Home

Achtergrond 975 x bekeken 62 reacties

Nieuw kabinet wil geen dierrechten

Het beoogde kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV wil geen voortzetting van bestaande of invoering van nieuwe dierrechten.

Dat meldt Boerderij vandaag. De landbouwwoordvoerders van VVD en CDA wijzen voortzetting van varkens- en pluimveerechten en invoering van "koerechten" van de hand. Janneke Snijder-Hazelhoff (VVD) en Ger Koopmans (CDA) zeggen in het Boerderij-artikel geen behoefte te hebben aan extra sturingsinstrumenten voor het in de hand houden van de veestapel. In 2015 lopen het bestaande stelsel van varkens- en pluimveerechten en de melkquotering af.

Snijder en Koopmans wijzen resoluut de opties van de hand die Capgemini in een rapport heeft beschreven om de omvang van de veestapel te sturen. "Die geven alleen maar meer bureaucratie en dat wil de VVD beslist niet", zegt Snijder. "De emissies dalen in hoog tempo, extra sturingsmechanismen zijn niet nodig’", concludeert Koopmans.

Het rapport van Capgemini is gemaakt op verzoek van minister Verburg. Gezien haar demissionaire status wil zij er geen politieke conclusies aan verbinden. Het rapport, dat door nu door VVD en CDA naar de prullenbak is verwezen, heeft volgens de opgave van het ministerie van LNV 299.964 euro gekost (incl. btw).

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Nieuw kabinet wil geen dierrechten ...., maar er is nog geen nieuw kabinet. En mocht het nieuwe kabinet er komen, hoe lang blijft het? En wat dan? Er is maar een kleine verschuiving in zetelaantal nodig bij bepaalde partijen voor een heel ander geluid! Ik denk dat x aantal dierrechten per ha heel helder zou zijn voor iedereen, dus wenselijk.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Het is hoogst verbazingwekkend dat er nu al schaamteloos wordt vooruitgelopen op het regeerakkoord van een mogelijk VVD-CDA-kabinet met PVV gedoogsteun. Wat als de PVV de dierrechten wél wil behouden? Het CDA moet trouwens na het electorale megaverlies helemaal een aantal octaven lager zingen. Maar de reden waarom Ger Koopmans daar nu al druk mee is zal wel komen door het brandende CDA-verlangen om ons land op te zadelen met steeds meer supermegabedrijven. En dan is het wat aantrekkelijker voor ondernemers en banken om te investeren als er helemaal geen dierrechten meer zijn. Die rechten zijn immers destijds ingevoerd als centrale mogelijkheid om de omvang van de veestapels in de hand te kunnen houden. Er is in dit land grote behoefte aan minder bureaucratie en onbesproken deugdelijke wetgeving. Niet aan de afbraak van quoteringsmogelijkheden.

 • no-profile-image

  Jan

  Dit kabinet wil ook geen mensenrechten. Dat lijkt me een stuk zorgelijker.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Daan Haan, het gaat dan vermoedelijk om Vogelrichtlijngebieden. Daarvoor moet in een aantal gevallen nog specifiek beleid geformuleerd en in wettelijk kader vervat worden. Wat betreft die melkveehouderijen in Brabant heb je wel gelijk. Daar willen ze melkveebedrijven in de LOG's onderbrengen. En daar praten we dan alleen nog maar over megabedrijven. Dat wil zeggen: dag landschap, dag vogels, dag vlinders, dag vissen en strakjes aan het eind: dag mensen! Alles naar de kloten, enkel voor het grote Campina- en Viongeld!

 • no-profile-image

  veehouder

  In duitsland net over de grens staan wel veel stallen maar in geheel duitsland valt het wel mee en de regels worden daar ook steeds aangescherpt en er wordt ook veel grond gepacht in oost duitsland want je moet wel grond onder je vee hebben en ze beginnen er nu ook dat je moet aantonen dat je er werkelijk met mest naar toe gaat dus als in 2015 de rechten hier wordt vrij gegeven komen de duitse grensboeren hier naar de toe.

 • no-profile-image

  gekke henkie

  voor de helft van het geld wil ik ook wel een rapportje schrijven.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Kritische Lezer, ik neem het voetstoots van je aan. De fiscale schatplichtigen zullen straks het gelag mogen betalen, want het geld is jarenlang met supertankers vol in het water gemieterd. Natuurlijk niet alleen door agri-canards maar ook door bijv. Waterstaat met de onnutte Betuwelijn, HSL, noord-zuidlijn en de Swalmtunnels in de A73. Weet je dat daar een ondeugdelijk doch fonkelnieuw beveiligingssysteem van 30 miljoen werd uitgesloopt en vervangen door een nog slechter werkend systeem van 50 miljoen? Alleen al aan dit 'grapje' werd in korte tijd 100 miljoen euro in het grauwe Maaswater gemieterd. Ook dit wanproject heeft de gemeenschap in totaal al miljarden gekost. En het verkeer staat er nog altijd stil, omdat er maar 1 rijbaan te gebruiken is! Waarom betalen we eigenlijk nog belasting?

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Melkveehouder, je hebt gelijk als je stelt dat dierrechten de megastallen niet beperken. Kapitaal is daar immers geen probleem, terwijl de gezinsbedrijven moeten afhaken omdat het niet meer op te brengen is. Hier geldt: de duvel schijt altijd op de grote hoop. Echter dat geldt ook voor de mestwet. Ook daar schijt de duvel op de grote hoop, doordat die zó uitpakt in de praktijk dat hoe intensiever, hoe gunstiger het uitpakt, terwijl de gezinsbedrijven (extensief) met de problemen worden opgezadeld. Dus ook hier zijn de kosten geen beperkende factor. Ik begrijp echter dat jij iets anders bedoelt. Mogelijk praten we dus langs elkaar heen.

 • no-profile-image

  x

  Helemaal kan ik het niet meer volgen.
  Nog maar een paar maanden geleden moest er zonodig een compartimentering
  komen voor varkensrechten, want hier in het Zuiden komen anders veel te veel varkens. Nu willen ze opeens alles los gooien in 2015. Beetje vreemd.
  Overigens wel een goede zaak.
  Nu de luchtwassers nog weg.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Melkveehouder, ik wilde dit punt graag wat beter inhoudelijk bediscussieerd zien en dat was de belangrijkste reden van mijn reactie. Jij geeft al een prachtige uitleg van Dierrechten versus Megabedrijven en bovendien een formidabele voorzet om tot Autoquota (ik zou dat dan Mobiliteitsrechten noemen) te komen. Dat is een punt om dieper uit te werken! Beste ??.??, laat duidelijk zijn dat ik vind dat dit niet moet kunnen. Maar je kunt een hele organisatie toch niet gaan stigmatiseren omdat er een enkele idioot is die zulke dingen doet? Het is natuurlijk wél van de zotte dat zo iemand in een 'wetenschappelijk' orgaan van de PvdD zit. Want aan eigenrichtingplegers is werkelijk geen behoefte!

 • no-profile-image

  ??

  En eruit gekegeld wordt ie toch niet?!
  En zo zijn er echt wel meer in de stichting.
  Ben benieuwd wat M.Thieme met hem doet, maar als er wetenschappelijke rapporten van hem komen, dan is de WUR inverhouding misschien toch niet zo slecht?

 • no-profile-image

  koetje

  Wat zou nou beter zijn,dierrechten of een kromme mestwet?Geen van beide lijkt mij.Sommigen hier laten zich blij maken met een dooie mus.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Melkveehouder, de reacties die ik tot nu toe van je gelezen heb gaven mij de indruk dat je een intelligent mens bent. Ik constateer nu tot mijn schrik dat je geen bal van het mest/milieuverhaal hebt begrepen. Deze wetgeving beperkt helemaal geen megabedrijven, integendeel! Hoe intensiever, hoe gunstiger. Het zijn juist de kleine/gezins/extensieve/akkerbouwbedrijven die worden beperkt. Deze bedrijven betalen het gelag. De grootschalige, intensieve bedrijven bouwen juist een steeds hoger saldo op naarmate ze intensiever worden. Dus hoezo beperking door de milieuwetgeving?

 • no-profile-image

  megaboer

  zo is het maar net, als ik zonder rechten kan bouwen dan ga ik mijn bedrijf verdubbelen. heb ik een lage kostprijs en kan ik het denk ik langer volhouden als een gezinsbedrijf. vergunning is geen probleem. met luchtwassers erop kan je op 1.5 ha veel varkens houden en als je maar voldoende lokacties hebt word het mischien och nog leuk in nederland

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Megaboer, met alle respect maar daar ging onze discussie niet over. Jij en kritische lezer nemen de stelling in dat door het afschaffen van dierrechten de gezinsbedrijven het gelag betalen en mega bedrijven gestimuleerd zouden worden. Ik ben van mening dat dit niet het geval is en heb je gevraagd jouw stelling (nader) te onderbouwen. Ik lees dit jammer genoeg niet in je reactie terug. Misschien dat kritische lezer hier het antwoord op heeft.

 • no-profile-image

  john

  zonder dierrechten, is het gezinsbedrijf weer voort te zetten door een bedrijfsopvolger.. melkveehouder heeft dat stukje prima uitgelegd met zijn auto-quatum. Ook gezinsbedrijven halen goede saldo's. Maar alleen al om die rechten over te nemen, af te lossen en de rente daarover te betalen maakt een uitbreiding noodzakelijk... Wat overgenomen hoeft te worden hoeft ook niet terugverdiend te worden. Zonder rechten.. mogen de biggen de 2 euro goedkoper worden en de slachtvarkens 6 goedkoper.. Dat is wat die rechten per dier kosten bij lease.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Het kan inderdaad nog veel erger Sjeng. Er ligt ook een volstrekt ondeugdelijke Mestwet waarvan de basis door de WUR werd geleverd en waarvan ik weet dat alleen al de grondwaterkartering van 'uitspoelingsgevoelige gronden' 2 miljoen euro heeft gekost!

 • no-profile-image

  ?

  laat de rechten er maar vanaf gaan. heb nog een knots van een vergunning liggen, kan ik lekker goedkoop varkens produceren, en kan de c1000 verder gaan met de kilo knallers

 • no-profile-image

  gezinsplusbedrijf

  Dat ik veel in rechten geinversteerd heb is erg maar straks ook nog mest afzetten tegen onbetaalbare prijzen word misschien wel te veel van het goede en mest verwerking is al in geen 20 jaar iets geworden dus daar verwacht ik niks meer van

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Er zit iets heel anders achter. LNV snapt best dat de mestwet niet lang meer te houden is. Ze kunnen dus niet eens doorgaan met productierechten, want de schadeclaims zullen er niet om liegen. Ze draaien vanzelf muurvast in hun eigen idiote mestwettheorieën.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Waarom zouden er dierrechten moeten komen om emissies te beperken? De industrie wordt toch ook geen productiequota opgelegd. Ze moeten gewoon een geldige vergunning hebben, en dat is de license to produce. Het is ook daarom dat ik verwacht dat bestaande milieuwetgeving (voor de overheid0 meer dan voldoende instrumenten biedt om te reguleren. Op het terecht is of niet; met milieuwetgeving kun je zelfs ruimtelijk sturen m.a.w. de plek bepalen waar landbouwactiviteiten wel of niet (langer) gewenst zijn. Met dierrechten heb je die sturing niet. En wat denken jullie zelf, wat doet de overheid het liefst in dit multifuncioneel landje waar de landbouw ondergeschikt is geraakt?

 • no-profile-image

  mees

  Gelukkig eindelijk lucht lucht,dat betekend dat ik ga bouwen een duurzame veehouderijstal,niet zozeer uitbreiden maar bouwen in het hogere segment.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Volgens mij praten we of langs elkaar heen óf we hebben inderdaad een verschil van mening. In de melkveehouderij geldt de Amvb tot 200 koeien, erboven geldt het milieuvergunningentraject met alle haken en ogen. M.a.w. grootschalige melkveehouderij kan door de overheid gemakkelijk gereguleerd worden. Als het nodig zou zijn zelfs door aanpassing van deze Amvb, toch? @Mega boer, kritische lezer wordt door jou gesteund in zijn opvatting dat grootschalige bedrijven een hoger saldo opbouwen t.o.v. de gezinsbedrijven waardoor de mega's locaties zouden kunnen opkopen en verder uitbreiden. Kun jij me misschien uitlegge waarom het financiële verschil weg is tussen mega en gezinsbedrijven als dierrechten blijven bestaan, of anders gezegd; hebben mega bedrijven dan geen grotere financiële buffer om dierrechten aan te kopen en gezinsbedrijven te verdringen? Als het antwoord hierop nee is, dan is er toch ook geen verschil in de mogelijkheden tot het aankopen van andere locatie (of dierrechten)? Of zie ik dit verkeerd?

 • no-profile-image

  john

  eindelijk! afschaffen die zooi en allemaal eerlijke regels waar iedere ondernemer aan moet voldoen, dan komen er wel!

 • no-profile-image

  sjeng

  voor dat geld hadden ze dat rapport van mij niet gekregen, wat werkt cap gemini onder de prijs zeg.

 • no-profile-image

  Jottum

  @herkauwer.
  Zal allemaal wel wat je zegt, maar je reacties zijn nogal off topic.
  Het gaat in deze discussie niet over de geld verslindende overheid maar over het al dan niet verdwijnen van de dierrechten.

 • no-profile-image

  exact

  Er is niks mis met pseudoniemen, want het gaat niet om de persoon, maar om de inhoud. Het is zelfs verstandiger, want mensen kunnen soms erg vervelend worden als ze het niet met je eens zijn. Heeft dus niks met ballen te maken.

 • no-profile-image

  ??

  Jan leg uit?

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Dan moeten de omstandigheden daar wel naar zijn, Demeter. Niet iedereen verkeert in zo'n luxe positie.

 • no-profile-image

  met beide benen

  Dld, autobahn 31 links kuikens, rechts varkens, biogas, windenergie, solarenergie......... Hier in Nederland hebben we de boot inmiddels gemist met kosten voor dierrechten van zo'n 15-20 cent per afgeleverd vleeskuiken...........

 • no-profile-image

  Demeter

  Het mooie zou wel zijn dat je weer iets hebt te verkopen wat je voor niets krijgt. Verkoop ook nog telkens een stukje quotum wat ik voor niets heb gekregen. Leven is makkelijk en simpel als je het maar wilt zien.

 • no-profile-image

  willem

  Ik wil dat er de dierrechten er wel op blijven ,want anders is het hek van de dam er zal dan zoveel gebouwt worden door een paar grote jongens in de intensieve veehouderij en word het voor een normaal gezindsbedrijf een koude sanering

 • no-profile-image

  herkauwer

  John laat je niet kopschuw maken. Dat kabinet is er niet en komt er ook nooit. En als het er al mocht komen, dan ligt het in no time faliekant gevloerd. Door eigen onvermogen! Maak je vooral geen zorgen om zaken waarvoor nuchter verstand, inzicht, begrip en kennis nodig zijn. Want de nu beoogde 'nep-coalitie' ontbeert dit allemaal. Ten volle!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  @Herkauwer, dierrechten verhinderen geen megabedrijven, integendeel. De mega bedrijven worden alleen maar meer gestimuleerd omdat kapitaal de beperkende factor is/wordt bij gezinsbedrijven die hierin ook moeten investeren. Bij regulering middels milieuwetgeving (zoals nu het geval is) beperk je de megabedrijven én geef je gezinsbedrijven de mogelijkheid autonoom te groeien zonder kapitaalsvernietiging. Je krijgt een structureel sterkere landbouw die een stootje kan hebben in plaats van "infuus ondernemingen" door luchtinvesteringen. Trouwens, als je zo graag quotering ziet dan heb ik nog een vraag; wat vindt je van een auto-quotum? Gewoon gelijk de melkquotering nu de omvang met 20% laten krimpen en vervolgens autorechten invoeren. De voordelen zijn legio; minder file's en een stop op de uitbreiding van infra. Minder emissie en bossterfte wegens verzuring. Minder vervuiling van grond- en oppervlaktewater. Een goed pensioen voor de stoppers en door de hoge kosten minder jeugdigen op de weg etc. etc.

 • no-profile-image

  Ben Roelofs

  Hebben mensen die reageren op artikelen geen BALLEN meer ??
  Schrijf dan gewoon onder je reactie je echte naam dan hoeft alles niet nog eens een keer geherkauwd worden.

 • no-profile-image

  ??

  Exact juist, maar Herkauwer meent elke keer over die pseudoniemen te beginnen, maar vergeet zijn eigen straatje schoon te vegen. En zolang het nodig dient dat je hier niet onder naam kan reageren, door lastig vallen van bepaalde mensen, kan je het ook beter maar niet doen.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste ??.??, ik denk niet dat die agressieve knakker er door de PvdD uitgekegeld wordt. Ze zijn daar kennelijk strontgoed in het binnenhalen van lieden die niet helemaal sporen. Ze hebben bijvoorbeeld ook een ecoloog die de ballen weet van ecologie. Die moet dan de moties van Marianne en Esther wetenschappelijk onderbouwen. Het lijkt de WUR wel!

 • no-profile-image

  GTST

  Een Marianne die Esther er graag op slinkse wijze uit wilde bonjouren, wat dan weer niet gelukt is. Ze zag liever vriend Sjoerd van haar clubje Wakker Dier op die plek. Misschien nog liever diens boezemvriend Volkert, maar die is nog even niet beschikbaar. Een soap is er niks bij, wordt vervolgd.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Nou wordt ie mooi ??.?? IK zou telkens over pseudoniemen beginnen? Waar haal je het vandaan? Ik reageer alleen maar op een berichtje van Ben Roelofs uit Angeren. Exact, het is al erg genoeg dat Spotvogel zich terug heeft moeten trekken omdat hij té duidelijk heeft aangegeven wie hij is en waar hij woont. Hij is de énige onverbloemd kritische man mét ballen in de hele agd forumsoesa! En daar komen dan dreigementen van absoluut balloze zakkenwassers uit voort! Wat een lafhartig stelletje ............!

 • no-profile-image

  Daan

  Geloof maar niet dat dierrechten afgeschaft worden zonder dat er iets voor terug komt ik ben nu al ruim 3 jaar bezig met een bouwblok vergroting voor dieren welzijn tot 1.5 ha een rapport zo dik als de gele gids en geen stap verder elke week komen er 15 pagina`s bij en maar zoeken naar dingen om het tegen te houden. dit zal nog veel erger worden als dier rechten worden afgeschaft kijk maar naar de provinciale verordening Brabant van 19 maart jongst leden leuke regel op genomen door de ambtenaartjes elke vergunning die in aanvraag is maar niet onherroepelijk is moet voldoen aan de nieuwe verordening waar je vroeger nog kon beroepen op overgangs recht is met dit zinnetje ook niet meer mogelijk dit gaat vaker gebeuren dus als je een vergunning aan gaat vragen maak je borst maar nat elke keer dat ze de regels aanpassen kan jij je rapport met 50 kantjes uitbreiden en zij de procedure een half jaar verlengen dus denk maar niet dat je vanaf 2015 zomaar uit kan breiden.

 • no-profile-image

  megaboer

  melkveehouder, iedereen kan in een bepaalde tijd zijn bedrijf flink uitbereiden, mischien zelfs wel verdubbelen. zonder rechten is verdubbelen zeker mogelijk. als je nou 15000 varkens hebt worden dat er 30000. als je er 1500 hebt worden dat er 3000. we verdubbelen alemaal maar zie het verschil

 • no-profile-image

  veehoeder

  CDa voor verkiezingen koerechten na verkiezingen geen rechten pvv nertsen het land uit koeien en varkens onbeperkt laten groeien. Einde rechten maar wel compartering.[2015 rechten eraf 2017 rechten terug ]Zo zie je maar weer niks zo onbetrouwbaar als de politiek

 • no-profile-image

  boereke

  Is het niet beter om ons in gaan te zetten voor hogere gebruiksnormen we plegen nu roofbouw op onze grond 20 jaar geleden reden we op advies van dlv toen nog van de overheid 500 kg fosfaat per ha en 600 kg zuivere n uit kunstmest.
  Oke dit was achteraf gezien niet nodig maar die 85 kg van nu slaat toch ook te ver door als we nu 125 kg fosfaat de hectare uitgaan rijden is 25 % van vroeger en we voeren dierrechten in {deze zullen per koe lager worden dan nu het melkkwotum en zeker als we een beurs invoeren zoals in duitsland voor het melkkwotum] dan gaat er weer meer groeien wordt het voer goedkoper gaat de mestafzet max 8 euro kosten voor varkensmest dan zie ik een goede toekomst voor de nederlandse landbouw

 • no-profile-image

  veehouder

  daan de haan vergeet de melkveehouderij niet en dan vooral in het noorden en met luchtwasser kun je nogal uitbreiden

 • no-profile-image

  Daan Haan

  @veehouder het is niet alleen ammoniak dat beperkend is in de Natuur beschermingswet wordt ook gesproken over gebieden waarvoor doelen geformuleerd zijn gevoelig kunnen zijn voor vermesting in dit geval waren het vogel soorten.(niet overal is de NB wet van kracht maar dit is het begin ) dit is een voorbeeld waar men nu en in de toekomst gebruik van maakt om uitbreiding in te dammen en geloof me ze gaan nog veel meer van dit soort regels op nemen in allerlei verordeningen en wetten. wat de melkveehouderij betreft deze heeft al moeite genoeg om met de markt werking om te gaan er worden hier straks productie regulerende afspraken gemaakt met de zuivel verwerkers voor de enkeling die toch fors wil groeien krijgt ook met nieuwe regels te maken kijk maar wat ze al proberen te doen in Brabant door melkvee onder intensieve veehouderij te brengen proef ballontjes om later regels mee temaken.

 • no-profile-image

  Daan Haan

  In plaats van dier rechten afschaffen kan je beter eerst beginnen met de rechten alleen door agrarische bedrijven te laten bezitten nu bezitten makelaars veevoer fabrieken massa rechten die duur worden verleased en zo gaat er veel geld uit de landbouw als deze rechten op de markt komen gaat de prijs flink omlaag ook moet je wat doen aan lattend recht zorg dat ze gebruikt kunnen worden door een max te zetten op de tijd dat ze lattend kan houden als dit geregeld is kunnen we langzaam werken naar afschaffing tegen die tijd zit de ruimtelijke verordening stelsel zo dicht getimmerd dat dit beperkend genoeg gaat zijn om geen massale uitbreidingen te krijgen, en wat betreft het ten gelde maken van rechten voor pensioen mag geen reden zijn om dier rechten te handhaven hier voor zijn andere mogelijk heden om dit te regelen.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste ??.??, eergister sprak Jan uit Den Ham zich kort uit over dit kabinet versus de mensenrechten en ziedaar: men heeft hem meteen een kopje kleiner gemaakt! Want VVD en CDA willen dan wel de Dierrechten afschaffen, de PVV wil per direct af van de Europese Moslim Rechten. Let maar op, straks ziet Verhagen het licht, komt tot de bevinding dat 'moslims ook mensen zijn' en dan besluit de coalitie bij gedogen om dan maar meteen alle mensenrechten af te schaffen. Beetje zoals Herodes deed met de peuters in Jeruzalem! Safety first a la Maxime!

 • no-profile-image

  cleetje

  Geert heeft in ieder geval beloofd het rituele slachten te gaan verbieden.
  Deze, hier te lande gehouden massale weerzinwekkende en smerige slachtpartijen moeten zo snel mogelijk stoppen.
  In vele Eu landen is dit al verboden. zoals Noorw. Zweden. Ijsland Zwitserland Finland enz.

 • no-profile-image

  freek

  We moeten geen dierrechten of quotum willen hebben. Gemiddelde finaniciering van melkveebedrijven op het quotum is 6 cent de gemiddelde melkprijs in de usa is niet 6 cent minder als hier dus gauw weg met dat quotum alleen maar kostprijs verhogend en frustratie verhogen!!!

 • no-profile-image

  john

  zet quatum en de varkensrechten straks om in mestplaatsingsrechten op nederlandse bodem... Eigenaren hebben het eerste recht om grond te contracteren om mest op te rijden of natuurlijk recht om mest op de eigen bodem te rijden. De rest van de mestmoet maar geexporteerd of verwerkt worden..

 • no-profile-image

  pietje

  De mega bedrijven krijgen weer hun zin. Met het geruisloze verdwijnen van de rechten verdwijnen de boerkes nog sneller en de mega groeien nog sneller. Dit is pure oplichterij. En de LTO doet wederom niets voor de boerkes dat ze kunnen blijven. Maar niet getreurd. Straks gaat ook LTO verdwijnen samen met LNV. en de boerkes zullen ook verdwijnen en de mega blijven over. EN dat laatste voorspelt weinig goeds!!!!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Prima zaak, dit kabinet lijkt te begrijpen dat ondernemers niet langer uitgemolken moeten (kunnen) worden.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  De hele mestwet bij elkaar heeft ondertussen al een paar miljard gekost, Herkauwer en het eind is nog niet in zicht.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  We hebben dan ook een Tweede Kamer die niet functioneert. Dus die gekken kunnen onbeperkt hun gang gaan. In alle opzichten.

 • no-profile-image

  ondernemer

  Alles goed en aardig. Heeft iemand het rapport gelezen? Er staat geen advies in... en er staat ook een optie zonder dierrechten die ik wel zie zitten is die dan ook nie goed? Wat vind de VVD en CDA daar dan van?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Ben Roelofs, je hebt groot gelijk. Er lopen in de agd.fora maar heel weinig reflectanten met ballen rond. Het geeft velen kennelijk een kick om anoniem tekeer te gaan. Aanvankelijk reageerde ik altijd onder mijn eigen naam. Sinds vorige herfst begon Leo van den Bergh uit het Land van Maas en Waal, die boeken schrijft onder het pseudoniem Spotvogel, zich ook met de fora te bemoeien (als eerste in 'de haas heeft het moeilijk' en gaandeweg in steeds meer belangrijke fora, zoals 'chauffeur met teveel kippenmest in duitsland' en 'puber verdubbelt mesthandel'. Hij zorgde ervoor dat zijn identiteit makkelijk te achterhalen was en dat bleek voor lafbekken aanleiding om hem vanuit anonimiteit bij naam en toenaam te gaan noemen. Da's pas mannenwerk! Omdat ik sinds de winter intensief met Spotvogel ben gaan samenwerken en veel van zijn- en mijn eigen- 100% waarheidsgetrouwe inbreng tegen Oostindisch blinde kwartels geschreven lijkt te zijn, nam ik het pseudoniem Herkauwer aan. En dat DOE ik sindsdien dus ook. Hérkauwen totdat het hen neus, mond en oren uitkomt!

 • no-profile-image

  ??

  Dit is minste het 4 e bericht dat je daar over begint! En als Spotvogel ballen heeft blijft ie toch? Er zijn wel anderen die ik liever zie gaan die totaal geen benul hebben wat ze schrijven en daar wil ik spotvogel niet van betichten! Zie inbreng Rinni,Katja,Lizette,Herman, allemale lose kreten zonder een discussie mogelijkheid.
  Maar het gaat hier over dierrechten.

 • no-profile-image

  john

  dierrechten laten verdwijnen gaat alleen met eerlijke regels voor alle bedrijven groot of klein.. om te beginnen met het contracteren van grond, export contracten of mestverwerkingcapaciteit. Daarnaast kunnen er strengere milieuregels toegepast worden op nieuwe stallen, of uitbreidingen > per vleesvarkensplaats kan er 150 euro meer geinvesteerd worden in welzijn, milieu en erf. Deze eisen mogen dan ook gesteld worden!. Voor een zeugenplaats kan er zelfs375euro meer geinvesteerd worden. Ik geef mijn geld liever uit aan duurzame goederen dan aan papier. Voor de grote groeiers komt er straks een ander probleem en dat is het vinden van geschikt personeel. Hier komt ook een max. Gezinsbedrijven kunnen zeker net zoveel verdienen door samenwerking te zoeken of het produceren van grote koppels vleesvarkens en biggen in een meerwekensysteem.. Calimero gedrag past niet in een tijd waar alles draait om een lage kostprijs en hoge efficientie.. Gezinsbedrijven hebben juist grote pluspunten: flexibel met arbeid, meer betrokkenheid met het vee, iets oudere bedrijven = lagere kostprijs. Verder worden de bedrijven makkelijker over te nemen. Doordat de rechten verdwijnen kan er meer betaald worden voor het vastgoed. Hier komt ook meer vraag naar. Voor de sector en de boeren van de toekomst is het alleen maar goed!

 • no-profile-image

  john

  Dit kabinet komt er, en zal waarschijnlijk ook zijn tijd uitzitten.. En het mooie is: Als er geen meerderheid is in de eerste kamer kan ook het wetsvoorstel om de dierrechten te verlengen niet goedgekeurd worden want dat komt er gewoon niet.. in 2015 is het gedaan met deze ellende.. Dierrechten waren er om overbemesting op onze te voorkomen.. Nu kunnen we meer dieren houden met mestverwerking en export. Verder was de doelstelling om de emissie van ammoniak te halveren... Geen probleem met de huidige luchtwassers. Met de 95% luchtwasser kunnen we zelfs 10 keer zoveel dieren houden met halvering van de emissie. Als in de stal ook nog aanpassingen gedaan worden zelfs 20 keer zoveel. Milieu bescherming en groei met de dieren gaat hand in hand mits elke ondernemer zijn verantwoordelijkheid MOET nemen.

 • no-profile-image

  Harm

  De dierrechten zullen wel verdwijnen, maar zomaar uitbreiden zal niet gaan. De mineralen stroom zal verantwoordt moeten zijn. Let wel, dit zijn kreten van politici. De exacte invulling is er nog lang niet. Het blijkt niet mogelijk om voor 2015 iets anders te verzinnen. Wij kunnen morgen al beginnen met afschaffen. Het komt uiteindelijk op grondgebonden produktie neer, of de reststromen komen buiten de landbouw terecht. Waarom moet een pluimveehouder nog rechten kopen, wanneer alle mest buiten de landbouw geplaatst wordt.

 • no-profile-image

  ??

  Herkauwer, nog even terug komend, dat Wakker Dier netjes is.
  http://www.geenstijl.nl/archives/images/goorsnieuwsmirror.html

  Goeie reclame, gevaar de weg zijn en lees zijn vergelijking eens?!
  Hoe ver kan je van de realitieit staan.

 • no-profile-image

  Roemer

  Toch raar dat die draaikonten van de PVV in hun partij programma hadden staan om voor dierrechten te zijn?

  Blijkbaar stappen ze wel heel snel van hun principes af.

Laad alle reacties (58)

Of registreer je om te kunnen reageren.