Home

Achtergrond 157 x bekeken

'Pensioencrisis raakt vooral hogere inkomens'

De financiële problemen bij pensioenfondsen zijn vooral nadelig voor de midden- en hogere inkomens.

Dat zegt Lans Bovenberg, hoogleraar economie aan de Universiteit van Tilburg, onder meer gespecialiseerd in pensioenvraagstukken.

"Het is contraproductief voor de lagere inkomens om eventuele tekorten bij pensioenfondsen met overheidsgeld aan te vullen'', vindt Bovenberg. ,,Het inkomen van gepensioneerden met een lager inkomen bestaat vooral uit AOW. Als de overheid belastinggeld gaat gebruiken om pensioenfondsen uit de brand te helpen, dan kan de AOW onder druk komen te staan.''

Bij een modaal inkomen bestaat het pensioen voor de helft uit AOW en voor de andere helft uit aanvullend pensioen. Bij hogere inkomens neemt het aandeel aanvullend pensioen alleen maar toe. Vanaf twee keer modaal moet een werknemer zelf sparen voor extra pensioen.

Bovenberg acht het overigens niet vanzelfsprekend dat alle veertien pensioenfondsen die volgens De Nederlandsche Bank maatregelen moeten nemen, de uitkeringen zullen verlagen. "De tekorten kunnen wellicht ook aangevuld worden door extra bijdragen van werkgevers of door de pensioenpremies te verhogen. Dat zal per pensioenfonds verschillen.''

De kans dat een pensioenfonds een tekort met andere maatregelen kan aanpakken dan het verlagen van de uitkeringen, schat Bovenberg ruwweg op 25 procent. Bij pensioenfondsen van goed presterende bedrijven is bijstorten door het bedrijf een optie. Wanneer er in een bepaalde sector voldoende loonruimte is, kan de pensioenpremie nog iets verhoogd worden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.