Home

Achtergrond 716 x bekeken 74 reacties

Staatsbosbeheer maakt telfout

Staatsbosbeheer heeft zich vergist bij het tellen van het aantal heckrunderen dat in de Oostvaardersplassen leeft.

Er blijken 142 runderen minder te zijn dan de organisatie tot nu toe heeft gemeld. Die dieren zijn niet doodgegaan; ze zijn er gewoon nooit geweest, aldus een woordvoerster van Staatsbosbeheer vandaag.

Het is volgens haar een raadsel waar en wanneer de telfout is ontstaan. De vergissing kwam aan het licht toen Staatsbosbeheer de kudde onlangs liet hertellen door deskundigen, nadat er een politieke discussie was ontstaan over het aantal koeien dat de strenge winter heeft overleefd. Staatsbosbeheer gaat nu onder andere aan de Wageningen Universiteit vragen om een wetenschappelijk waterdichte telmethode voor dieren in het open veld op te zetten.

Minister Gerda Verburg van LNV heeft de Kamer over de rekenfout geïnformeerd. Zij meldde de Kamer eerder op basis van de cijfers van Staatsbosbeheer dat er op 1 januari van dit jaar 548 koeien in de Oostvaardersplassen leefden, waarvan er 140 waren overleden. Nu blijkt dat er op 1 januari niet meer dan 406 dieren kunnen zijn geweest. "Ik betreur zeer dat de cijfers achteraf niet juist blijken. Ik heb Staatsbosbeheer gevraagd het verschil te verklaren en wil zo snel mogelijk ook een hertelling van de edelherten en konikpaarden in het gebied'', schrijft de minister in haar brief.

De Oostvaardersplassen in Flevoland zijn sinds 2000 een gebied waar de natuur haar eigen gang mag gaan. Afgelopen winter dwong de Kamer Staatsbosbeheer echter om de grote grazers bij te voeren wegens de lange, strenge winter. Over het beheer van het gebied, het welzijn van de dieren en het aantal sterfgevallen bestaan grote verschillen van mening.

"Totaaltellingen in het ruim 6000 hectare grote gebied zijn moeilijk, maar dat verklaart geen verschil van 142 dieren'', erkent Staatsbosbeheer. "Dat verschil is ooit ergens op papier ontstaan. We gaan er op dit moment van uit dat er 250 runderen in het gebied leven.''

In het najaar volgt een internationale evaluatie van het experiment in de Oostvaardersplassen. In het gebied leven volgens de huidige cijfers ook 901 konikpaarden en 1514 edelherten.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Doei, Sovon voert in opdracht vogeltellingen uit en verricht daarop statistische bewerkingen. Daar valt niet erg veel mee te rotzooien lijkt mij. En over hun tarieven weet ik niks, maar die liggen vast en zeker ver beneden WUR en Alterra.

 • no-profile-image

  veehouder

  Moeten wij als boer eens een klein foutje maken {ipv deze grote} dan grote aid boete, korting toeslag rechten. Is meten met 2 maten

 • no-profile-image

  boertje

  Als we die dieren daar nou eens een I&R nummertje inknijpen. En dit vervolgens laten registreren bij LNV. Net als de boeren verplicht zijn. Dan hoeven we niet te tellen, weten we exact wat er allemaal mis gaat daar. De overheid maakt er een potje van en we stonden er bij en keken er naar. Triest!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Kan de AID de vrieskisten van de boswachters van staatsbosbeheer even chequen, misschien liggen daar nog een paar vermiste hekrunderen

 • no-profile-image

  herkauwer

  Koetje Boe, er staat "dit is alleen mogelijk als u de runderen HOOFDZAKELIJK houdt voor natuurbescherming en landschapsbehoud". De dieren hoeven dus niet UITSLUITEND voor het natuur- en landschapsbeheer gehouden te worden. Zelfs een blind paard kan zien dat in de Ovpl de runderen en konicks het hele gebied desastreus verrabbezakt hebben en dat heeft absoluut geen hout met natuurbescherming noch met landschapsbeheer te maken. LNV werkt zichzelf almaar dieper in de nesten! Hoog tijd om dat ministerie op te heffen!

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Zo is het wel Herkauwer. Vera is in de Pijp geboren en was tot zijn 12e vanzelf nog nooit verder dan de Utrechtse Brug en de Diemerzeedijk bij de Vecht geweest. Rivieren frustreerden hem en daarom besloot hij om onze uiterwaarden kapot te maken. Hij deed al zijn kennis op in Artis en dat is de reden dat de Oostvaardesplassen kapot mosten. Want hij ken alleen maar gekooide dieren in fake-natuur.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  @Koetje boe, dit is juridisch creatief Nederland!! Als een opgetrommelde "deskundige" straks een waterdichte telmethode heeft onderwikkelt is het niet langer relevant of zijn methode wel juist is, maar veel belangrijker is dat een deskundige dit ontwikkeld heeft. Met dit soort flauwe geintjes schuift de (semi) overheid met behulp van (enkele door) haar gesubsidieerde pseudo geleerden iedere keer de verantwoording van zich af. Om dit soort onzin te voorkomen zou iedere geleerde vóóraf aan een onderzoek verantwoording moeten afleggen over de financiële opbrengsten en kosten van zo'n onderzoek. Daar zou men in deze tijd van bezuiningen dan ook een kritisch naar moeten/kunnen kijken.........

 • no-profile-image

  Doei

  Herkauwer, SOVON trekt toch ook alles in twijfel voor veel geld . Doei

 • no-profile-image

  koetje

  Ja Hans onze eigen NO's zijn de grootste intensieve veehouders van het land,de grootste varkenshouder zit op de Veluwe en heet Natuurmonumenten.Die hebben geen van allen last van de mestwet,I&R-regelgeving en destructiewetten.

 • no-profile-image

  katja

  Zie vooral ook: Oostvaardersplassen-sterfte.nl

 • no-profile-image

  staatsbosbeheer valt misschien wel buiten de

  Als boeren een telfout maken is dat een economisch delict.

 • no-profile-image

  Huub

  Tjonge Tjonge, dit is toch om je dood te lachen? wanneer slaat er in Den Haag iemand met de vuist op tafel? Desnoods Marianne..

 • no-profile-image

  herkauwer

  Jawel Kritische Lezer, het is een sneeuwbaleffect en dat is allemaal al erg genoeg. Doordat kabinet en parlement al jarenlang niet deugdelijk meer functioneren, functioneren ook OM, Rechterlijke Macht en Controlerende cq Toezichthoudende Organen niet naar behoren. Kijk maar eens naar De Nederlandse Bank of - inderdaad - de NMA! Koetje Boe, zo'n situatie was er in Frysland en Grun ook op buitendijkse gronden zoals het Noorderleeg, de Dollard, de Workumerwaard en op kwelders, schorren en platen in het Deltagebied. Wat je zegt: bijvoeren was niet nodig want in de winter gingen de dieren op stal. Dat is allemaal naar de bliksem geholpen toen natuurbeheerders dachten dat er met buitenlandse veerassen bijna voor niks jaarrond begrazing uit te voeren viel. Maar voor niks gaat zelfs de zon allang niet meer op! Dat is nu door schade en schande steeds duidelijker aan het worden.

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Bla bla, zoals de waard is.........! Jullie kénnen toch niet tellen, dat gaven julie zélf toe. Maar nou je er toch over begin: aanwijzingen heb ik vanzelf genoeg. Zowel wat betreft de handel in vlees (of wou je soms gaan beweren dat die poelier uit Oostzaan geen afnemer is?) als voor het betaalde afschot van herten. Bijvoorbeeld door een patser die hier verderop langs de Vecht woont. Ik ben een vredelievend mens en bedreig nooit niemand. Maar van mijn mag de politiek heel LNV en SBB de nek omdraaien! Vanmiddag nog!

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Ik kan het verhaal van Herkauwer over de Ovpl bevestigen, want ik zat toen ook in die touringcar. Het was half mei, regenachtig weer en er groeide geen spriet gras in het hele gebied. Alle bossages waren volkomen verheenenweerd door de grazers en het zag er zo troosteloos uit dat men er zelfmoordgevoelens bij kon krijgen. Maar er was geen fatsoenlijke boom meer om in te gaan hangen! Breeveld probeerde ons (68 meer of minder deskundigen) wijs te maken dat dit natuurlijk was en dat bomen en struiken op den duur afweerstoffen ontwikkelen waardoor bast en cambium een onaantrekkelijke geur en smaak krijgen. Herkauwer zei toen dat dit een proces van tienduizenden jaren is, maar daar lulde die klootzak gewoon over heen. We zagen die middag wel tien vossen, die niet taalden naar de honderden ganzenpullen maar alleen oog hadden voor de kadavers die er overal lagen! En Breeveld maar lullen dat natuur er zo hoort uit te zien! Mensen, kijk op Oostvaardersplassen-sterfte.nl Hoort natuur er écht zo uit te zien? Ik dacht het niet!

 • no-profile-image

  fries

  stand op 1-1-2005 651 runderen
  stand op 1-7-2004 519 runderen

 • no-profile-image

  herkauwer

  "Hoe moeilijk kan het zijn", ik stelde gisteren in dit forum ook al voor om tellingen vanuit de lucht middels luchtfoto's te doen. En die aantallen van resp 2000, 2200 en 2600 werden op 17 mei 2008 in een touringcar vol bezoekers (de namen en adressen van al die getuigen zijn bekend) door beheerder Breeveld genoemd en later bij mijn steekproeftellingen bevestigd. Trouwens, Breeveld heeft in januari 2010(toen de hongerdoodramp zich ten volle begon af te tekenen, maar er geen budget was om alsnog hooi in te kopen) in de pers zelf een aantal van meer dan 3000 genoemd. Dat was een veel te lage opgave en toen waren er al heel veel kadavers onder de grond gestopt of afgevoerd. Daarom adviseer ik om de Koninklijke Luchtmacht met een F16 en speciale camera's foto's te laten maken, waarop ook de graafplaatsen (in het Fluitbos) en de kadaverresten in het moeras te traceren zijn. Verder zijn er veel kadavers van runderen en paarden door Rendac afgevoerd en omdat de dieren niet geoormerkt (en dus nergens geregistreerd) zijn, kunnen daarbij ook ondershandse malversaties zijn opgetreden. Voor geld is tenslotte veel te koop!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Dank je Koetje Boe, dat is duidelijk. Maar deze organisatie staat niet op zichzelf. Ik weet dat NM in het Wormer en Jisperveld al jarenlang handel drijft in Limosines-vleespakketten en Landschap Noord-Holland doet ook iets dergelijks. Dat is allemaal wel oneerlijke concurrentie met échte biologische veehouders, die met hun gezin van hun bedrijf moeten leven. En omdat natuurbeschermingsorganisaties vet gesubsidieerd worden zou het feitelijk niet moeten kunnen.

 • no-profile-image

  katja

  Dat haalt je de Koekoek zeg. Die Bla bla blazakkenwasser vliegt er zodadelijk zelf uit. Logisch dat hij de politiek wel kwaad wil doen.

 • no-profile-image

  boertje

  en dan moeten wij eens een dier missen in onze administratie dan zijn wij de grootst criminelen die er rondlopen

 • no-profile-image

  Bergop

  Een vergissing (waar men ook nog géén financieel voordeel bij heeft) op een landbouwbedrijf levert direct een flinke boete plus nog eventueel een korting op je toeslagrechten op. Het is te hopen dat de rechterlijke macht in Nederland overal zicht op krijgt wat zich hier afspeelt zodat landbouwers hun onevenredige hoge boetes kwijtgescholden wordt.

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Hans Brasil, het omheinde gebied is dan wel 6000 bunder, maar bijna allemaal water en rietmoeras. Zonder vee!!! Er is maar 1400 bunder begraasbaar en dat is dankzij de overbegrazing zo kaal als een luis. Daar kan een blinde nog koeien tellen! De ware reden dat de WUR dit moet doen is de volgende: SBB geeft de WUR betaald opdracht voor het vaststellen van een vooraf afgesproken populatieomvang. Die wordt in rapportvorm aan Den Haag doorgegeven. De Kamer gaat uit van de goede trouw van de wetenschap and that is it!

 • no-profile-image

  Han

  Arie. Jij begrijpr het niet, het ligt anders. Deze dieren zijn aanwas, maar zijn als stier verdween op de zomer BB van het Binnenhof en in de achtertuin van SBB bestuurders en tijdens bepaalde geloofsfeesten wordt er ook extra vlees genuttigd. Heerlijk wild rosé vlees. Zo zonder gele flappen kun je eenvoudig af en toe een verduisteren. Deze dieren vallen nl. ook niet onder wet beschermde diersoorten, die afschot en transport zonder vergunning verbiedt. Arie wees blij dat jij in een VRIJ land woont.

 • no-profile-image

  realist

  De VVD wilde in haar verkiezingsprogramma SSB opheffen. Dit wordt schoren voor open doel voor de VVD in de kabinetsformatie.

 • no-profile-image

  Pieter J. den Ouden

  Liegen en bedriegen, dat is geen ongewone zaak voor Den Haag. En in Driebergen hebben ze daar kennelijk ook geen moeite mee. Wat een onzinnige, gezochte beantwoording van de kritiek op de zeer omvangrijke sterfte afgelopen winter/voorjaar. Ze waren niet dood, ze leefden ook niet; hoe verzin je het

  Pieter J. den Ouden, Heerde

 • no-profile-image

  gerrie

  ziek, zieker, ziekst

 • no-profile-image

  herkauwer

  Bioboer, niet '400 heckrunderen en x paarden' maar we praten (in ieder geval vanaf voorjaar 2008) over minstens 2000 runderen, zo'n 2200 herten en circa 2600 paarden die van de Ovpl het troosteloze kadaverlandschap hebben gemaakt dat wij nu kennen. Dat wordt nu door SBB ontkent, maar beheerder Breeveld heeft die aantallen op 17 mei 2008 in een volle touringcar en dus tegenover volop getuigen midden in het gebied genoemd. Er is toen heftig gediscussieerd over die overpopulaties maar volgens Breeveld zou de natuur voor een natuurlijk evenwicht zorgen. Nou, dat hebben we gezien! Er wordt nu door SBB gesproken van 2000 ha vaste grond, maar daar rekenen ze ook de buiten het raster liggende dijksbelopen en taluds van Knardijk en Oostvaardersdijk bij, nét als de exclosuregebieden beoosten de spoorlijn en de Praamweg. Pak een planimeter en dan zie je zelf dat het functioneel begraasbare gebied maar amper 1400 ha klein is. Doe mij wel een lol en houd de discussie hier zuiver. Van der Wouw en Thieme (of Koffeman) hoeven hier niet bijgesleept te worden. En wij hebben absoluut geen brevet van onvermogen nodig door ons laatdunkend tegen die lui af te gaan zetten. Dat lost toch niks op. Inderdaad Koetje Boe, SBB handelt in natuurvlees en ik zei het al eerder: daar moet de NMA ten spoedigste een einde aan maken. Want het is oneerlijke en oneigenlijke concurrentie! Bovendien handelt SBB ondershands in afschotmogelijkheden van kapitale herten. Vermoedelijk via een jachtmakelaar (een échte, geen yachtmakelaar) die ook in de polder gevestigd is. Bushmeat van herten schijnt te worden verkocht aan een poelier uit de Zaanstreek. Vindt je dat niet ruig? Ik wel! En ik vind het ook ruig dat SBB afgeworpen of afgezaagde geweien te koop aanbiedt. Want de herten zijn, nét als de Oostvaardersplassen, eigendom van de Nederlandse Belastingbetalers en dus moeten dergelijke baten uit het gebied terug de staatskas in. Of ben ik nu gek? Ik dacht het niet!

 • no-profile-image

  koetje

  Zou ik maar niet al te zeker over zijn!!

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  De "recht"erlijke macht? hahahahaha. Dat is toch gewoon een verlengstuk van de overheid!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Boertje, ik heb indertijd ook al voorgesteld om alle dieren (dus ook de aanwas) te voorzien van een zenderchip, zodat ze makkelijk te volgen en - indien nodig- te vinden zouden zijn. Daar wilde SBB niet van horen, waarschijnlijk vanwege het toen al beoogde scharrelvleeshandeltje en de door toenmalig NB-consulent Harm de Jong voorbereidde sluikhandel in afschot van kapitale herten. Nou ja: op die site oostvaardersplassen-sterfte.nl is te zien waar dit allemaal toe heeft kunnen leiden!

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Ik dacht eigenlijk: als boeren een telfout maken, ligt er morgen weer een schadeclaim bij het Faunafonds!

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Staatsbosbeheer moet op zijn tellen gaan passen!

 • no-profile-image

  koetje

  Oké,dat zou een prima stap in de goede richting zijn,een beetje brainstormen kan geen kwaad.Ik weet nog goed dat in het Lauwersmeergebied voorheen collectief jongvee en paarden van boeren en particulieren werden uitgeschaard.In de winter weer opstallen,niks geen gedoe met sneeuw en bijvoeren.Die gehoornde haarballen horen hier van nature niet.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Koetje Boe, wij weten allebei wel hoe dat zit met SBB en de buitenreglementaire handel in vleesvee-vleespakketten en Jan Warmenhuizen kan daar ook een boekje over open doen. Nét als over de handel in het kapitale veelenderafschot en de verkoop van hertenstangen. Daarin staat SBB trouwens niet alleen, want ons Nationale Park de Hooge Veluwe weet ook wel raad met het vermarkten met bushmeat en nutteloze ornamenten. Op die manier blijft ook de sluikhandel immers gewaarborgd. Toch vreemd dat de NMA niet op zulke zaken inspringt.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Die 'telfout' bestaat dan al minstens sinds begin 2008, toen beheerder Hans Breeveld in een volle touringcar vertelde dat er op dat moment minstens 2000 Heckrunderen waren. Hij noemde toen ook 2200 herten en 2600 konicks, ten aanschouwe van meer dan 60 getuigen! Maar afgelopen winter kwam hij in de media ineens met heel andere aantallen en zouden er maar zo'n drie en een half duizend grote grazers zijn. Maar uit eigen tellingen bleek iets heel anders: er waren in het gebied aan het begin van de winter méér dan 7000 dieren aanwezig. Als men dus op zoek gaat naar die 'vermiste' 142 runderen dan liggen de kadavers daarvan Of klandestien begraven in het Fluitbos, Of weggerot in het moeras. Het werkelijk allerslechtste wat men nu kan doen is de WUR inschakelen, want die lui kunnen alleen maar vette facuren opstellen en hebben van populatietellingen geen hout verstand. Als zij zeggen van wél dan liegen ze! Trouwens: die hele kudden (koeien, paarden en herten) horen gechipt te zijn, zodat vermiste dieren altijd opgespoord en herkend kunnen worden. En dan nog wat: SBB is geen LNV meer, maar een verzelfstandigd bedrijf met een veterinaire oud topambtenaar als algemeen directeur. Daarom kon het ook zo'n kolerebende worden! En ten slotte: levende grote zoogdieren in een dergelijk onoverzichtelijk moerasgebied telt men vanuit de lucht door middel van luchtfoto's! Als defensie dat doet dan zijn ook nog alle kadavers van afgelopen winter te traceren, die in het moeras liggen!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Fruitautomaat, de systematiek achter de landelijke vogeltellingen kun je bij Sovon opvragen (info@sovon.nl). Dat verloopt al sinds jaar en dag heel betrouwbaar en transparant, volgens vaste methodieken. Zo niet SBB in de Ovpl, want die rotzooien al van meet af aan met cijfers over de wérkelijke omvang van de populaties. Hans uit Meshovsk, jij hebt gelijk: als er niks is geregistreerd dan valt er stevig met slachtvee en grofwild te rotzooien en dat gebeurd dan ook. Ik kreeg al vaker tips over (vermoedelijk ondershands betaald) hertenafschot in de Ovpl en dit voorjaar volgde ik een SBB-hilux, met naast de chauffeur een jager + gewei, naar jachtmakelaar, wapenhandelaar en outfitter Dorhout Mees in Biddinghuizen! Er is hoegenaamd geen kapitaal hert meer over in de Ovplkudde en die zijn heus niet allemaal een hongerdood gestorven! En met dat scharrelrundvlees zal ook wel een handeltje gedreven worden. Dat zou de Kamer eens grondig moeten laten uitzoeken. Gebied plus daarin gehouden dieren zijn immers formeel eigendom van de Nederlandse belastingbetaler! Het zou mooi zijn om dan meteen SBB in de hoedanigheid van terreinbeheerder op te heffen. Enough is enough!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Wat een leugenaars bij SBB, als er één dier bij mij ontbreekt bij een AID controle dan breekt de hel los op aarde, waarom wordt er in dit kut land toch altijd met twee maten gemeten, om Geert Wilders aan de macht te krijgen of zo?

 • no-profile-image

  bert fernhout

  of denkt me vrouw verburg dat ik zo.n slecht verhaal geloof. nee en er moet veel meer ophef komen over het wanbeleid van die lui van staadsbosbeheer . ze menen dat ze overal verstant van hebben . enwat zij zeggen dat dat evangelie is . nee laat ze maar in de bossen gaan zagen daar is werk genoeg . en laat het beheer van de dieren maar aan de boeren over mevr vr verburg . en laat je ogen niet dicht drukken door zo.n misleidend bericht. want neem van mij aan ze zijn allemaal verhongerd . schandalig echt schandalig

 • no-profile-image

  Maak 't

  Geachte Redactie, ik reageerde met mijn (bewust) onwelvoeglijke woordkeuze letterlijk op Melkveehouder. Het was dus functioneel.

 • no-profile-image

  koetje

  Lachen gieren brullen hiero,de WUR moet een wetenschappelijk waterdichte telmethode voor dieren in het open veld bedenken.Leerlingen van een basisschool kunnen veel beter tellen.

 • no-profile-image

  bla

  Nou hier niet .Leest toch geen hond of kat of koe of ezel.

 • no-profile-image

  bla

  Heb je aanwijzingen .Kom er mee voor de dag.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Herkauwer, de NMA funtioneert niet goed. Net zomin als de "onafhankelijke" rechterlijke macht en de Tweede Kamer. Het is allemaal leuk in theorie, maar de praktijk is anders. Zo LIJKEN we een beschaafd land.

 • no-profile-image

  Johan

  Het tellen hoeft niet zo moeilijk te zijn als ze oormerken in hebben... laat dat nou net het probleem zijn...

 • no-profile-image

  Hans

  koeien tellen is werk voor de cavaleiros, op een fazenda van 6000 ha, draaien ze hun hand niet voor om. Wel grappig dat ze daar in NL een universiteit voor nodig zijn. "Schaamt oe"

 • no-profile-image

  Hans

  Hallo Jan Warmenhuizen, "We gaan er op dit moment van uit dat er 250 runderen in het gebied leven.'' 901 konikpaarden en 1514 edelherten. En dat op 1400 ha "begraasbaar natuurgebied"?
  Als je nou op goed bemest, beheerd grasland van 2 kop/ha uitgaat, dan zou je hier van hooguit een halve kop/ha mogen uitgaan. Meu Deus!!!!

 • no-profile-image

  herkauwer

  "Hoe moeilijk kan het zijn", op de site Oostvaardersplassen-sterfte.nl vindt je niet alleen een aangrijpende ducumentaire over de doodsstrijd van de dieren afgelopen winter, maar ook luchtopnamen van te gebied en telgegevens. Jammer dat daarbij de via Rendac afgevoerde en anderszins aan het zicht onttrokken kadavers buiten beschouwing blijven.

 • no-profile-image

  koetje

  Deze info komt van de lnv-site over het merken in natuurgebieden let dan vooral op de gve-norm.
  * minimaal 100 ha beslaan

  * gemiddeld per jaar een veebezetting van minder dan 0,5 GVE/ha hebben.

  Als u in aanmerking wilt komen voor verlenging van de merktermijn, kunt u bellen met Het LNV-Loket voor een aanmeldformulier.

  Maakt u al gebruik van de verlenging van de merktermijn? Dan vindt u onderaan deze pagina de formulieren om uw kalveren te registreren. Deze formulieren worden niet meer verstuurd door Dienst Regelingen, maar kunt u op deze site zelf downloaden en printen.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Hans, Brasil, volgens mijn eigen tellingen waren er in april/mei/juni 2010 nog 450 runderen, 900 konicks en 1100 edelherten over van de resp. 2000, 2600 en 2200 die er in de herfst liepen. SBB heeft zelf vorige maand toegegeven dat er driekwart van de runderen gestorven waren, dus erg vér kan ik er niet naast zitten. Van de Konicks hebben ze er listig een paar honderd naar de oostkant van de Praamweg verschaard. Ja, die veebezetting is krankzinnig en bedacht door WUR Prof. dr. Frans Vera (door mij 'het Amsterdammertje' genoemd omdat hij midden in die stad is geboren en opgegroeid!) Het gebied is qua bodemgesteldheid(zand) en vegetatiestructuur volstrekt ongeschikt voor jaarrond beweiding met grote grazers. De bodem is bovendien volkomen uitgemergeld omdat er nooit bemest is.

 • no-profile-image

  wij tellen goed;maar je moet in dit land en deze

  ik weet een teller in nederland die bevoegd kan tellen. de gewaspercelenteller van: LNV;deze heeft al vele boeren verteld dat zij niet goed hebben geteld.

 • no-profile-image

  Bioboer

  400 hekrunderen en x paarden.
  6000 ha waarvan een groot deel water.
  Wat een veebezetting zeg! Hoe zit dat met de mestnormen of mag men in de "natuur" zomaar aansmeren? Wat een hypocriet stelletje natuurboeven. Mw Thieme, wanneer laat u zich eens horen in deze discussie? Zoveel dieren in zo'n tuintje, dat is misdadig alleen de AID wenst geen aangifte van mij op te nemen.
  En, hoe is het met Sjoerd vd W die zich zo lekker tegen C1000 afzet? Heb je al een radiospotje Sjoerd of moet ik er eentje voor je maken wakkerdier?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Koetje Boe, ik vind het prima als er hooi, riet, wilgentenen, mattenbiezen, geriefhout e.d. uit natuurgebieden geoogst en verhandeld wordt. Want dat is nauwelijks op te vatten als serieuze concurrentie voor kleine zelfstandige ondernemers. Maar het gaat mij veel te ver om vlees van grote grazers, die primair worden gehouden als goedkope korthouders van de vegetatie, niet of slecht geregistreerd zijn en waarvan het verterinaire toezicht vaak veel te wensen overlaat, vrijelijk te laten verhandelen. Daar zijn die reservaten domweg niet voor. Dan moeten die organisaties al hun vee weg doen en het feitelijke graasbeheer laten uitvoeren door bio-boeren met hun eigen veestapels. Niet dus door een Stichting als Ark, want die heeft weer niks met professionele veehouderij van doen. Ik ben namelijk bang dat er daar geen enkele goed opgeleide veehouder op de loonlijst staat!

 • no-profile-image

  koetje

  Ja dat klopt Herkauwer,dat is vooral bedoeld om de natuurvlees-programma's van onze zeer gewaardeerde NO's niet te belemmeren.Ik bedoel maar,hoeveel particuliere natuurvleesvee-bedrijven met meer dan 100 ha zouden er in Nederland zijn,niet zoveel volgens mij.

 • no-profile-image

  koetje

  Wil hier iemand aanwijzingen,kunnen we wel voor zorgen hoor.Zowel van SBB als NM:vleespaketten voor iedereen,maar op=op,dus leden krijgen een voorkeursbehandeling.

 • no-profile-image

  gekke henkie

  hoe kan dat nou. ambtenaren maken toch nooit fouten????

 • no-profile-image

  boerke

  Hebben deze dieren dan geen oormerk en worden ze niet geent etc.? Heeft staatsbosbeheer ook dan dezelfde buiten- maatschappij status als kampbewoners? Das mooi, dan kunnen al de boeren die met respect voor de natuur vee houden daar ook mee stoppen.

 • no-profile-image

  Fruitautomaat

  Periodiek worden door Staatsbosbeheer tellingen uitgevoerd in de Oostvaardersplassen. Deze telgegevens worden gevalideerd door het RIZA.
  Gelet op de omvang van het terrein is het onmogelijk alle dieren exact te tellen. Het gaat dan ook
  nadrukkelijk om geschatte gegevens. In de zomertelling vinden integrale tellingen (schatting)
  plaats van aantallen. Gedurende het jaar worden wekelijks de gestorven dieren gerapporteerd.
  Periodiek worden tellingen uitgevoerd van geboren dieren. Gedurende het jaar worden de standen
  afgeleid van de zomertelling aangevuld met gegevns over geboorte en sterfte.
  2004 jaar zijn de tellingen, op basis van het verzoek van de tweede kamer, uitgebreid met tellingen
  naar geslacht en leeftijd. Voor de leeftijdsindeling is dezelfde indeling gebruikt als bij de
  tellingen op de Veluwe. Zou de systematiek achter de Vogeltellingen wel eens willen zien :) 1+1=36?

 • no-profile-image

  arie maas

  dit is toch lachen. Dus de huidige telling is nu wel correct ? of morgen toch misschien weer anderss

 • no-profile-image

  De grenswachter

  SBB en NM liegen 24 uur per dag over tellingen jaar in jaar uit ze tellen wat ze het beste uitkomt. de groene terreur

 • no-profile-image

  fries

  "ze tellen wat ze het beste uitkomt..." Kijk! manipulatie is van alle kanten mogelijk, zelfs door de natuur in te zetten.

 • no-profile-image

  gekke henkie

  kijk voor de lol eens op de website van staatsbosbeheer daar staat bv. op 27 juli een reactie op het tellen van de runderen, dit gebeurt ieder jar op verschillende plaatsen en tijdstippen door DESKUNDIGEN ! geweldige deskundige zijn dit met zeer waarschijnlijk een dik salaris betaal door de belastingbetaler

 • no-profile-image

  ??

  Bedankt voor uw bericht. Uw vraag over de Oostvaardersplassen is een terechte vraag. Echter is het zo dat er in Nederland 2 gebieden zijn uitgezonderd van de gangbare regelgeving, waaronder de Oostvaardersplassen. In dit gebied worden de dieren, waaronder ook de runderen, gezien als wild en niet als landbouwhuisdier.
  Derhalve hoeft men hier zich niet te conformeren aan de Regeling dierlijke bijproducten 2008. Meer informatie over de Oostvaardersplassen kunt u vinden op http://www.staatsbosbeheer.nl/
  Hopende u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

  Uitgezonderd van goed tellen ook?

 • no-profile-image

  Maak 't

  Waarom er in dit (...)land altijd met 2 maten wordt gemeten, Melkveehouder? Omdat we te maken hebben met (...)politici. Inhoudsloze wezens die nauwelijks tot 10 kunnen tellen. Geen wonder dat de gemiddelde burger hier niets meer mee te maken wil hebben/ ervan kotst.

 • no-profile-image

  gekke henkie

  welk rund heeft ze geteld??

 • no-profile-image

  Sjoerd Spiekker

  Inderdaad, blikken dragen ze niet, enten is ze ook vreemd. Ja, overheid mag alles he. Als t ons als boeren zou overkomen, moet je ze horen...

 • no-profile-image

  arie maas

  oke 142 runderen minder maar op papier zullen ze wel ooit aangeschaft zijn of is dit "natuurlijke aanwas" geweest ?? en zeer waarschijnlijk gebaseert op dit aantal wel subsidie etc. vangen of zie ik dit verkeert??

 • no-profile-image

  rryfxbHoE

  Pak een hielkepiter en tel de dieren vanuit de lucht. Hoe moeilijk moet t zijn, nee dr moeten eerst 20 wetenschappers aan te pas komen.
  1000 runderen lijkt me al veel gezien de geschiedenis herkauwertje... niet over de top... driekwart dood... 250 lijkt me logisch... maar 750 dode runderen (ver)bergen lijkt me onmogelijk daar. Kijk naar de geschiedenis cq gemiddelde? 500?? Nu 250 dus ongeveer 250 zoek cq gestorven cq geslacht?|?? Klopt ECHT niet een Halve Snars van... helaas... diep en diep treurig

 • no-profile-image

  bla

  Ik draai liever de politiek de nek maar helaas benik ook zeer vredelievend.

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Prima uiteen gezet Herkauwer. Hier rond het Naardermeer is het ook zo'n Schots en scheve Hooglanderjungle geworden. Geen weidevogel meer te zien en een trampoline nodig om over de troep heen te kennen kijken.

 • no-profile-image

  bla

  Is dit een dreigement? Ik vraag maar!

 • no-profile-image

  bla

  Waar vlieg ik uit?

 • no-profile-image

  koetje

  Als deze dieren nu op gronden lopen die van oudsher al natuur zijn,is er misschien nog wel wat voor te zeggen.Als dit vee op grond rondloopt wat van boeren,al dan niet gedwongen,is afgetroggeld is gewoon een bloody shame.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Johan, werk jij soms toevallig bij it Gea? Als ze in de Ovpl het vee geoormerkt en gechipt hadden dan was tellen een fluitje van een cent geweest. Maar Vera wilde dat niet, want dan waren zijn fakeverhalen over natuurlijk evenwicht en ecologische selectie allang ontzenuwd. Die ecocriminele Mokumse luldebehanger moet het hebben van oncontroleerbare 'feiten' en is daarmee zelfs WURprof geworden! Pas jij maar goed op jezelf, want ook Ultsje Hosper is besmet met het verderflijke Veraprion dat de Mallote Grazerziekte veroorzaakt.

Laad alle reacties (70)

Of registreer je om te kunnen reageren.