Home

Achtergrond 27 reacties

'Landbouw voor wereldmarkt en weidevogels gaan niet samen'

"Het huidige weidevogelbeleid kan de vogels absoluut niet redden." Dat zegt de vooraanstaande weidevogelonderzoeker prof. Theunis Piersma van de Rijksuniversiteit Groningen in een interview in weekblad Boerderij.

Zelfs het zogeheten mozaiekbeheer werkt onvoldoende. "Als recept voor weidevogelbehoud is het geen succes", aldus Piersma. De vraag is volgens hem of het gesubsidieerde weidevogelbeleid niet altijd een 'verkapte landbouwsubsidie' is geweest.

Volgens Piersma, die onder meer bekend is vanwege een onderzoek met gezenderde grutto’s, zullen verreweg de meeste weidevogelsoorten het niet redden in Nederland. De kemphaan is al weg als broedvogel, en voor de grutto ziet hij het eveneens somber in. Zelfs de kieviet redt het niet, is zijn inschatting. Belangrijkste oorzaak is de intensivering van de landbouw. "Er is op geen enkele manier plaats voor die beesten in tijd, ruimte of vreten. Het raaigras groeit te snel en het waterpeil is veel te laag. Hierdoor zijn er geen wormen beschikbaar. Ook zijn er geen kruiden waar insecten het van moeten hebben. En er wordt te vroeg gemaaid. Ja de gans doet het goed. Die houdt van eiwitrijk gras. Geniet maar van die ganzen, die hebben we tenminste nog."

Volgens Piersma is de enige redding voor de weidevogel de aanwijzing van een soort weidevogel-hoofdstructuur. "De provincie moet een discussie beginnen: waar willen we industriële landbouw, en waar de landbouw met respect voor de omgeving? Er is dus een nieuwe structuur nodig. En om succes te hebben heeft die een zekere omvang nodig. Ik denk hier in Friesland aan meer dan 15.000 aan elkaar gekoppelde hectares waar landschap, boerennatuur en waterbeheer de boventoon hebben. De andere gebieden geef je dan op."

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Han

  @Koetje. Ik heb elders op deze site ookal naar voren gebracht; "Waarom zoeken de boeren geen steun bij de consumenten". Vergeet de overheid en de hele keten, deze kosten sloten geld en hebben geen behoefte aan verandering. Ik zie een mogelijkheid voor de keten >boer, winkel op de hoek, consument< Giet dit in een cooperatief vat zodat ieder er bij betrokken is, verleen elkaar extra service, de vorm komt gaande het proces. In Amerika loopt deze vorm van voedsel voorziening lokaal zo goed, dat er meer consumenten vraag is dan de boeren kunnen leveren.
  http://www.localharvest.org/csa/

 • no-profile-image

  Rein

  Gisteravond zeker ook wel die docu gezien Spotvogel?

 • no-profile-image

  Willie van Gemert

  Veel geld over de balk gesmeten,geen resultaat, veel boertje gepest , en voor de verzorgingshuizen te weinig geld om iedereen voor 10.00 te wassen en van onbijt te voorzien.Wordt tijd voor andere insteek.

 • no-profile-image

  gert

  huidige roofvogelbeleid ook niet,je kunt niet de kool en de geit sparen !

 • no-profile-image

  Han

  We kunnen ons als landbouw afzetten tegen dit soort berichten. zou het echter niet verstandiger zijn om accuut een plan op te stellen, dat tegemoet komt aan de eisen van de weidevogels en de boeren. Hiermee naar de overheid en zeggen als je de vogels wilt behouden, kan dat onder deze voorwaarden. Maak dan geen halfbakkenwerk maar een plan waarbij de landbouw er goed uitkomt, zowel financieel als sociaal. Den Haag en Brussel moeten eens weten wat het kost om de >kool en de geit< te willen sparen. Tot nu toe kwam de landbouw altijd met financieel uitgeklede voorstellen, ze wilden het Vriije Wereld Handels Geloof niet loslaten. Dit onderzoek geeft een aanknopingspunt om dit geloof ter discussie te stellen.

 • no-profile-image

  Teun

  Zou het komen dat de boeren denken dat de retailers hun klanten zijn ipv de consumenten ?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Koetje Boe, Han en Boer, jullie hebben allemaal gelijk. Het is allemaal fout gegaan toen de politiek de Ruilverkavelingwet 1954 op een autoritair bureaucratische wijze begon uit te voeren en feitelijk de boer zijn zeggenschap over eigen bedrijf en gronden ontzegde totdat toedeling en herinrichting een feit waren. Wie niet ter stemming kwam opdagen werd geacht voor te stemmen en zo haalde ieder rvk-plan het met vlag en wimpel. Want zeker in die tijd waren boeren niet van hun erf weg te branden! Vervolgens liet men de Natuurbeschermingscommissie (een club oudere heren in kostuum) gebiedsdelen aanwijzen die vervolgens door staatsbosbeheer (of een andere natuurbeschermer) als weidevogelreservaat beheerd moesten worden. Maar al te vaak zonder enige agrarische kennis van zaken! Het ging dan ook al in de jaren '70 faliekant fout en dat heb ik in een ander forum, aan de hand van de Akmarypster Blaugraslannen, uitgelegd. 's Winters maandenlang vuil water uit de Fryske Boezem erop waardoor de toplaag helemaal dichtslibde en het onderliggende veen uitdroogde en verturfde. Ondanks die jaarlijkse maandenlange inundaties! Al eind jaren '70 geen weidevogel meer te bekennen! Voor zover ik weet heeft Theunis Piersma zich in de jaren dat het nog zin had niet expliciet met de weidevogelproblematiek bemoeid. Wel met wad- en kweldervogels, oa. de Rosse Grutto. Maar die broedt op de noordelijke toendra's. Er zijn wel steeds meer boeren en tuinders die hun bedrijf verrijken met een winkel aan huis, een kaasmakerij, verkoop van vleesveepakketten, verse scharrel en vrije uitloopeieren, verse groente en fruit (speciaal asperges, aardbeien, kersen etc) verkoop van snijbloemen of bloembollen, honing uit eigen imkerij etcetera. Of er een minicamping bij houden, boerengolfactiviteiten ontplooien, een maisdoolhof aanleggen of een windturbine uitbaten. Alleen al rondom mijn woonplaats zijn drie boerengroente- en fruitwinkels aan huis en ook drie selfservice verkooppunten aan de straat, twee vrijlooppluimveebedrijven met selfservice eierverkooppunt aan huis, een bio-kaasmakerij, vier minicampings en een limosines-vleesbedrijf. Bovendien zijn er minstens zes bedrijven die schuren of stallen als caravanstalling verhuren. En dan woon ik nog in een uithoek van het land!

 • no-profile-image

  Henk

  Heeft iemand de moeite genomen het rapport eerst door te lezen voordat hij/zij commentaar geeft? En waarom zo ongenuanceerd reageren? Het lijkt hier wel een gefrustreerde opvangclub.
  Blijkbaar ligt dit onderwerp erg gevoelig. Bang subsidie inkomsten mis te lopen?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Inderdaad Weidevogel. Een promovendus van die grunninger universiteit (werkzaam bij Alterra) wilde weten hoelang het duurt voordat een grutto na verstoring een nieuw legsel produceert. En hoeveel vervolglegsels een paartje kan maken in een broedseizoen. Weet je wat hij deed? Hij zenderde het vrouwtje en trapte die nesten gewoon de grond in! Het ging immers om een 'representatieve proef' die 'significante cijfers' moest opleveren!Zulke wetenschappers kunnen mijn RUG op!

 • no-profile-image

  boeren die door afroming verdwijnen en vogels

  Je hoeft geen nieuwe plannen te maken zonder dat deze met voldoende middelen zijn gedekt.een nieuw plan of discussiestuk wat uit de boerensubsidiegelden betaald wordt is een gestolen budget.
  en als er voor nieuwe plannen betaald moet worden dan maar uit eigen zak.er is de laatste jaren al veel 1epijler en 2e pijler eu subsidei voor de neus van de boeren weggekaapt.

 • no-profile-image

  Han

  @Koetje en Kanibaal. In Nederland zoeken we altijd een zondebok voor alles wat we met elkaar uit de klauw laten lopen. Alles wat met de natuur en milieu te maken heef tis duidelijk >de boer< en veiligheid in de steden is het ook duidelijk de >Medelander<. Beide zijn ten dele waar, maar door beleids fouten ontstaan. Dus de eigenlijke zondebok is politiek Den Haag met zijn kornuiten. Wie met zijn wijsvinger naar een ander wijst, wijst met de 3 overige vingers naar zichzelf.

 • no-profile-image

  koetje

  Nesten markeren met stokken of er omheen maaien werkt alleen maar averechts,dat is mijn ervaring uit het veld.De kraaien houden je gewoon in de smiezen wanneer je uit de trekker stapt om het nest op te zoeken,dat heb ik vaak genoeg meegemaakt,wanneer de broedende vogel ver van te voren van het nest spat,wil je toch graag even weten waar het nest precies ligt.
  Zit je weer op je trekkerstoel dan hebben ze de eieren al te pakken.Ik ken overigens genoeg natuur terreinen waar wel later wordt gemaaid,maar waar geen enkele vogel broedt.

 • no-profile-image

  gert

  Ik kom elke dag in het land,weet echt wel wat er gebeurt,ben daar geen rapport voor nodig en dat is met veel boeren zo

 • no-profile-image

  Weidevogel

  Tja, so gaat dat in de natuur dr komt een schoenzool of een vogelteller met eierdoosjes langs... laat me lachen zeg... ipv dat ze dr een bord bij zetten(kraaien roeken kauwen) of een reukpad maken (vos)... hadde ze nog wat kunnen leren... Kijken naar hoe de natuur het zélf doet, had de vos/kraai ook nog een lekker hapje, maar nee dat is teveel gevraagd, ingrijpen en veranderen... Wat bezield de man om in dit onderzoek de inkomstenderving van de boeren weer aan de kaak te stellen, kan me niet voorstellen dat dat onderdeel is van zo'n onderzoek...blijkbaar liggen er wel ergens belangen... rapport niet representatief => prullenbak ... overigens de kop van t artikel; Landbouw voor wereldmarkt en weidevogels gaan niet samen... zo helder zijn ze nog wel

 • no-profile-image

  koetje

  Nou Kanibaal die van jou mag er ook zijn.De kop van dit artikel klopt als een bus, voor de rest staat er niks nieuws in.Het is in Friesland al zo dat je alleen maar voor weidevogelvergoedingen in aanmerking komt als er genoeg weidevogels zijn,volkomen terecht overigens,maar dat is wel eens anders geweest.Maar waarom niet de EHS omzetten in een WHS?Het is hier in NL zo van: We want it all,we want it cheap and we want it now.

 • no-profile-image

  karel

  Koetje Boe, waarom reageer je niet inhoudelijk op Herkauwer. hij is ervaringsdeskundig want wat hij beschrijft zie ik ook hier in de omgeving jaarlijks gebeuren. een verwijt richting kraaien zegt alweer genoeg waar jouw interesse naar toe gaat.

 • no-profile-image

  Boer

  De Ruilverkavingen van de vorige eeuw moesten ervoor zorgen, dat de boeren rendabele bedrijven kregen waar 30 jaar lang behoorlijke lasten tegenover stonden. Hier moet de bedrijfsvoering optimaal zijn, dus ook het weidebeheer, helaas gaat dit niet samen met goed weidevogelbeheer, al wil je als veehouder nog zo graag, want het is echt saai in het land zonder deze vogels. Daarom zijn er toen in elke ruilverkaveling aanzienlijke hectares beschikbaar gesteld voor de natuur, waaronder de weidevogels.
  Helaas zijn deze gebieden door het slechte beheer verworden tot wildernissen en moerassen. Het verwondert mij steeds weer, dat de boeren er op worden aangesproken en de beheerders van de natuur vrijuit gaan.

 • no-profile-image

  koetje

  Op ieder boerenerf een winkeltje is niet echt waar ik aan zit te denken.Volgens mij moet je het meer streekgebonden zien,collectief,en vooral op de emotie inspelen,alhoewel ik mij wel afvraag hoeveel van de 17 miljoen inwoners in NL nog echt geïnteresseerd is in weidevogels.
  Herkauwer,je zou er goed aan doen om het volledige artikel van Piersma een keer te gaan lezen.Mozaïek en vluchtheuvel beleid heeft niet gewerkt volgens hem.Dat klopt ook wel, het enige wat helpt is flink later maaien in een redelijk groot aaneengesloten gebied,maar dan wel bewerkt door boeren en met de juiste bemesting.

 • no-profile-image

  koetje

  Dat ben ik wel met je eens Han over die zondebok,maar waarom op Den Haag wachten en niet zelf de aanval zoeken.Ik heb in de Boerderij het volledige artikel gelezen van Piersma en hij verkondigd eigenlijk dezelfde boodschap als Herkauwer en Spotvogel hier al een hele tijd doen.
  Een beetje brainstormen over een bedrijf wat een prima inkomen kan halen met natuur als hoofddoel en waar de productie op het tweede plan komt,kan geen kwaad.Altijd beter dan de grond verpatsen aan de natuurorganisatie's die overal een ganzenparadijs van maken en boeren beconcurreren met hun natuurvlees-progamma's

 • no-profile-image

  Eigen

  Denk echt dat Piersma wat moet regelen voor wat vriendjes van hem. Waarom Friesland? Er zijn genoeg gebieden in Nederland waar het wel redelijk de goede kant op gaat met de weidevogels. Maar zolang de kraaiachtige, ganzen, vos en de verruiging niet wordt stop gezet is het bijna onmogelijk om de weidevogel populatie harder te laten groeien. Je kan misschien bedrijven die lak hebben aan weidevogels en deze moet willig stuk maaien of id.misschien beboete.

 • no-profile-image

  NUCHTERE BOER

  HEIR HOEF JE GEEN PROF. VOOR TE ZIJN JE MOET GEWOON VANAF HALF JANUARIE STRONT KUNNEN RIJDEN EN DE KRAAIEN DOOD SCHIETEN PROBLEEM OPGELOST

 • no-profile-image

  Weidevogel

  Dit is van t zelfde universiteit die hier door de landerijen (verjagen)rennen omdat "hun" grutto's er zitten en niet daar waar ze volgens hun horen? Natuurbeheer my Ass... Kemphanen zijn dr nog wel... alleen ze worden niet meer geteld blijkbaar... laat ze maar lekker :) wat niet weet... Intensieve veehouderij kaapte in Friesland t potje ten koste van extensief? één grote smerige bende, bottom up aanpak noemen ze dat? :) mooi verhaal, lekker kort ook... fijn dat t zo lekker werkt :( nog's glb doornemen?
  Denk dat de meeste t wel zat zijn om in een soort soep met dikke gehaktballen te zwemmen... rapporten in overvloed... subsidie is een woord uit de jaren '70, tegenwoordig heet t onkostenvergoeding, een gederfdeinkomstenvergoeding. De belanghebbenden zijn de weidevogels... sommigen snappen dat nog steeds niet... nieuwe structuur lijkt me wel wat weer's wat nieuws, hoeveel nieuwe plannen zullen er nog komen... Stop eens met veranderen. elke twee jaar een ander peil en plan. oorzaken aanpakken, intensieve veehouderij uitsluiten van vergoedingen zou al eens een oplossing zijn... deze zijn de oorzaak ipv de oplossing... dus vandaag nog stoppen met subsidieren. => nieuwe middelen. Kunstmest verbieden in gebieden waar vogels zitten, bij vergoeding verplicht genoeg vaste mest strooien :)

 • no-profile-image

  herkauwer

  Het ligt niet aan de roofvogels en evenmin aan de ganzen. De vos en andere rovers spelen alleen maar in de marge en rol. Want de weidevogelstand is om zeep geholpen doordat de graslanden steeds eenvormiger werden, steeds intensiever bewerkt worden en veel te diep ontwaterd zijn. LNV heeft inderdaad tientallen jaren lang moedwillig een fake-beleid gevoerd voor zogenaamd weidevogelbehoud. Leuk dat Theunis nog een rol ziet voor Fryslan maar volgens mij is het daar - afgezien van wat butenlannen en kwelders - een gelopen race. Net zoals langs de rivieren. Daar zijn langs IJssel, Rijn/Lek, Waal en Maas opzettelijk meer dan 30.000 bunders weidevogelrijk grasland verkloot voor natuurontwikkeling. Het is en wordt nooit wat, maar de weidevogels zijn er uitgestorven!

 • no-profile-image

  Kani Baal

  Zeldzaam goede reactie Han. Men wel veel maar daar hangt ook een prijskaartje aan. Dit geldt ook voor de Ganzen. Niet voortdurend de boeren voor bijna alles op laten draaien.

 • no-profile-image

  vogelteller

  Heldere taal van prof. Piersma en hij kiest ervoor om alle inzet belachelijk te maken. Wat is zijn belang?
  Meestal werkt het beter dat je de goede voorbeelden benadrukt om mensen en organisaties te inspireren dat verder te verspreiden op weg naar meer resultaat. Ik zie bij ons her en der bomen komen voor recreatie en verfraaiing van de omgeving en na een paar jaar zie ik dan grote roofvogels. De volgende stap laat zich raden. Kortom: zou er meer gebeuren dan de prof. Piersma ziet en loopt hij bewust of onbewust met "oogkleppen"?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Koetje Boe, wij onderzochten allerlei varianten van mozaiekbeheer, greppelbeheer (beide zijden en de greppel zelf niet maaien), perceelrandenbeheer (rand niet helemaal uitmaaien) en van binnen naar buiten maaien. De ellende is dat er structureel te vroeg met de 1e snede begonnen wordt. En als er 's ochtends op 25 april 1 boer begint, dan ligt tegenwoordig 's avonds de hele polder plat. Inclusief het leeuwendeel van de pullen en alle niet gemarkerde nesten! Dat weten we al dertig jaar en daar heb ik geen Groningse wetenschapper bij nodig. Na die 1e snede begint en groot deel van de overstuur gegane paren met het 1e vervolglegsel op de etgroen en dan komt na en dag of wat de mestinjector! Het 2e vervolglegsel komt zodoende niet uit voor de 2e snede gemaaid wordt. Heel weinig paren proberen het dan nogmaals op de etgroen en worden weer door de mestinjector de grond in gewerkt. Ik heb mijn laatste 3e gruttolegsel ooit op 6 juni gevonden in de polder bij Berghem-Oss. Daar is de Grutto inmiddels een zeldzaamheid. Rond 6 juni beginnen de vogels ook met de slagpenrui en die moet klaar zijn als ze half juli weer afreizen naar Afrika. "Mijn" 3e legsel werd dan ook na een week botweg verlaten. Want vanaf 6 juni eerst 21 dagen broeden en dan nog 4 weken voordat de pullen kunnen vliegen, dat wordt de vogels echt teveel. Want ook zij hebben een agenda!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Dank je wel Karel. Jammer Koetje Boe dat je zo kort door de bocht blijft gaan. Kraaien vervullen een belangrijke rol in het natuurgebeuren en ik zal niet beweren dat er geen eieren of pullen door zwarte kraaien (en niet door engerlingen en ritnaalden etende roeken en zelden door kauwen) geroofd worden. In het land rondscharrelende kraaien zijn altijd op zoek naar bodemdieren zoals wormen, slakken, kevers, larven etc en zij eten natuurlijk ook wel een eitje als ze dat toevallig tegenkomen. Een weidevogelnest hoort tenslotte verborgen te liggen in de vegetatie en niet in een stoeptegelklein polletje in een gemaaide kapvlakte. Ik ken ook boeren die flinke schuiten gras rondom de nesten laten staan en dan is het predatieverlies vaak te verwaarlozen. Maar dikwijls gaan uitgespaarde legsels verloren omdat er bij het schudden, wiersen en harkeren los gras over het nest komt. De broedende vogels slepen dat extra nestmateriaal dan naar het nest toe waardoor de eieren onder het losse gras verdwijnen. Vervolgens verlaat de vogel het nest. Dit kan tot wel 80% van de gespaarde legsel verloren doen gaan. En daar komt geen roofdier aan te pas! Dat kraaien structureel op markeringsstokjes zouden anticiperen is een fabel. Wél kunnen zij de door mensen ontstane loopsporen in het lange gras gebruiken bij het voedsel zoeken en zo op de nesten stuiten, omdat daar rondomheen vaak een door de vogelbeschermers platgetreden plek ontstaat. Ook wezelingen, ratten, katten, boerderijhonden en voor mijn part de vos kunnen zo naar de nesten geleid worden. Oorzaak en gevolg! Daarom zou er overal waar weidevogels broeden gewoon pas na 15 mei gemaaid moeten worden. Dan zijn nagenoeg alle eerste legsels uitgekomen. Voor het eiwitverlies in dat later gemaaide ruwvoer kan beter een hectarecompensatie uitbetaald worden dan de idiotie van nestpremies die jarenlang de boer van extra inkomsten voorzag, maar de weidevogels de das om deed!

Laad alle reacties (23)

Of registreer je om te kunnen reageren.