Home

Achtergrond 1 reactie

Samenwerken blijft slim

Biogreen in Heeten is failliet. Maar dat komt niet doordat het een coöperatie is.

Vijftig varkenshouders rond Heeten (Ov.) hadden een briljant idee. Onder het motto ‘samen sterk’ richtten ze coöperatie Biogreen op. Zo konden ze een grote mestvergistingsinstallatie neerzetten. Als individuele boeren hadden ze dat nooit kunnen doen, vanwege de hoge investeringskosten. Te meer omdat het onderliggende procedé uniek is: het digestaat uit de vergister wordt gescheiden tot een dikke en een dunne fractie. De dikke fractie wordt ingedroogd en afgezet. De dunne fractie wordt in twee fases gescheiden in water en een mineralenconcentraat.

Met Biogreen wilden de varkensboeren hun mestafzetkosten beteugelen. Die maken al gauw 5 tot 7 procent van de kostprijs uit. Dat lijkt misschien niet veel, maar als je smalle marges hebt, is het dat wel.

Biogreen ging echter failliet. Waardoor nu het sentiment dreigt te ontstaan: ‘Zie je wel, dat soort samenwerkingsverbanden werkt gewoon niet’. Dat is niet reëel. Het faillissement is niet het gevolg van de samenwerkingsvorm, maar van problemen bij de afzet van het mineralenconcentraat. Dit ondanks de toezegging van LNV dat ze het als kunstmestvervanger konden afzetten. Een andere oorzaak vormen de problemen bij indroging van de dikke fractie.

Samenwerken is lastig. Je kunt niet in je eentje beslissingen nemen, waardoor je meer tijd kwijt bent. En financiering is vaak lastiger omdat banken huiverig zijn voor een collectief. Maar als ondernemer ben je verplicht iets te doen aan de belangrijkste factoren achter je (hoge) kostprijs. Alleen, of als dat niet anders kan, gezamenlijk. Dat het kan werken, tonen de vleeskalverhouders: die verwerken hun kalvergier al jaren gezamenlijk.

Aan de opbrengstenkant geldt hetzelfde: zuivelcoöperaties zijn samenwerkingsverbanden om de opbrengstprijs te verhogen of op zijn minst stabieler te maken. Samenwerken blijft dus slim, ondanks het feit dat er wel eens wat mis kan gaan. Het blijft immers ondernemen, met alle risico’s van dien.

Foto

Rochus Kingmans

Eén reactie

  • no-profile-image

    john

    biogreen is te groot gestart.. voor een succesvol samenverwerkingsverband moet je klein beginnen > het proces onder controle krijgen > en uiteindelijk groeien. niet eerst groeien en daarna het proces onder controle krijgen want dan verlies je veel geld. Dat is wat er nu gebeurt is. Jammer maar een wijze les voor nieuwe initiatieven.

Of registreer je om te kunnen reageren.