Home

Achtergrond

PD bezorgd over bodemorganismen

De bacterieziekten bruinrot en ringrot komen bijna niet meer voor in Nederland.

De ziektedruk door bodemorganismen neemt echter toe in de akkerbouw.

Dat concludeert de Plantenziektenkundige Dienst (PD) in het jaarrapport over 2009. "In 2009 hebben zich geen grote ontwikkelingen voorgedaan in aantallen vondsten van bekende organismen of in nieuwe organismen."

De PD trof in 2009 twee keer bruinrot aan in aardappelen. "De twee vondsten hadden dezelfde bron als die van 2008. Door het verbod op beregening met oppervlaktewater in besmette gebieden is het gelukt het aantal bruinrotbesmettingen terug te dringen van enkele tientallen per jaar in 1995 tot een enkel geval per jaar nu."

Ringrot is in 2009 aangetroffen in twee partijen aardappelen bestemd voor de industrie. "De vondst van ringrot bij enkele nauw samenwerkende bedrijven wijst opnieuw op het belang van een professionele bedrijfsvoering met een strikte scheiding tussen stromen pootaardappelen en andere aardappelen", schrijft de PD in het jaarverslag.

Hoe goed het gaat met de aanpak van bruinrot en ringrot, zo zorgwekkend noemt de PD de situatie bij schadelijke bodemorganismen. “Door de verzwaring van maatregelen bij vondsten van aardappelmoeheid (AM) met de invoering van de nieuwe AM-richtlijn per juli 2010, is de verwachting dat de situatie langzaam zal verbeteren.”

In 2009 is 26 keer het maiswortelknobbelaaltje Meloidogyne chitwoodi gevonden. Dat is gelijk aan 2008. In 2007 is het aaltje 17 keer ontdekt.

Sinds 2008 wordt bij een vondst van M. chitwoodi of M. fallax een gebied van 1 kilometer rondom de vindplaats afgebakend. Daar worden inspecties uitgevoerd op uitgangsmateriaal van waardplanten. "Het jaarlijks aantreffen van M. chitwoodi toont het belang aan van maatregelen om uitgangsmateriaal vrij van dit aaltje in het verkeer te brengen", aldus de PD.

Of registreer je om te kunnen reageren.