stukken over historie.

 • no-profile-image

  pietje

  Als een baksteen gezakt voor examen Duits?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Han ik ben helemaal klaar met jou. Ik ben namelijk hyperallergisch voor mensen die overal kunnen horen en zien hoe materialistisch en kapitalistisch Rechts de hele aarde en de toekomst voor komende generaties wegvaagt, maar die dermate verblind zijn door hun haat tegen weldenkende en goed geinformeerde progressieve medemensen dat iedere rede aan hen vergooid is. Helaas, jij bent niet de enige, want het wemelt hier bij tijd en wijle van dat Telegraafvolk.

 • no-profile-image

  Piet

  Ik had nog niet gereageerd op die artikel, maar voor wie mij in een hokje wil plaatsen: Ik heb ook een geprangd gemoed zowel over samenwerking met de PVV als over het uitblijven van regeringsvorming in dit land. Onderstaande discussie lijkt me wel vaak genoeg gevoerd. Blijf lekker anoniem als verwacht dat anderen daar misbruik van maken, en schrijf onder je eigen naam als je daar niet wakker van ligt. Piet Wisse

 • no-profile-image

  pietermanknecht

  ik heb nog een nieuw woord en het MOSLIM COLLABORATEUR links grijpt zo graag terug op 40 45 dan heb ik dit woord speciaal voor HEN . IK zou zeggen zegt het voort.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Zo werkt het dus niet, Melkveehouder. Denk nou eens verder dan jouw hersens klein zijn man. Veerman verscherpte eigenmachtig als LNV-minister buiten Brussel om de N2000-voorwaarden en zorgde ervoor dat er grote onduidelijkheid ontstond over de N2000-procedures. Zo werd pas vorig jaar bekend dat binnen N2000-begrenzingen alles conform peildatum 2005 moet blijven. Alle mutaties sindsdien moeten ongedaan worden gemaakt. Dit is duidelijk bedacht om boeren naar het faillissement te drijven! Want er moeten voor 2015 in dit land immers 6000 bedrijven verdwijnen! Nou, de rest vul je zelf maar in. Want zélfs herkauwen kent grenzen!

 • no-profile-image

  Piet

  Herkauwer, sorry voor mijn onduidelijkheid, maar de 'altijd' slaat op argumenten. Ik weet zeker dat we het ook over verschillende zaken eens zijn. Dank voor je wens, het is een mooie wens. Gegroet, en mocht je in de buurt zijn, je weet me te vinden!

 • no-profile-image

  bioboer

  pardon Veerman, boeren hebben generaties bedrijven opgebouwd, pardon veerman, in extensieve gebieden met geen enkele druk op natuur en milieu, pardon Veerman deze MENSEN worden afgeserveerd als oud vuil in de nabijheid van door NATUURMONUMAFIA gecreerde EHS en N2000 gebieden. Gek he dat ze u nu niet geloven dat u dit ook echt meent. Alle CDA baantjes staan op de tocht. Wellicht ook de uwe?

 • no-profile-image

  Burke

  Wie zit er nog op Veerman te wachten, nou ik in ieder geval niet en met mij nog vele andere CDAérs , je hebt lang genoeg je zakken gevuld.Gewoon plaats maken voor een nieuwe generatie. Voor jou is er plaats genoeg in Frankrijk.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Koeienboer, jij zegt boeiende dingen. Ook over Veerman. Lijkt soms wel of ik die andere Cornelis (Johannes George Spoelstra jr) hoor praten. Je weet wel, zijn schrijverpseudoniem was A den Doolaard: die jarenlang recht tegenover jou in de Stokebrandsweerd woonde. Maar het is niet aardig dat je zo lelijk ss doet tegen ARPer Willem Aantjes. Want die brave borst wist in 1944 immers niet beter of de Germaanse SS was gewoon hetzelfde als onze padvinderij. Net zoals KVPer Joseph Luns dacht dat de NSB een klaverjasclub was! En.....nou ja, op de keeper beschouwd deugt er geen enkele confessionele politicus. Hoewel: ik maak één uitzondering. CHU-pronkstuk Freule Wtewaal van Stoetwegen! Tenslotte: Ach waalde gans die kudde stoet, Den Haag wendde van kwaad naar goed!

 • no-profile-image

  Han

  Herkauwer. je zegt hetzelf al Kerncetrales in Duitsland langer in bedrijf" is dus net als het probleem in Oekraine een >politiek< besluit.
  Als jij je echt inzet voor natuur,boeren dieren etc. Waarom dan onder schuilnaam wonende in en niet bestaand dorp / stad. Kom openlijk voor je mening uit wees een >kerel<. Voor mensen die alles van achter een >muur< doen kan ik weinig respect opbrengen. Ik heb nog stees geen antwoord op mijn vragen van gisteravond. Antwoord geven is toch niet gevaarlijk? Ik discusieer niet met kreten en one liners, deze vorm van politiek bedrijven, is mij te eenvoudig en zal nooit leiden tot een oplossing, want het werkt >polarisatie< in de hand en dat geeft geen oplosingen waar iedereen achter kan staan. Werkt hooguit oorlog in de hand. Kijk maar om je heen en kijk tevens terug in de geschiedenis. Meeste oorlogen gaan over NIETS constructiefs, ontstaan alleen om >macht< te krijgen over de ander. Dit is nu weer aan de hand binnen de verschillende geloven. Irak is uitgelopen op een geloofsoorlog tussen de 2 grote Islamitische groeperingen met als derde de Koerden. Somalie is geloofsoorlog opgestart door een extremistische groepering. Herkauwer dit zijn simpele voorbeelden, die we uiteraard nog kunnen verdraaien richting het koloniale verleden of stammen oorlog. Eén ding blijft recht op staan de >machtstrijd<, waarbij enige vorm van overleg en verdeling van de macht (democratie) niet mogelijk blijkt te zijn. Ik baal dat af en toe de discussie hier ook in een soort van politieke machtstrijd ontaard. Dit levert maar één ding op een >verziekte< maatschappij.
  I will mark your words, zogauw jij je identiteit bloot geeft, anders is het voor mij niets anders dan gestook in een rustige / teveden samenleving gestoeld op democratie.

 • no-profile-image

  onno

  Exact. Kun jij me misschien uit leggen wat voor zin het heeft om naar de stembus te gaan?
  Als 1,5 mln mensen iets zeggen wordt dat met ontzettende idiotie van tafel geveegd of met een machtsspelletje toch naar de hand van de minderheid gezet.
  Werkelijk de Duma is er niets bij...

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Dat denk je dan mooi verkeerd vraagtekenventer. In jou zal Maartje ook wel niet geinteresseerd zijn.

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Vraagtekenventer waar heb jij het nou opeens over man. Ik zit al haast een jaar in deze forums en spotvogel en herkauwer hebben dat boek al tig keren opgenoemd. Dan ken ik d'r toch zeker ook wel eens iemand naar wijzen. Trek jij nou maar gauw een lange winterjas aan en hou je fantasie aan de korte lijn. Enne.....ik mot niks van groene thee hebben!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Hé hé Melkveehouder, nu jouw grondprijseuro eindelijk gevallen is kun je zelf constateren dat hij dankzij Veerman nog maar een oud hollands duppie waard is. Lelijke rechtse schreeuwlelijk die je bent!

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  En wat te denken dan van al die boerengezinnen (kleine, extensieve bedrijven) die vanwege de leugens van deze engerd kunnen inpakken?

 • no-profile-image

  de grenswachter

  ons vertrouwen in natura 2ooo is gedaald naar nul .ondanks vele gegronde bezwaren wordt dan ook niet geluisterd dankzij meneer veerman waarom dan nu wel luisteren naar 60 prominente cda ers.

 • no-profile-image

  exact

  He oplettende herkauwer, geheimpje verklappen? De .,. van een tijd terug heeft op verzoek - en naar nu blijkt terecht vanwege naamsverwarring - een naampje verzonnen: Exact, Exact!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Gert, bij Veerman in de Goudswaardse polders
  wonen geen onaangepaste criminele allochtonen. Er woont daar wél een onreglementair declarerende en onjuist boekhoudende zakkenvullende boer. Die Lto-contributie zal wel lang geleden zijn. Daarna was hij ook nog een van de oprichters van The Greenery en verwekte hij samen met Aalt Dijkhuizen de WUR. Ze zullen daar in de Hoekse Waard wel trots op hem zijn.

 • no-profile-image

  ??

  Nu snap ik het, Spotvogel is nu Jan..... denk al....

 • no-profile-image

  herkauwer

  Nee maar, daar is warempel 3xPuntje ook weer. Waar haal jij nou vandaan dat ik vegetarier zou zijn? Ik eet heel matig vlees en zeker 3x per week vis. Maar alleen als die uit verantwoorde visserij afkomstig is. Na gisteren belief ik voorlopig geen schelvis meer. Of heb je die ogen van Veerman nooit goed bekeken?

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Jij was waarschijnlijk ook zeker één van die geestelijke wrakken herkauwer?
  Sterkte ermee jongen

 • no-profile-image

  exact

  Wipstaart, het antwoord is nee. Duidelijk? Het betreft een verfijnd gevoel voor humor en gevoel voor onderscheid met gekunstelde grappen. Maar dat zul jij wel niet begrijpen....

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Herkauwer geeft het toch op. Boeren klagen alleen maar. Luisteren en lezen benne dingen die hen volkomen onbekend zijn. En dan heb ik het nog niet eens over nadenken!

Laad alle reacties (137)

Of registreer je om te kunnen reageren.