Home

Achtergrond

Nieuwe inzichten in de N-behoefte van lelie

Lelietelers in Noordoost Nederland bemesten fors meer stikstof dan de vastgestelde N-gebruiksnorm (145 kg N/ha).

Uit oud en recent onderzoek door PPO Bloembollen in Lisse blijkt dat het huidige stikstofbijmestsysteem voldoet aan de N-behoefte in lelie in de diverse teeltgebieden in Nederland. De praktijk geeft een eigen invulling aan het advies: frequenter bemesten, in het begin van de teelt meer bemesten en aan het einde van de teelt juist minder.

Zowel BLGG als de bemestingsadviesbasis gaan uit van een N-opname van 100-120 kg N/ha. Voor wat betreft de buffer hanteert BLGG 50 kg N/ha tot circa 1 juli en daarna 25 kg/ha, de bemestingsadviesbasis tot half juni en daarna 25 kg N/ha. Dit laatste kan leiden tot iets hogere adviezen bij het BLGG-systeem.

Een veldproef met de sterk groeiende OT-hybride Manissa heeft nauwelijks verschillen in opbrengst tussen NBS en praktijk laten zien. In 3 praktijkpercelen werd een bolopbrengst van de OT-hybride Manissa van minimaal 53 en maximaal 69 ton per hectare gevonden. De N-behoefte van sterk groeiende LA en OT-hybriden is hoger dan van de cultivars waarop het huidige bemestingsadvies is gebaseerd.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.