Home

Achtergrond 1 reactie

Uitrijperiode mest herzien

Het lijkt een jaarlijks terugkerend fenomeen: in de tweede helft van augustus komen mestdistributeurs en veehouders met het verzoek het uitrijseizoen voor dierlijke mest te verlengen.

Ook dit jaar is dat zo. Dit keer komt het verzoek niet van de veehouderij, maar van de akkerbouw. Door de aanhoudende regen is de graanoogst nog niet van het land. Hierdoor lijkt het onmogelijk voor 1 september dierlijke mest uit te rijden en ook nog een groenbemester in te zaaien.

De akkerbouwers zijn bezorgd over de bodemvruchtbaarheid van hun percelen. De transportsector is vooral bezorgd over de opslagcapaciteit voor dierlijke mest bij de veehouders.

In de afgelopen jaren is het verzoek meermaals gehonoreerd door het ministerie van landbouw. Voor de noordelijke EU-lidstaten is het klimatologisch vrijwel niet haalbaar om voor 1 september te bemesten. En dat terwijl de uitrijtermijn in 2012 wordt verkort tot 1 augustus, of 1 september bij de inzaai van een groenbemester.

Recent RIVM-onderzoek wijst uit dat het nitraatgehalte in het grondwater de goede kant opgaat. De resultaten van het mestbeleid zijn positief. Het lijkt het juiste moment de periode van mest uitrijden opnieuw te bekijken. Het weer is moeilijk voorspelbaar, maar het huidige klimaat vraagt om iets meer speling dan de huidige strikte regels.

Agrarisch Dagblad

Eén reactie

  • no-profile-image

    schraal boertje vanuit het zuidelijk zandgebied

    als grond en gewassen shreeuwen om bemest te worden en het weer is er na;dan zou er gemest moeten kunnen worden. wet mag wel heilig zijn;maar is dat dan wel duurzaam?als de wettelijke bemestingstermijn om is.

Of registreer je om te kunnen reageren.