Home

Achtergrond

Landbouwvrijstelling blijft gelden bij ander soort landbouwbedrijf

De belastinginspecteur legt de werking van de landbouwvrijstelling volgens de fiscale rechter te beperkt uit.

Er moet niet alleen uitgegaan worden van de formele agrarische bestemming ten tijde van de verkoop. Een meerwaarde die ontstaat door de mogelijkheid dat er eventueel kassen gebouwd mogen worden valt ook onder de werking van de landbouwvrijstelling.

Kort samengevat is de uitspraak van Hof Amsterdam de volgende:

De heer X staakt eind 2002 zijn melkveehouderij. De ligboxenstal met ondergrond, erf, pad, betonplein en de aangesloten landerijen zijn verkocht aan E bv. In de koopovereenkomst wordt aan het agrarische bouwblok € 158.823 toegerekend en aan de landerijen € 813.060. X gebruikt de landerijen als weidegrond. E bv is een naburig zaadteeltbedrijf die de grond vervolgens benut voor het bouwen van kassen. De inspecteur stelt dat de waarde in het economische verkeer bij voortgezet agrarisch gebruik (WEVAB) van het bouwblok € 145.000 is en van de landerijen € 440.000. Volgens de inspecteur claimt X ten onrechte voor de volle verkoopbedragen de landbouwvrijstelling. Rechtbank Haarlem oordeelt dat het verschil in prijs tussen de grond als weidegrond en tuinbouw in kassen wel onder de vrijstelling valt. De Inspecteur gaat in hoger beroep.Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur de vrijstelling te beperkt uitlegt door slechts uit te gaan van de formele agrarische bestemming ten tijde van de verkoop. In de WEVAB kan namelijk zijn verdisconteerd de invloed van verwachtingen omtrent mogelijke toekomstige aanwending van de grond in een ander soort landbouwbedrijf. Tussen partijen is voorts niet in geschil dat het bedrijf van de koper onder de definitie valt van een landbouwbedrijf. Verder maakt het niet uit dat het oude bestemmingsplan geen grootschalige kassenbouw toestond. Het beroep van de inspecteur is ongegrond.

Meer informatie:
Hof Amsterdam 8 juli 2010, nummer 07/00750, LJN BN2553

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.