Home

Achtergrond 13 reacties

Texel herbergt recordaantal lepelaars

Op het eiland Texel bevindt zich momenteel een recordaantal broedende paren lepelaars.

Staatsbosbeheer bevestigde gisteren een bericht hierover in het Noordhollands Dagblad. Volgens boswachter Erik van der Spek telt Texel op dit moment 540 broedende paren, bijna 150 meer dan vorig jaar. De lepelaar lijkt op een ooievaar, maar is heel duidelijk herkenbaar aan zijn spatelvormige, verbrede snavel. Het totale aantal lepelaarparen in Nederland ligt iets boven de 2200.

In de jaren zestig nam het aantal lepelaars in Nederland zienderogen af, onder meer als gevolg van een gifongeval in het Botlekgebied. Dit verslechterde de waterkwaliteit voor de Nederlandse kust lange tijd. De overheid en natuurorganisaties hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd om de kwaliteit van het zeewater te verbeteren.

Ook heeft de internationale milieubeweging flink geïnvesteerd in veilige trekroutes voor de lepelaars. De grote witte vogel geldt als een zeldzame diersoort. Zij komen in Nederland vooral voor op de Waddeneilanden en langs de IJsselmeerkust.

Er zijn meer landen waarin de lepelaarpopulatie snel toeneemt, zoals Duitsland, Engeland en Hongarije.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Harrie

  Dit lijkt me iets waar de Spotvogek weer het een en ander over te beuzelen heeft.....

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Begrijp ik het nu goed, dat het niet eens aan de landbouw lag??

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Dus toch.....

 • no-profile-image

  herkauwer

  Jawel Kritische Lezer, maar er is sinds de jaren '70 wel erg veel verbeterd natuurlijk. Al moet ik zeggen dat ik afgelopen voorjaar wel ben geschrokken van de intensieve bespuitingen in delen van West-Friesland waar veel Lepelaars, uit Zwanenwater en Vooroevers en waarschijnlijk ook van Texel, voedsel zoeken. Vooral op bollenpercelen wordt daar zeer intensief gespoten en daarbij heb ik meermalen gezien dat de sproeiarmen ook sloten en brede greppels 'meenamen'. Dat kan niet de bedoeling zijn, lijkt me.

 • no-profile-image

  gert

  De pelikanen waren ook onderweg,maar zijn de koers kwijt geraakt

 • no-profile-image

  gerard verkaik

  Staatsbosbeheer is alleen maar bezig om de natuurwetenschappelijke waarde van de reservaten omlaag te werken. Kijk naar Oostvaardersplassen, Waddeneilanden, Lauwersmeer, de Veluwe, de Peel, het Deltagebied, de uiterwaarden etc. Want ze willen ruim baan voor de jacht. Niet voor niks is driekwart van het personeel hobbyjager! En daarvoor mogen de belastingbetalers dan opdraaien!

 • no-profile-image

  Harrie Lepelaar

  Wat heb jij een -n-egatieve inslag Herkauwert! Steek ik een keer een veer IN de reet van een spotvogel moet jij Harrie weer zo nodig voor pismannekke uitmaken....

 • no-profile-image

  herkauwer

  Manneke Harrie, ik ben H-E-R-K-A-U-W-E-R! Als je dat nog niet kunt onthouden dan is oncle Korsakoff al verder dan jouw voordeurmat ingetreden!

 • no-profile-image

  Harrie Lepelaar

  Goed zo Herkauwert. Jij hebt dat weer mooi uitgelegd. Met de Gijzen gaat het goed, met de juffrouw ooievaars gaat het goed en nu ook met ons Harries Lepelaars...!!! Nu nog de Roerdompers...

 • no-profile-image

  herkauwer

  Oké dan Harrie Lepelaar, ik dacht dat je me zat te stangen, want dat doen er de laatste tijd steeds meer in deze fora. Fijn dat het goed gaat met jullie Lepelreigers, de Uivers en de Gijzen. Maar de Domphorens zijn afgelopen winter bijna allemaal de pijp uitgegaan. Vastgevroren tussen het riet en verhongerd. Net als ruim vierduizend grote grazers in de Oostvaardersplassen! Sorry dat ik wat hoog van de vuurtoren blies, maar nu weet iedere lezer ook weer wat er vorige zomer op Vlieland is gebeurd. Dat kan ook nooit kwaad. Maar doe mij voortaan een lol en laat Spotvogel erbuiten, want die heeft het voorlopig helemaal gehad met forums!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Harrie, door al het oeverloze boerengezever en jagergeklooi is Spotvogel voorlopig helaas gestopt met het inbrengen van zijn kennis in deze internetkrant. Maar toevallig weet ik ook wel wat van Lepelaars. Die namen landelijk in de jaren '60 in ons land niet af door vervuiling van het zeewater, maar door accumulatie van DDT in hun vetweefsels waardoor ze stierven als er reserves werden aangesproken voor het broedproces. DDT werd toen veel in de land- en tuinbouw gebruikt en kwam in sloten en ondiepe plassen terecht, waarin Lepelaars vooral stekelbaarsjes vangen. Dat is hun hoofdvoedsel in zoete wateren. Maar de vogels van Texel, Vlieland en Terschelling vissen vooral op het wad en in kwelderslenken op garnalen en vlokreeftjes. In de jaren '60 stierven er op de wadden ook heel veel Eidereenden: de vrouwtjes in de broedtijd, de woerden 's winters omdat ze dan ruien en hun vetvoorraden verbranden. Dat heeft Jan Koeman van de RU Utrecht toen ontdekt. In die tijd stelde de wetenschap nog iets voor! Kritische Lezer, die DDT kwam destijds wel voornamelijk door de land en tuinbouw in het voor Lepelaars belangrijke ondiepe oppervlaktewater van poldersloten, vaarten en weteringen terecht, maar er waren toen nog nauwelijks zuiveringsinstallaties waardoor er ook erg veel gif via de lozing van riolen in het aquatische milieu belandde. Die situatie is vanaf de jaren '70 steeds sterker verbeterd, al zou ik ook nu nog niet niet aanbevelen om uit sloot, kanaal of rivier te drinken.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Gert, wil jij de dieren in het Nooderdierenpark voortaan met rust laten?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Ah zo, Harrie, jij bent dus ook zo'n zielig druppelend manneke pis! Ik wilde er eigenlijk nog dit aan toevoegen. De kuikens in de lepelaarkolonie en duizenden andere zeevogelpullen in de Kroonspolder op Vlieland werden vorig jaar bijna allemaal vermoord door een SBB-employee annex hobbyjager, die een vossenfamilie van twee ouders met drie welpen vanuit een groot beheerobject bij de Dokkumer Nieuwe Zijlen en het Zoutkamperril daarheen had gehaald en uitgezet. Alleen maar om de slechte naam die de vos - volkomen ten onrechte- dankzij jagerstuig heeft gekregen, nog wat extra kracht bij te zetten. Om de ernst van die zaak te onderstrepen werden meer dan 20 dubbelloops uitgerustte en stoer gegemzenpluimde hobbylamzakken van de wal (op kosten van de belastingbetaler) naar het eiland gehaald om daar een paar weken moorddadig feest te vieren en op alles te knallen wat zich aandiende. Vooral op drie dartel spelende onschuldige vossenwelpjes!!!!! Ik zou dus maar wat inbinden, anders verschijnen hier subiet de namen, functies, adressen en montagefoto's van de daders van deze schandalige verkrachting van de beheersintegeriteit in STAATSnatuurreservaten. Slaap lekker en droom onrustig. Want je weet wellicht: wat in Herkauwers vat zit...........!

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.