Home

Achtergrond 248 x bekeken

Meer aardappelen in bouwplan België

De Belgische akkerbouwers telen dit jaar meer consumptieaardappelen en koolzaad.

Het areaal suikerbieten, graan en cichorei is kleiner geworden. Het Belgische bureau voor de statistiek (FOD) heeft de voorlopige resultaten van de meitelling gepubliceerd. Daaruit blijkt dat het areaal consumptieaardappelen, inclusief vroege aardappelen, met 9,2 procent is gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Er staat nu 77.468 hectare consumptieaardappelen op de akkers.

De akkerbouwers in België telen 11.460 hectare koolzaad. Dat is een groei van 18,6 procent ten opzichte van 2009. Vorig jaar was het areaal al gegroeid met 11,9 procent ten opzichte van 2008. "Koolzaad is na een sterke daling van het areaal in 2008 bezig met een heropleving", concludeert het FOD.

Het graanareaal is dit jaar met 1,8 procent gekrompen naar 338.666 hectare. De akkerbouwers telen 59.377 hectare suikerbieten (-5,4 procent) en 8.472 hectare cichorei (-10,8 procent). Opvallend bij de aardappelen is dat het belang van het ras Bintje weer toeneemt. Dit jaar wordt 42.142 hectare Bintje geteeld. Dat is 54,4 procent van het totale areaal consumptieaardappelen, inclusief vroege aardappelen. Vorig jaar was het aandeel Bintje gezakt naar 53,7 procent.

Er staat 13.026 hectare vroege aardappelen in België, dat is een aandeel van 16,8 procent. Dat was 16,6 procent in teeltjaar 2009. Het areaal vroege aardappelen is het hardst gegroeid in Wallonië, met 34,4 procent naar 1.975 hectare. In Vlaanderen groeit het met 7 procent naar 11.052 hectare. Het areaal Bintje van 42.142 hectare is vrijwel gelijk verdeeld over Wallonië (20.906 hectare) en Vlaanderen (21.236 hectare).

Of registreer je om te kunnen reageren.