Home

Achtergrond

Staten overleggen over compensatie glastuinbouw

De Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van Zuid-Hollland overlegt vanavond over compensatiegebieden voor de glastuinbouw.

Aanleiding is het teruglopend areaal dat beschikbaar is voor glastuinbouw. Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten te kiezen tussen twee oplossingen. In het ene scenario wordt ingezet op compensatieglas in Noord-Holland, de Veenderpolder (Kaag en Braassem), Amstel III (Nieuwkoop), Boterdorpse Polder (Lansingerland), Tinte (Westvoorne), Vierpolders (Brielle), Oostflakkee( vergroting van bestaand glas van 18 hectare) en Hoeksche Waard Noordrand, behoud bestaand glas in de Wilde Veenen (Zuidplaspolder) en areaalwinst door herstructurering.

Het andere scenario lijkt hier erg op, met dat verschil dat niet wordt ingezet op twee relatief grotere ontwikkelingen in het Groene Hart, maar op 1 geconcentreerde ontwikkeling in Nieuwkoop. De Veenderpolder wordt daarbij niet met kassen bebouwd. De collegepartijen hebben in het coalitieakkoord ingezet op het behoud van 5.800 hectare netto voor glastuinbouw. Door sanering is het teeltareaal echter teruggelopen tot 5.185 hectare (2008). Provinciale Staten hebben daarom verzocht om een onderzoek naar mogelijke compensatiegebieden.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.