Home

Achtergrond

Rechter: geen straf voor bovengronds uitrijden

De economische politierechter van de rechtbank in Lelystad heeft een ondernemer uit Rutten geen straf opgelegd voor het bovengronds uitrijden van dierlijke mest.

De ondernemer werd wel schuldig bevonden, maar kreeg in verband met een ontheffing van het ministerie van landbouw geen straf opgelegd. De ondernemer uit Rutten kreeg in 2008 proces-verbaal voor het niet-emissiearm aanwenden van dierlijke mest. Tegen dit proces-verbaal heeft de ondernemer bezwaar gemaakt. Eerdere rechtszaken in 2008 en 2009 werden uitgesteld omdat er nog niet voldoende onderzoeksresultaten waren van de proef.

De melkveehouder is een van de ondernemers van de Vereniging van Behoud van Boer en Milieu (VBBM), die dit jaar ontheffing kreeg voor een proefperiode van twee jaar om mest bovengronds uit te rijden. In deze praktijkproef doen dertig boeren mee die werken volgens de zogeheten kringlooplandbouw. Door managementmaatregelen op het bedrijf zit er minder ammoniak in de mest en kan er bij het bovengronds uitrijden minder ammoniak-emissie plaatsvinden. Hierbij mag de mest alleen tijdens vochtig weer met lage windsnelheid en niet te hoge temperatuur worden uitgereden. De praktijkproef loopt tot en met 19 april 2012.

"U heeft in 2008 met het bovengronds uitrijden van mest de wet niet nageleefd. Daarom verklaar ik u wel schuldig. Omdat u echter nu een ontheffing heeft van het ministerie van landbouw voor deze werkwijze zal ik u geen straf opleggen", aldus de rechter. Hij volgde hierin de eis van de Officier van Justitie.

Het is de eerste uitspraak over het bovengronds uitrijden van dierlijke mest voor de deelnemers aan de praktijkproef.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.