Home

Achtergrond

Roofvogel of uil is geen huisdier

Het aantal mensen dat roofvogels of uilen houdt als huisdier, neemt volgens de Vogelbescherming schrikbarend toe.

Dientengevolge stijgt ook het aantal handelaren in die vogels snel. Vogelbescherming Nederland wil dat het ministerie van LNV roofvogels en uilen opneemt in de zogenoemde negatieflijst voor huisdieren.

De Vogelbescherming had net als andere vogelorganisaties al enige tijd het vermoeden dat het bezit van roofvogels, het aantal demonstraties met die dieren en de handel erin in Nederland snel toenamen. Een onderzoek van bureau voor natuurbeheer Ulucus uit Utrecht, dat dinsdag is gepubliceerd, heeft dat vermoeden bevestigd. Volgens Ulucus is het bezit en de handel sinds 2008 vertienvoudigd, terwijl er ook veel vogeldemonstraties worden gegeven door mensen die daar geen kennis van hebben. Ulucus bezocht onder meer een demonstratie waarbij uilen en gieren als een soort clown werden gebruikt.


Het houden van en jagen met valken, het zogeheten valkenieren, behoort volgens het ministerie van LNV tot het Nederlands cultuurerfgoed. Na lange tijd een kwijnend bestaan te hebben geleid, is de belangstelling voor valkenieren de laatste jaren explosief toegenomen, aldus Ulucus. Voor valkenieren is een vergunning nodig. Er zijn tweehonderd aktes beschikbaar en die zijn allemaal in gebruik. Het ministerie wil meer aktes gaan uitgeven, maar de Vogelbescherming is daar fel tegen.

Roofvogels en uilen ontsnappen vaak. Dit jaar zijn al zeventien ontsnapte oehoes gemeld en dat zijn er bijna net zoveel als in het wild voorkomen. Ontsnapte 'huisvogels' zijn sterker en agressiever dan hun wilde soortgenoten. De soort kan door kruisingen vervuilen en verzwakken en bovendien kunnen vogels waarmee is gehandeld, ziekten introduceren in de natuur. Soms laten mensen roofvogels expres los om de soort in het wild te helpen.

Ulucus is kritisch over organisaties als Staatsbosbeheer, IVN en It Fryske Gea die zelf demonstraties met valkeniers organiseren. "Het kan bezoekers stimuleren om ook vogels te gaan kopen.'' De prijzen van een roofvogel en uil zijn overigens enorm gestegen: een jonge ransuil kost 375 euro, een koppel slechtvalken moet 1500 euro opbrengen en voor een arend of een gier moeten duizenden euro's worden betaald.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.