Home

Achtergrond 258 x bekeken

Veehandelaar mag grond kort voor bestemmingswijziging naar privé brengen

Een veehandelaar mag zijn verpachte grond kort voor een bestemmingswijziging overbrengen naar het privé vermogen.

De waardestijging van de grond is niet belast met winstbelasting. Dit is de essentie van een recente uitspraak van het gerechtshof Arnhem.

Kort samengevat is de uitspraak van Hof Arnhem de volgende:

De heer X en zijn echtgenote exploiteren in maatschapsverband een veehandel. De onroerende zaken zijn buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen van X. Twee percelen grond heeft X sinds oktober 2000 in eigendom. Het gebruik en genot daarvan is in de maatschap ingebracht. Vanaf 1 januari 2002 worden de percelen verpacht aan een boomkweker. Per deze datum heeft X de percelen daarom naar zijn privé-vermogen overgebracht. Medio 2004 correspondeert de gemachtigde van X hierover met de inspecteur. Eind 2004 zijn de percelen verkocht aan projectontwikkelaars. Primair is in geschil of de navorderingaanslag over 2002 en de vergrijpboete terecht zijn. Rechtbank Arnhem oordeelt dat het overbrengen naar privé vanwege de verpachting gerechtvaardigd was. De waarde van de percelen was niet hoger dan de waarde in het economische verkeer bij voortgezette agrarische bestemming (wevab). Er waren vóór 2002 weliswaar berichten dat het gebied mogelijk voor woningbouw zou worden gebruikt, maar dat stond toen nog geenszins vast.

De inspecteur gaat in hoger beroep.Hof Arnhem oordeelt dat de inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat X de percelen na de verpachting slechts aanhield in afwachting van een geschikte mogelijkheid tot verkoop. De destijds nog onzekere gemeentelijke herindeling is voorts geen uit de ondernemingssfeer stammende onzekerheid die de overbrenging naar privé zou beletten. Het doet er ook niet toe dat X zich in mei 2003 tegenover een controleur van het UWV hoopvol uitliet over een mogelijke toekomstige verkoop aan de gemeente. Aangezien de bestemmingswijziging in 2002 niet was te voorzien, is de wev gelijk aan de wevab. Het hoger beroep van de inspecteur is ongegrond.

Meer informatie: Hof Arnhem, MK II, 13 juli 2010, nummers 09/00190 en 09/00191

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.