Home

Achtergrond 681 x bekeken

Omzet en resultaat Nizo dalen in overnamejaar

Nizo Food Research heeft vorig jaar een netto resultaat na belasting behaald van ruim 140.000 euro, bij een netto omzet van 18 miljoen euro.

Dit blijkt uit het jaarverslag van het onderzoeksbedrijf. In 2008 was de netto omzet nog 30 procent hoger en was het resultaat na belastingen nog meer dan een miljoen euro.

Nizo Food research was tot eind vorig jaar via een stichting nog feitelijk in handen van de Nederlandse zuivelindustrie, ook al was het toen al op een zekere afstand van die bedrijven geplaatst. De raad van commissarissen bestond uit directeuren van de grote Nederlandse zuivelbedrijven.

Eind 2009 vond echter een ’management buy-out’ plaats. De directie onder leiding van Ad Jurriaanse kocht het bedrijf over en is toen geheel eigen baas geworden.

Wat betaald is voor de overname van het bedrijf, is niet bekend gemaakt. Wel vermeldt het jaarverslag dat de overdrachtsprijs deels is betaald uit de vrije reserves. Als gevolg daarvan is de eigenvermogenspositie in 2009 met zo’n 6 miljoen euro gekrompen van 9,8 naar bijna 3,9 miljoen euro.

Een ander deel van de overnamesom bestaat uit trekkingsrechten van de zuivelindustrie op door het Nizo te verrichten onderzoek. Zuivelondernemingen mogen naar rato van hun aandeel in het voormalige eigendom onderzoek laten doen.

Nizo profiteerde in 2009 ook van een vrijval van een pensioenvoorziening ter waarde van 3,3 miljoen euro. Het instituut richtte zich oorspronkelijk alleen op zuivelonderzoek, maar heeft dit verbreed tot voedingsonderzoek.

Of registreer je om te kunnen reageren.