Home

Achtergrond 2 reacties

Q-koorts kost bedrijf 283 euro per geit

De Q-koorts kost een besmet bedrijf gemiddeld 283 euro per volwassen vrouwelijk dier.

Bedrijven die pas dit voorjaar zijn geruimd, lijden aanzienlijk meer schade dan bedrijven die al in december vorig jaar werden leeggehaald. Dat blijkt uit een berekening, die onderzoeksinstituut LEI van de Wageningen Universiteit op verzoek van het ministerie van Landbouw heeft gemaakt.

Bedrijven die laat zijn geruimd, lijden in totaal bijna 104.000 euro meer schade dan de vroeggeruimde bedrijven. Dat komt omdat op de 'late' bedrijven veel minder dieren zijn geruimd, waardoor de geitenhouders met een veel grotere hoeveelheid dieren blijven zitten waarvoor een levenslang fokverbod geldt. Die dieren kunnen alleen nog worden afgevoerd naar de slachterij voor 12,50 euro per stuk. Ook kregen deze geitenboeren veel minder schadevergoeding dan de bedrijven waar de geiten het eerst werden afgemaakt, aldus het LEI vandaag.

Vanwege de uitbraak van de Q-koorts zijn negentig melkgeitenbedrijven geruimd. Op de 63 bedrijven die rond de jaarwisseling aan de beurt waren, verdween gemiddeld 57 procent van alle dieren. Op de later geruimde bedrijven was dat nog maar 10 procent. Dat komt omdat alleen drachtige geiten zijn geruimd en op de late bedrijven hadden die toen al gelammerd. Voor deze dieren geldt wel een levenslang fokverbod.

Het LEI is voor de schadeberekening uitgegaan van een gemiddeld bedrijf, dat 1120 geiten heeft. Als zo'n bedrijf vroeg is geruimd, heeft het 243.000 euro aan schadevergoeding ontvangen. Was zo'n bedrijf laat aan de beurt, dan is nog maar 33.000 euro overgemaakt. Dat verschil in vergoeding wordt niet goedgemaakt door een hogere melkopbrengst in de komende drie jaar, aldus het LEI. Een laatgeruimd bedrijf zal er veel langer over doen om de veestapel weer op peil te brengen en heeft daar ook meer eigen kapitaal voor nodig.

Het LEI geeft geen adviezen hoe het ministerie met de verschillen tussen de twee groepen bedrijven om zou kunnen gaan.Wel constateert het instituut dat een nadeel van 104.000 euro als "een hoge last'' moet worden beschouwd, zeker gezien het "gemiddeld vrij bescheiden inkomensniveau.''

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Uni versiteit

  Opvallend, dat er geen woord wordt vuil gemaakt aan de echte slachtoffers: de nabestaanden van de twaalf mensen die zijn overleden en de duizenden zieken en hun gezinnen.

  Maar ja, hier gaat het weer om het geld dat enkele bioindustrielen mis lopen. Da's natuurlijk veel belangrijker.

  En vergeet niet dat de Q-koorts affaire ook schade heeft toegebracht aan het imago van de bioindustrie en dat het vertrouwenv an gewone burgers in de CDA- regering in Den Haag drastisch is verminderd......

  Het was goed geweest als die schades ook waren genoemd in dit artikel.

  Ook dat zal wel niet uitgedrukt gfaan worden in geld en machtverklies.

 • no-profile-image

  william

  beste UNI VERSITEIT. Natuurlijk is geen boer blij met de Q-koorts en is het heel erg wanneer mensen ziek worden of zelfs dood gaan maar voor alle eerlijkheid:
  doe je naam eer aan en geef mij aub antwoord op de volgende vragen:
  1: hoeveel mensen zijn er overleden aan Q-koorts die anders nu nog geleefd hadden? (normaal gesproken waren deze mensen waarschijnlijk aan een andere infectie overleden door hun zwakke toestand).
  2 zoek daarna meteen even uit of het wel terecht is dat het verband zo sterk gelegd word tussen alleen geiten en "patienten".
  3 beoordeel dan even of het wel terecht is dat iedereen met antistoffen tegen Q-koorts (dat onder zo een beetje alle dieren voorkomt) ook terecht als patiënt is meegeteld, volgens mij ben je namelijk pas patiënt als je ziek bent en niet wanneer je antistoffen hebt. tot aan begin dit jaar is iedereen met antistoffen als patiënt aangemerkt, na het ruimen zijn ze echter met een betrouwbare test gaan werken waardoor het aantal "patiënten" opeens zeer sterk daalde. Dit kwam ze bij het ministerie prima uit zodat ze konden zeggen dat het ruimen geholpen had. Kijk ook eens op www.Q-koortsbesmetting.nl.

  Ik hoop dat je daarna een eelijke mening kunt vormen en je met wat meer respect over de mensen kan praten die ook voor jou op een diervriendelijke manier voedsel produceren.

Of registreer je om te kunnen reageren.