Home

Achtergrond 557 x bekeken

Landbouwvrijstelling voor paardenopfokbedrijf

Een paardenopfokbedrijf is een landbouwbedrijf in de zin van de landbouwvrijstelling.

Boekwinst op grond die voor deze tak van het bedrijf gebruikt wordt, is daarom onbelast.

Kort samengevat is de uitspraak van de Hof Amsterdam de volgende:

Belanghebbende, X, is melkveehouder op locatie A. Hij verkoopt in mei 2000 grond aan D met een persoonlijk recht van gebruik. Over de boekwinst op de grond spreekt hij met de inspecteur af dat de vrijgestelde bestemmingswinst alsnog wordt belast als de grond -binnen een termijn van zes jaar na datum verkoop-, geheel of gedeeltelijk buiten het kader van het landbouwbedrijf wordt gebruikt. X bouwt vanaf 2000 het melkveebedrijf af en start activiteiten op met paarden. In 2003 verkoopt hij het restant melkquotum en de boerderij (op locatie A) en koopt hij een vervangende boerderij op locatie C; aldaar bouwt hij in 2003/2004 een paardenopfok- africhtings- en pensionstal. Locatie A gebruikt X nog tot 2006 voor fokmerries en jonge paarden (‘de stoeterij’). Na een boekenonderzoek stelt de inspecteur dat X vanaf 1 januari 2003 op locatie A geen landbouwbedrijf meer uitoefent zodat het bij de verkoop van het perceel behaalde voordeel niet langer onder de landbouwvrijstelling valt. De inspecteur legt een navorderingsaanslag op.

Hof Amsterdam bevestigt de uitspraak van de rechtbank dat het voordeel dat is behaald bij de verkoop van de grond onder de landbouwvrijstelling valt, nu de grond in de onderhavige periode wordt aangewend binnen het kader van een landbouwbedrijf, zijnde een (paarden)opfokbedrijf

Meer informatie:
Hof Amsterdam, MK III, 22 april 2010, nummer P08/00418

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.