Home

Achtergrond 3 reacties

Projecties

In juni waren er tamelijk optimistische krantenkoppen te lezen over de vooruitzichten voor de agrarische sector. Die waren gebaseerd op de projecties van OECD en FAO voor de periode tot 2019. Is dat optimisme gerechtvaardigd?

In de eerste plaats moet je zulke projecties sowieso met een korreltje zout nemen. In juli 2006 luidde een kop in deze krant: "OESO en FAO voorzien dalende prijzen". Dat betrof de verwachtingen tot 2015. Nu worden stijgende wereldmarktprijzen verwacht. De projecties kunnen dus drastisch veranderen. Ik heb soms de indruk dat er 'achter de markt aan' wordt geprojecteerd.

Maar laten we er eens vanuit gaan dat de jongste voorspellingen een realistisch toekomstbeeld schetsen, is dat beeld zo rooskleurig voor de Europese boeren? OECD-FAO verwachten dat de tarweprijs in de EU in 2019 ruim 14,5 eurocent per kilo zal zijn. Dat is 14 procent hoger dan in de periode 2000-2005. Daarbij is van belang dat er tot 2019 zeker 20 procent inflatie is.

Voor voergraan wordt een gemiddelde prijs verwacht van ruim 7 cent, ongeveer evenveel als in de eerste vijf jaar van deze eeuw. Bovendien zouden de graanprijzen vanaf 2015 eerder dalen dan stijgen. Voor oliezaden is het beeld veel beter: in 2019 zouden de prijzen ruim 50 procent hoger zijn dan in 2000-2005 en is er nog steeds sprake van een opgaande lijn.

Voor melk komen de projecties uit op een prijs van bijna 28 cent in 2019. Dat is 7 procent lager dan in het begin van deze eeuw. Interessant is dat de melkprijs volgens de projecties tussen 2009 en 2014 geleidelijk stijgt van 24 tot 28 cent. In 2015, als de quotering wordt afgeschaft, daalt ze tot 25,6 cent, om vanaf 2016 weer langzaam op te lopen.

Al met al wijzen deze verwachtingen dus niet op gouden tijden voor de agrarische sector in de EU, zeker niet voor de melkveehouderij. Voor de akkerbouw is het beeld gunstiger, maar evenmin om over naar huis te schrijven. De boeren – en dan vooral de melkveehouders – moeten zich niet het hoofd op hol laten brengen door (te) optimistische krantenkoppen of dito uitspraken van voormannen.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  eu melkproducent uit het

  Deze krantenkoppen zijn van politiek belang.Er wordt in de EU inkomenscompensatie toegepast in het glb zolang het nodig is.uit deze voorspelde berekeningen kunnen de eu leiders(o.a. glb verantwoordelijke)beslissen hoeveel en hoelang deze bijdrage moeten zijn.
  In nederland spreekt men van inkomenssubsidie in de melkveehouderij.Dit is een misvatting ;het is een ordinaire betaling aan producenten die onder de kostprijs moeten produceren.

 • no-profile-image

  rose both

  Altijd interessant om te lezen wat de inflatie zal worden. Je vraagt je af hoe iemand dat weet.

  Gaat dat net als bij de huizenprijzen, waarbij de Rabobank al van te voren de jaarlijkse stijging aankondigt, omdat dat berekend kan worden aan de hand van acturiele gegevens inzake inkomensoverdrachten en inkomensvorming,bruto nationaal produkt en nationale hypotheekschuld?
  NB de huizenkopers zijn het zat.
  De boeren hebben de afgelopen decennia een enorme toestroom mogen meemaken van allerlei industrieen die zich een plekje in de keten tussen producent en consument hebben verworven.

  onze overgrootouder grootouders en ouders produceerden nog lange tijd regelrecht voor de consument met hooguit een melkboer of een kaasfabriek ertussen. De laatste decennia zitten tussen koe en consument: de stallenbouwer, de stallenadviseurs, de toeleverende bedrijven, de dierenarts, de keuringsdiensten, een leger andere ambtenaren, verpakkingsindustrie, transportsector, supermarkten en toeleverende bedrijven (kijk eens in de supermarkt, ofzelfs maar op de site van de supermarkten hoeveel in elkaar geknutselde sprookjesprodukten er zijn met x aantal toevoegingen - waaraan ook weer de hele serie mee-éters hangen).

  economisch allemaal prachtig, maar intussen zijn de boeren in amper 40 jaar tijd, pakweg 1 generatie in aantal gekrompen, in omvang en arbeidsproduktiviteit sterk gegroeid, in regelgeving en in opleiding sterk gegroeid, zo ook in informatie voorziening en lastendruk...en dus in aantallen beslismomenten en verantwoordingsmomenten.
  En de boeren die er zijn zijn intelligente en verantwoordelijke mensen, bedrijfsleiders en aanpakkers van formaat. Die hun uiterste best doen voor misschien 14 euro per uur...omdat veel van het werk dat zij doen onbetaald blijft.

  Zekere managementstypes die in de gaten hebben hoezeer de maatschappij baat heef bij de boeren en hoezeer de inelastische aspecten van de agrarische bedrijfsvoering de boeren machteloos houden, ontzien zich niet om de cooperaties over te nemen, megabedrijven te stichten en andere bedrifstakken in de agrarische keten te laten integreren.
  Maar niemand realiseert zich dat de draagkracht van de sector eindig is, en hoezeer de samenhang met de oliesector veranderingen kan opleveren waar hoognodig bij stilgestaan moet worden.

  Want wat gebeurt er met de bedrijven van nu als de olie wegvalt? krijgen we dan mensen uit overbevolkte gebieden hier om de trekkers en aanhangers van onze boeren door de modder duwen?
  of komen er trekkers met zonne- kern- en windenergie??
  We zijn er nog niet!

 • no-profile-image

  W Geverink

  Projecties zijn gecalculeerde gokken at best. Tijdens en na een grote droogte hier vielen de experts over elkaar heen om de doomsday scenario's die er al waren nog verder aan te dikken. Dikwijls werd er gepraat over een jaar of twaalf voor het water weer op het niveau zou staan van voor de droogte. En toen begon het te regenen en te regenen. En een week of wat later hoorde je er niemand meer praten over droogte.

Of registreer je om te kunnen reageren.