Home

Achtergrond 3 reacties

Naar 900 gram groei per dag

Informatie over darmgezondheid helpt eerst biggen en later vleesvarkens.

De veevoersector heeft er een hulpmiddel bij om flinke slagen te maken in de verbetering van de darmgezondheid bij biggen na het spenen. In Wageningen heeft promovenda Odette Pérez Guttiérrez laten zien hoe en in welke mate met voeradditieven goede darmbacteriefamilies kunnen worden geholpen en zo ziekmakende bacteriefamilies het leven zuur kan worden gemaakt.

Met behulp van een intestinal tract chip kan ze het verloop laten zien van de bacteriepopulatie in de darmflora. De chip werd in de humane geneeskunde al gebruikt, nu is hij ook bruikbaar voor varkens. Inmiddels zijn ruim 600 bacteriefamilies geïdentificeerd. Dat is meer dan de helft van het totale aantal dat in de darmflora voorkomt.

De grote stap voorwaarts zit hem er in dat met de chip het effect van voederadditieven snel, nauwkeurig en objectief kan worden bepaald. Een hele verbetering ten opzichte van de bepaling op het oog van de kleur en kwaliteit van de biggenmest of ten opzichte van de relatief tijdrovende bepaling van de aanwezigheid van slechts enkele bacteriefamilies.

Dat juist eerst naar de darmgezondheid van biggen wordt gekeken, ligt voor de hand. Spenen op drie weken, en niet op tien zoals in de natuur, ervaren biggen als stressvol, waarbij ze eerst een paar dagen weinig of niets eten en daarna ineens te veel. Ziekteverwekkende bacteriën profiteren daarvan, reden om plantaardige hulpstoffen, prebiotica, probiotica en organische zuren aan het biggenvoer toe te voegen. Het uittesten van nieuwe stofjes kan nu een impuls krijgen. Na de eerste winst bij de biggen zal de techniek ook bij vleesvarkens zijn vruchten kunnen afwerpen. Vrij algemeen wordt erkend dat de progressie in de groei per dag achterblijft bij wat mogelijk is. Meer en beter zicht op de darmgezondheid bij vleesvarkens zou de huidige impasse wel eens kunnen doorbreken. Zo komt de gemiddelde groei van 900 gram per dag in zicht.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  B.Dekker

  De kersverse promovenda is goed bezig om eindelijk in Nederland een gemiddelde daggroei van 900 gram te verkrijgen.Om dit echter te bereiken zijn andere voersamenstellingen nodig door meer granen en minder bijproducten te verwerken.
  Dat de speenleeftijd hierbij een rol speelt is zonder meer niet ter sprake.Darmontstekeingen/c.q.colie ontstaan ook bij spenen op een latere leeftijd en zelfs nog meer dan dan spenen op jonge leeftijd.Jong gespeende biggen hebben sneller het groeitraject te pakken dan de oudere biggen.Wel moet dan de voeding en watervoorziening goed zijn.In Nederland is spenen en het opstarten van jonge biggen een groot probleem.Men mist namelijk de goede kennis in de voeding van deze gespeende biggen of dit jong of oud gespeend is maakt niet uit.De grote problemen zijn er gezien de grote sterfte cijfers waar men nu in Nederland onderzoek naar doet.
  In Denemarken gaat men nu onderzoeken naar zink tekorten en verdere mineralen/sporenelementen.
  De juiste oplossing ligt inderdaad daar
  en is in Nederland voorhanden daar nu vloeibare mineralen en sporenelementenbeschikbaar zijn en dit is de juiste voeding voor de biggen.Immers nu krijgen zij wat de biggen ook kregen bij de zeug.
  Een juiste voeding van jonge biggen bestaat uit een geleidelijke overgang van vloeibaar naar vast voedsel.Een goed en gerantsoeneerde voeding lost de problemen in het spenen van biggen op.Dit heeft zeker invloed op de groei van de vleesvarkens op latere leeftijd.
  Dat dit systeem enkele tientallen extra groei oplevert is bewezen.

 • no-profile-image

  Lie

  Moeten we wel naar zo'n snelle groei per dag, wordt er nog gekeken naar de gezondheid van het varken? Skeletgroei is een beperkende factor, straks zitten we met een varken dat net als de mestkuikens niet meer goed kan lopen, ook groeien longen en hart niet met dezelfde snelheid. Waarom zouden we naar zo'n groei streven? Weer wordt er alleen maar naar productie cijfers gekeken en wordt er niet naar de behoeftes van het dier gekeken.

 • no-profile-image

  john

  onze varkens kunnen als alles optimaal is 1100 gram groeien. Hiervoor is een hele goede (dure) voeding, een hoge gezondheids status, voldoende leefoppervlak en een goede verzorging vereist. De kostprijs komt dan erg hoog te liggen. Wel zie ik kansen met concepten als good farming star in combinatie met all/in all/out. De varkens krijgen de ruimte. Met een simpel voersysteem kunnen wel 10 fases gevoerd worden > bij elke leeftijd en gewichtstraject het juiste voer. Goede biggen kopen is het oog van de meester, maar een goede gezondheid is bij all/in all out wel beter te handhaven. en verzorging moet je toch zelf doen. Ooit komt het allemaal wel goed.

Of registreer je om te kunnen reageren.