Home

Achtergrond 17 reacties

Tarwe verrot door te weinig opslagruimte in India

Een voorraad tarwe in India waarmee 210 miljoen mensen een jaar lang gevoed kunnen worden, bederft omdat de Indiase regering onvoldoende opslagruimte heeft.

Dit meldt het Reformatorisch Dagblad.

Bijna 18 miljoen ton tarwe wordt in de openlucht onder zeildoeken bewaard terwijl het land door de jaarlijkse moessonregens wordt geteisterd. De hoeveelheid tarwe die nu in India in natte zakken wegrot staat gelijk aan de hoeveelheid die de Franse bevolking jaarlijks nuttigt. Als het voedsel inderdaad wegrot, neemt de wereldwijde voorraad graan af en stijgen de graanprijzen nog verder.

De regering heeft de tarweberg laten groeien. Export van het graan ligt gevoelig, omdat de prijs van voedsel de afgelopen maanden zo sterk gestegen is. Minder tarwe kopen van Indiase boeren om de voorraad tarwe niet verder te laten oplopen is eveneens ondenkbaar in een land waarvan de helft van de bevolking op het platteland woont.

Lees ook: Rabobank verwacht groot tekort tarwe

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  gert

  Dat is een probleem in bijna alle ontwikkelingslanden

 • no-profile-image

  Gert

  We hebben het hier over India het land van onder andere Tata Steel dat onze Hoogovens heeft gekocht en ook nog eens eigenaar is van Jaguar.Er zijn tegenwoordig legio miljarairs in India , die zijn op de eerste plaats aanspreekbaar voor de armoede en misstanden in dat land . Ook hebben ze daar geld voor een nuclaire defensie als onafhankelijk land stellen ze hun eigen prioriteiten. Het is volkomen onterecht dat wij verantwoordelijk worden gesteld voor van alles wat niet deugd daar.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Dat de bevolkingspopulaties in zulke landen zo uit de klauwen zijn getippeld is louter en alleen de schuld van de Koloniale Normloze Westerse Moraalridders! Nu is het veel te laat om dat nog glad te strijken. Er zal eerst een terugval moeten komen naar het bevolkingsniveau dat in overeenstemming is met de klimatologische en bodemkundige mogelijkheden tot voedselproductie. En anders sterven de Hindoes gewoon uit! Klinkt misschien had, maar zo is de realiteit nou eenmaal.

 • no-profile-image

  Han

  Hendrik Rietman. Jij stelt voor de armen in de sloppenwijken land te geven om hun eten te verbouwen. Dit zal niet in dank worden afgenomen deze mensen zijn nl. het platteland ontvlucht in de veronderstelling, dat in de stad alles beter is en in ieder geval eten voorhanden is zonder >vieze handen< te maken. In mijn naïvieteit heb ik altijd gedacht, dat er op het Russische platteland voldoende mensen aanwezig zouden zijn om de landbouw weer op poten te zetten met hulp van financiers. Niets is minder waar er wonen (zwart - wit gesteld) alleen kindertjes, opa's, oma's en krukken. Dat deel dat je als moderne boer zoekt is vertrokken naar de steden om daar te werken en te wonen in een >sociale omgeving<. Laten we in het midden laten of deze wijkers gelijk hebben op temijn. Deze urbanisatie zien we op de gehele aardbol en leidt tot de geschertste uitwassen (honger, werkeloosheid, criminaltiteit etc.). Tevens werkt het de verrijking van enkelen in de hand, zij beheren nl. de voedsel voorziening, de bouwvoorzieningen (grond, boumateriaal etc.) en andere elementaire levens behoeften. Als ernstige bijkomstigheid speelt nog mee; De hulporganisaties hebben behoefte aan >hulpbehoevenden< anders is hun industrie overbodig geworden en zij zijn hun werk + salaris + ???? kwijt. zelfs de overheden hebben een reden minder (te kort aan voedsel) om Gentech toe te laten onder druk van de Industrie.

 • no-profile-image

  Leen

  Herkauwer, je hebt geen notie van de afmetingen en mogelijkheden van dat land. De populatie is niet het grootste probleem. Wel de verdeling van middelen en macht. Dat is overal ter wereld hetzelfde. Je zou haast vervallen in het ideaalbeeld van het communisme als je niet wist dat zelfs dat geen garantie biedt voor een betere samenleving.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Tja Gert, Nederland vindt zichzelf zó belangrijk dat we menen de ellende van de hele wereld op onze schouders te moeten nemen. En dat terwijl in eigen land de bende steeds groter wordt. Andere landen laten het mooi gebeuren en zorgen dat ze hun eigen zaken op orde hebben. Zijn wij nu zo slim of zijn zij nu zo dom?

 • no-profile-image

  herkauwer

  In de laatste zin moet natuurlijk staan "klinkt misschien haRd".Zachter kan ik het niet maken!

 • no-profile-image

  Hendrik Rietman

  @Herkauwer. Zo op de zondagochtend ben ik net begonnen met het lezen van wat literatuur. Toevallig gaat het ook nog over India! Het titelt: "The violence of the green revolution" geschreven door Vandana Shiva.
  Uit haar inleiding kwam naar voren dat volgens haar de onrust waar jij op doelt vooral voortkomt uit een politieke drang om landbouw wereldwijd naar democratische maatstaven om te vormen, met de wetenschap als de Bijbel in de hand.
  Zoals uit het artikel blijkt is er genoeg voedsel om veel mensen te voeden(heel Frankrijk een jaar lang) Een beetje flauw om dan als westerling te beweren dat er een terugval in bevolkingsgroei moet komen!
  Ben het volkomen met Han eens dat, voedselproductie in veel gevallen niet een probleem is maar de zeer gebrekkige post harvest technology is dat zeker wel. Microkredieten (incluis kennis) kunnen hier wellicht een uitkomst bieden (met veilige opslag kan graan tijdens een prijsstijging verkocht worden en mircrokredieten weer afbetaald)? Het verdelingsprobleem waar Leen op doelt is veel hardnekkiger. Dat is inderdaad niet snel op te lossen en kom je zelfs in onze westerse samenleving tegen, waar voedselbanken als paddestoelen uit de grond op schieten. Inwoners van sloppenwijken hebben geen financiele armslag, de enige manier om hen verder te helpen is door land beschikbaar te stellen waarop zij voedsel kunnen verbouwen; Inderdaad een macht- en verdelingskwestie.

 • no-profile-image

  Hendrik Rietman

  Han. De pijnpunten waar je op wijst zijn inderdaad belangrijke actoren, zo niet de redenen, waarom honger zo een vicieuze is. Ik blijf er wel bij dat controle over land land en of geld door de gewone man de uitweg uit de tunnel is die armoede heet. Alleen hebben velen van hen de kracht en de puf er blijkbaar niet meer voor om een boerenbedrijf(je) te runnen of op te volgen, zoals ook in Rusland het geval lijkt te zijn en in vele derde wereldlanden de bittere realiteit is. In Nederland wordt het er ook niet beter op, en voorzien Polen etc. de nodige hand en spandiensten en de boerenstand sterft langzaam uit.
  Bijkomend probleem is dat bedrijven die er nog zijn alsmaar groter worden en beslissingen mbt tot milieu effect straks niet meer kunnen overzien/behappen. Economisch gewin wordt (is!) dan een hele slechte raadgever en beursgenoteerde bedrijven met macht over de gehele agrarische (zaad)markt spinnen hun garen voor kortetermijnbelangen.
  Hoe krijgen we de arme man weer aan de tuin?!

 • no-profile-image

  c

  @kritiek: ja, wij zijn zo dom samen met de belgen. de hele " arme, verstoken, ontrijfde wereld" wil naar hier komen om onze hangmat cultuur te benuttigen...

 • no-profile-image

  Han

  Hendrik. Het is niet de vraag krijgen we de burger aan de tuin als het mis loopt, maa rkan hij tuinieren?
  Tot mij grote angst moet ik concluderen dat overal ter wereld de behoefte aan overname van landbouwbedrijven afneemt en de urbanisatie schrikbarende vormen aanneemt. Als de grote handelshuizen de productie zelf ter hand gaan nemen, is er geen speculatie en ook geen koopjes meer. Wordt de prijs op een winstgevend niveau gedicteerd tot de politiek als die dan nog macht hebben ingrijpen.

  Wie overleeft bij economischein een storting de Rus of de Amerikaan. zie.
  http://www.energybulletin.net/node/23259

 • no-profile-image

  Han

  Hier is geen voedsel of ontwikkelings hulp nodig. Maar >opslag< hulp moeten we bieden. dat zou voor beide partijen een Win - Win situaite geven, zij krijgen goedegen opslag fasiliteitn en onze industre kan het maken en leveren.

 • no-profile-image

  c

  dit is niet de eerste keer dat we dergelijke berichten lezen. is het waar? zoveel? stemmingmakerij? Indien alle graan ter wereld goed zou zijn bewaard, zonder ratten, vocht, morsen en verbrassen, dan stuikt morgen de markt terug ineen naar.....100 euro voor tarwe!En indien het allemaal goede boeren ZOUDEN zijn, dan gaan er nog meer failliet....

 • no-profile-image

  exact

  Hetgeen je beweert is nogal wat, Herkauwer. Goddeloze moraalriddersoeza die onbeteugelbare bevolkingsexplosies hebben veroorzaakt in onderdrukte koloniale gebieden. Kijk, er zijn best dingen uit het verleden en heden waar je je voor mag of kunt schamen, maar dat hoeft niet als je zelf daarin altijd je verantwoordelijkheid nam of niet beter wist in een bepaalde tijdgeest. We kijken hopelijk toch ook niet meer met een hatend oog naar Duitsers omwille van WOII? Ik niet tenminste, want dat is waanzin. Ik vind dat je veel te zwaar aanzet. Huichelarij en centenwringerij is van alle landen en alle volken. Doe je dingen nu maar naar eer en geweten en daar zou ik me dan verantwoordelijk voor voelen. Misschien dat je dan eens normaal kan slapen op een normaal uur...

 • no-profile-image

  wilco van laar

  Mijn zus en zwager wonen in India, in mei heb ik daar de armoede gezien van families in sloppen wijken. En van bedelende kinderen ontzettend schrijnend, als je dan dit bericht leest.

 • no-profile-image

  gert

  ook ongedierte en plantenziekten spelen een grote rol in de voedselschaarste in dit soort landen

 • no-profile-image

  herkauwer

  Leen, jij hebt geen notie van wat ik allemaal heb opgepikt en meegenomen van deze en dergelijke zaken. Ik ben de laatste om ook maar één woord ten gunste van het communistische socialisme te zeggen.Tenslotte bereisde ik het Oostblok vanaf 1970 intensief en bijna jaarlijks tot het moment waarop de Muur viel. En een paar dagen later stond ik op de Kurzfristendamm!! Wat ik stel, en dat wil ik desnoods eindeloos herhalen is dat, door de christelijke doch goddeloze moraalriddersoeza, onbeteugelbare bevolkingsexplosies zijn opgetreden in de onderdrukte koloniale gebieden. Dat, en niks anders, ligt ten grondslag aan de ellende die heden ten dage heerst in talloze vroegere wingewesten. En dat is een realiteit die mij nog dagelijks met diepe schaamte vervult. Want toevallig ben ik ook in dit centenwringend normloze huichelland geboren.

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.