Home

Achtergrond 4 reacties

Speculanten graan slaan hun slag

De wereldvoedselmarkt is overgeleverd aan de grillen van het weer en speculanten. Dat constateert de voorzitter van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Teun de Jong.

De NAV bepleit een beter EU-voedsel- en landbouwbeleid waarin voedselzekerheid, stabiele faire prijzen en duurzame productie voorop staan en speculeren aan banden wordt gelegd.

Speculanten slaan deze zomer hun slag na berichten over tegenvallende graanoogsten in Rusland, Kazachstan en Oekraïne. Russisch premier Poetin wakkert onbedoeld de paniek op de graanmarkt nog wat aan door een exportverbod op graan aan te kondigen.

In 2007-2008 deed zich een vergelijkbare situatie voor. Uit een in juli 2010 verschenen rapport van de Wereldbank over de voedselcrisis van een paar jaar geleden blijkt dat speculatie van investeerders op de goederentermijnmarkten de belangrijkste oorzaak was van de hoge graanprijzen en de voedselcrisis in 2007-2008. De grotere vraag naar graan voor het voeden van mens en dier en de betrekkelijk kleine vraag naar graan voor bio-ethanol speelden geen rol van betekenis.

Het gemeenschappelijk EU-landbouwbeleid staat voor een cruciale keuze: doorgaan met liberaliseren van de landbouwmarkten met sterk fluctuerende prijzen of op weg naar een economisch en maatschappelijk duurzame productie van graan en andere basisvoedingsproducten, waaronder plantaardig eiwit. Aan het liberaliseren van landbouwmarkten kleven te veel nadelen. We willen een beter EU-landbouw- en plattelandsbeleid na 2013. Het huidig EU-beleid wordt momenteel te zeer gestuurd door het adagium vrijhandel van de WTO. De liberaliseringskoers van de EU heeft ernstige tekortkomingen.

Het managen van het aanbod door de vrije, anonieme markt werkt slecht, sterke fluctuatie van de voedselprijzen veroorzaakt onrust onder de bevolking en telers ontvangen met uitzonderingen van perioden met een prijspiek een prijs ver beneden de kostprijs. Voedselzekerheid, voedselveiligheid en maatschappelijke duurzaamheid zijn ondergeschikt aan economisch gewin en daardoor onzeker.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  jan vanhumbeeck

  Wat mij stoort is dat de tegenstanders van de vrije markt zich steeds laten
  horen bij stijgende prijzen
  de 'hoge' prijs van vandaag is nog steeds niet kostendekkend,en al zeker niet voor de boeren in de derde wereld.
  Om deze mensen en toekomst te bieden moet de graanprijs nog 5 maal verdubbelen.

 • no-profile-image

  Patrick

  Zeer goed artikel.
  De speculanten zitten de hele dag te loeren op trends en gebeurtenissen in de wereld en dan slaat men massaal toe. Het maakt niet uit wat het is, als het maar beweegt. Die beweging levert het geld op. Er staal rechts op de agd nu een peiling met vraag "speculatie mag in vrije markt niet verboden worden', wel dat is de kromste vraag ooit. Deze speculatie IS manipulatie van markten en prijzen, du geen vrije markt. In de 'ideale' vrije markt denkwijze komt manipulatie niet voor, alleen vraag en aanbod. Dus manipulatie moet men dan ook al zien als ongewenst (het zijn ook nog externe partijen). Dan de wishfull thinking vrije wereldhandel denkwijze moet er inderdaad uit. Het is de grootste denkfout, en gaat in feite van geen regels uit, alleen vraag en aanbod en prijs regelt elke markt. Zolang je alleen waarde toekent aan een klein gedeelte van het proces, zeg maar het eindproduct en daarbij een prijs, dan mis je zoveel dingen die je echt niet kunt wegdenken of uitschakelen. Uurloon, grondprijs, sociale omstandigheden, cultuur, historie, welzijn etc en ook hoe ver is een land in zijn ontwikkeling op sociaal economisch gebied. Ook zou nu economische waarde toegekent moeten worden aan schoon water en schone lucht en natuur. Hoe je het ook bekijkt in de wereld er zijn altijd verschillen hoe klein of hoe groot. Wat het zegt is eigenlijk het recht van de sterkste en dan weet je ook uit welke koker deze politieke denk wijzen komen, wat pure geo-politieke oorlogsvoering is. (maar dan zonder een fysiek leger, maar nu met economische wetten en dwang maatregelingen), de oorsprong is niet ontwikkeling van de wereld, maar machtposities in de wereld, en onze geliefde oranje familie is daar zeer groot voorstander. Alles draait bij dezen om geld en macht. Als mens, burger en boer moet je dit ten alle tijde voorkomen. Een regering heeft ook een verantwoording te nemen, zeker met name in voedsel, en voor haar burgers en land te zorgen in breed perspectief, zelfs dat gebeurd niet eens door visie of inzicht. Het is de waan van de dag het woord wereld markt en prijs.

 • no-profile-image

  Patrick

  @Jan, wat ik zelf belangrijk vindt is dat speculatie geen onderdeel is van de vrije markt als het gaat om de fysieke goederen. Ik ben het zeer eens dat nu de prijs van graan hoog is, dat dat goed is voor de producenten van granen. Echter dan moeten er wel 2 dingen gescheiden worden. Dat wil zeggen. Speculanten kiezen voor een beweging , naar boven of naar beneden, het maakt zo ook niet uit om de prijs te laten dalen als die beweging er iets is. Wat ik wil zeggen je wilt niet afhankelijk zijn van speculanten omdat het pure gokkers zijn. Een regering zou al nooit zoiets moeten hebben latene gebeuren, dus heeft het nooit goed geobserveerd qua verantwoordelijkheid. Het houdt zeker in dat als je vrije markt wil zonder speculanten dat dan heel simpel normaal tot goed verdient moet gaan worden bij normale omstandigheden. Als dat nu continu onder de kostprijs is, dan geeft het al aan dat iets niet werkt. Ik denk zelf juist omdat het de vrije markt is (dat altijd al gemanipuleerd wordt) Maar de oplossing is niet de gokkers op de termijnmarkten ook al gaf dit nu een hogere prijs. De oplossing zal ergens anders moeten liggen en gevonden moeten worden zonder deze gokkers op leven en dood.

 • no-profile-image

  Han

  Laten we eens kijken wie voorvechter waren / zijn van vrije wereld handel. Dit waren / zijn de handelaren en Nederland voorop. het doel was / is meer omzetten, waar van daan en waar heen doet niet terzake. Handel is handel. Blijkt het westen het moeilijker te krijgen met zijn dure producties en Azie zit in d elift via goedkope productie. Hoe nu verder??
  Voor graan geldt hetzelfde hoe goedkoper hoe beter voor de handel. ik ben het eens met iedere vorm die speculatie tegen gaat als hij maar niet leid tot een nog lager prijspeil voor de producenten. Mijn voostel is om het eventuele overschot door de overheden te latn opkopen tegen werkelijke kostprijs + minimale marge voor boer en daarna te bezien of het voor voedselhulp of als eigen voorraad wordt gebruikt. Maar haal dit surplu van de markt zodat het de prijzen niet voor jaren kan drukken, wat nu gebeurd het blijft boven de markt hangen, zodat de overheid er mee kan speculeren.

Of registreer je om te kunnen reageren.