Home

Achtergrond

Kunstmestgebruik neemt toe, hogere prijzen mogelijk

Het kunstmestgebruik in de Europese Unie (EU) neemt de komende 10 jaar fors toe. Dat verwacht althans de brancheorganisatie van kunstmestproducenten in de EU, Fertilizers Europe. De vraag naar de meststof kali groeit met 10 procent het hardst. De vraag naar fosfaat en stikstof groeien met respectievelijk 3,7 en 4,5 procent.

Het areaal dat bemest wordt, daalt van gemiddeld 135,3 miljoen hectare in de laatste drie jaar, naar circa 133,6 miljoen hectare. Het areaal krimpt deels door natuurwetgeving, maar ook doordat een fors aantal boeren lijkt te gaan stoppen. Het gebruik van kunstmest voor de teelt van oliezaden neemt meer dan 20 procent toe, terwijl op grasland juist 20 procent minder fosfaat wordt aangewend en circa 7 procent minder kali en stikstof.

De meeste groei in kunstmestgebruik wordt genoteerd in Roemenië en Bulgarije, waar het verbruik van de drie hoofdbestanddelen van kunstmest met circa 60 procent toeneemt. In Hongarije neemt het verbruik met 45 procent toe. In West-Europa lijken percentages relatief stabiel te blijven, aldus directeur Rein Coster van de Vereniging voor Kunstmest Producenten.

Het Verenigd Koninkrijk, Portugal en Letland gebruiken wel minder stikstof, terwijl het verbruik van fosfaat en kali in het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Spanje juist substantieel toeneemt. Volgens Coster hoeven Europeanen geen grote prijsschokken te verwachten, maar kan de prijs door de toenemende vraag vanuit opkomende landbouwproducenten als China en India wel meer onregelmatig verlopen.

Of registreer je om te kunnen reageren.