Home

Achtergrond

NAK heeft veldkeuring bijna afgerond

De keuringsdienst NAK heeft de veldkeuring van pootaardappelen nagenoeg afgerond.

Van alle percelen is 17,6 procent in klasse verlaagd en 3,2 procent afgekeurd als pootgoed.

Van 19.642 percelen pootgoed is het loof vernietigd. Voor 5.676 percelen is loofvernietiging aangevraagd. Voor 6.533 percelen heeft de NAK nog geen aanvraag ontvangen.

De NAK heeft minder klasseverlagingen en afkeuringen opgelegd dan in 2007 en 2009, maar iets meer dan in 2008. Evenals vorig jaar is bacterieziek met 72 procent de belangrijkste oorzaak van de klasseverlagingen en afkeuringen. In 2008 was dat 54 procent.

Op 12 procent van de percelen was mozaiekvirus de oorzaak. Dat was 14 procent in 2009 en 30 procent in 2008.

Er zijn maar weinig percelen waar de telers de adviesdata voor de loofvernietiging hebben gehanteerd, meldt de NAK. "Daardoor komt er een grote nacontrole van ongeveer 4 miljoen knollen. Om een snelle monstername mogelijk te maken is het van groot belang dat telers de datum dat het perceel is gerooid aan de NAK doorgeven."

Er waren begin deze week 682 percelen gerooid. Daarvan heeft de NAK 289 bemonsterd.

Of registreer je om te kunnen reageren.