Home

Achtergrond

Onzekere tijden voor makers biobrandstof

Als biobrandstofproducenten in Europa nog scherpere eisen krijgen op gebied van duurzaamheid, zou dat het einde van de sector kunnen beteken. Een gemiste kans, zegt Rob Vierhout.

Voor zowel de Europese producenten van bio-ethanol en -diesel was 2009 qua productietoename een geslaagd jaar. In vergelijking tot 2008 groeide de biodieselproductie met 16,6 procent terwijl de bio-ethanolproductie met maar liefst 31 procent toenam. De afgelopen tien jaar hebben beide sectoren groei weten te realiseren. Enerzijds niet verwonderlijk vanwege de Europese biobrandstoffenrichtlijn uit 2003 die het gebruik ervan sterk aanmoedigde. Anderzijds wel als we bedenken dat biobrandstoffen sterk onder vuur lagen in de afgelopen twee jaren.

Twee jaar geleden werden de biobrandstoffenproducenten ervan beschuldigd dat zij verantwoordelijk waren voor de plots sterke stijging van voedselprijzen. Het werd een 'crime against humanity' genoemd, maar uit meerdere studies blijkt dat de stijging het gevolg was van snel toegenomen energieprijzen en grondstoffenspeculatie.

Nu is de verdachtmaking dat het Europese biobrandstoffenbeleid indirect leidt tot uitdunning van regenwouden. Maar tot op de dag van vandaag is er geen enkel wetenschappelijk model dat die theorie heeft hard gemaakt. Maar sommige NGO's en politici hebben ons al op de brandstapel gezet, terwijl het proces van bewijsvoering nog in volle gang is.

Eind van dit jaar moet de Europese Commissie een oordeel vellen over de indirecte effecten en eventueel met een wetsvoorstel komen. De Commissie is er ook nog niet van overtuigd dat er voldoende reden is voor wettelijke stappen, maar vreest tegelijkertijd de luidruchtige lobby van de NGO’s.

Indien de sector aan nog scherpere duurzaamheidseisen wordt onderworpen zal de Europese biobrandstoffensector een langzame dood sterven. Dat betekent een gemiste kans voor schoner verkeer, een hogere energieveiligheid, meer werkgelegenheid en een nieuwe veelbelovende markt voor de Europese landbouwsector.

Rob Vierhout is secretaris-generaal van Ebio, de organisatie van Europese bio-ethanolproducenten

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.