Home

Achtergrond 5454 x bekeken

Melkveebedrijf van 80 hectare in Drenthe

De boerderij in Zweeloo is nu nog zo'n 37 hectare, maar omdat ook naburige grond te koop wordt aangeboden wordt het bedrijf twee keer zo groot. Op dit moment is er ruimte voor circa 50 melkkoeien.

Drenthe is mooi, maar Denemarken lokt. De gedaalde grondprijs in Denemarken maakt emigratie naar dit land aantrekkelijk. Melkveehouders die al langer overwogen naar Denemarken te emigreren hakken nu de knoop door, zoals melkveehouder Truin uit Zweeloo. Daarom wordt het melkveebedrijf in Drenthe verkocht. De boerderij is nu nog zo’n 37 hectare, maar omdat ook naburige grond te koop wordt aangeboden wordt het bedrijf twee keer zo groot: circa 80 hectare. Bijna alle grond ligt aan een blok bij de boerderij. De grond is op één perceel na allemaal eigendom. Circa 5 hectare grond is erfpacht. De canon is zo’n 416 euro per hectare. Daarnaast wordt er nog circa 10 hectare grasland gepacht van Staatsbosbeheer.

Op dit moment is er ruimte voor circa 50 melkkoeien. Maar bij een omvang van 80 hectare zijn dat er aanzienlijk meer. Dan geeft de AMvB ruimte tot 200 stuks melkvee. Dat maakt dit tot een unieke locatie die vooral interessant is voor melkveehouders die hun bedrijf moeten verplaatsen, aldus makelaar Gert Lubbers van AgriTeam Makelaars. Er zijn geen belemmeringen wat betreft natuur: het bedrijf ligt niet binnen de 250-meter zone van de Ecologische Hoofdstructuur.

De boerderij is eind 1993 gebouwd na een ruilverkaveling in het buitengebied van Zweeloo. Toen zijn er een nieuwe ligboxenstal, woning en damwandloods gebouwd. De ligboxenstal is van steen en circa 37 meter lang en 21,5 meter breed. De zijwanden zijn deels open en voorzien van spaceboarding en een gevelventilatiegordijn. De stal telt 54 grootveeboxen en 29 ligboxen voor jongvee. Er is een aparte afkalfruimte en groepshuisvesting voor kalveren. De stal is vrijwel geheel onderkelderd. Hier is zo’n 965 kubieke meter ruimte voor mestopslag.

De ligboxenstal heeft stalen spanten en een open nok. De kopgevels, de melkstal en het tanklokaal zijn geïsoleerd. De melkstal (2 x 4) en ligboxenstal zijn echter niet groot genoeg voor een grote koppel koeien. Daarvoor zal de nieuwe eigenaar een nieuwe ligboxenstal moeten bouwen. De woning van 454 kubieke meter is eveneens gebouwd in 1993.

Het melkquotum is ook te koop, maar de veestapel niet. De koeien gaan, als alles volgens plan verloopt, mee naar Denemarken. Het quotum is 387.706 kilo met 4,28 procent vet. Verder rusten er 51,34 toeslagrechten op het bedrijf met een waarde van circa 428 euro per stuk. Het melkveebedrijf staat in het buitengebied van Zweeloo, in de gemeente Coevorden. Dit dorp telt circa 2.200 inwoners en heeft een basisschool. Grotere plaatsen in de omgeving zijn Hoogeveen, Emmen en Assen. Die zijn allemaal bereikbaar met het openbaar vervoer.

Meer informatie: AgriTeam Makelaars, Gert Lubbers 0524 – 550 593 of 06 – 227 95 275, www.agriteam.nl/dalen

Foto

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.