Home

Achtergrond 229 x bekeken 5 reacties

'Meer maatwerk in mestbeleid nauwelijks de moeite waard'

Het is juridisch mogelijk om het Nederlandse mestbeleid verder uit te splitsen naar gebied en gewas.

Maar het is in de praktijk lastig uit te voeren. Bovendien leidt het tot hogere lasten voor boeren en de overheid.

Dat concluderen onderzoekers van Alterra en de Universiteit Utrecht in het rapport Gebiedsgerichte uitwerking Nitraatrichtlijn, dat minister Gerda Verburg (LNV) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De Kamer had om het onderzoek gevraagd, via een motie van Janneke Snijder-Hazelhoff (VVD). Volgens die motie voldoet het grootste deel van Nederland aan de Nitraatrichtlijn, en worden boeren in die gebieden benadeeld omdat heel Nederland is aangewezen als één kwetsbare zone.

Volgens de onderzoekers is deze aanname niet terecht: weliswaar wordt de norm van maximaal 50 milligram nitraat per liter grondwater in de lager gelegen delen van het land gehaald; maar in die gebieden is weer sprake van vermesting van het oppervlaktewater - en de richtlijn is ook bedoeld om dát tegen te gaan.

Bovendien zijn de bodemvruchtbaarheid en de gewasopbrengst nauwelijks gedaald door de aangescherpte mestnormen; dat zou opgaan voor nog geen 5 procent van het landbouwareaal. Het uitzonderen van een gebied als zijnde minder kwetsbaar lijkt dus nauwelijks zinvol.

Datzelfde geldt voor het verder differentiëren van de gebruiksnormen, menen de onderzoekers; technisch is dat mogelijk, maar het zal leiden tot hogere kosten voor controle en handhaving.

De onderzoekers bevelen aan om de voor- en nadelen van zo’n verdere differentiatie na te gaan. Dat zou gebruikt kunnen worden voor het mestbeleid na 2014; dan loopt het huidige actieprogramma Nitraatrichtlijn af.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Gerjo Kompier

  Richtlijn ook om vermesting van oppervlaktewater in lager gelegen delen tegen te gaan? Staat hier dan in dat lekkende riolen, riooloverstorten en AWZI's moeten worden beperkt of beter verdwijnen?
  Leg mij uit waarom oppervlaktewater in en rond stedelijke gebieden, die relatief meer voorkomen in laag Nederland, in het voorjaar eerder groen wordt van de algen dan polderwater? Waarom zijn de eerste meldingen van Blauwalg vaak in de buurt van Afval Water Zeef Installaties en riooloverstorten?

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Hé wat gek. Waar is de WUR gebleven?

 • no-profile-image

  Melkveehouder Wim.

  @ Gerjo: Zoals u wilt, ook AWZI en overstorten kunnen nagenoeg ''schoon'' lozen op 't oppervlaktewater. Geef maar geld, en het wordt aangepast.

 • no-profile-image

  Han

  Hoe houden de onderzoekers werk. Eenvoudig eindig je rapport met >het is aan te bevelen en verderonderzoek te doen naar de gevolgen van etc. etc.<. Alterra heeft zijn financieele support voor de komende tijd biinnen.

 • no-profile-image

  HANS

  Hoeveel gelden moeten hier weer in gepompt worden , dit kuunen ze ergens anders beter gebruiken . GEGROET HANS SUD-FRYSLAN

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.