Home

Achtergrond

Kunstmestgebruik neemt toe; hogere prijzen mogelijk

Het kunstmestgebruik in de EU neemt de komende tien jaar fors toe. Dat verwacht de Europese brancheorganisatie van kunstmestproducenten, Fertilizers Europe.

De vraag naar de meststof kali groeit met 10 procent het hardst. De vraag naar fosfaat en stikstof groeien met respectievelijk 3,7 en 4,5 procent.

Het areaal dat bemest wordt, daalt van gemiddeld 135,3 miljoen hectare in de laatste drie jaar, naar circa 133,6 miljoen hectare. Het areaal krimpt deels door natuurwetgeving, maar ook doordat een fors aantal boeren lijkt te gaan stoppen. Het gebruik van kunstmest voor de teelt van oliezaden neemt meer dan 20 procent toe, terwijl op grasland juist 20 procent minder fosfaat wordt aangewend en circa 7 procent minder kali en stikstof.

De meeste groei in kunstmestgebruik heeft plaats in Roemenië en Bulgarije, waar het met circa 60 procent toeneemt. In Hongarije neemt het met 45 procent toe. In West-Europa lijken percentages stabiel te blijven, aldus Rein Coster, directeur van de Vereniging voor Kunstmest Producenten.

Het Verenigd Koninkrijk (VK), Portugal en Letland gebruiken wel minder stikstof, terwijl het verbruik van fosfaat en kali in het VK, Zweden en Spanje juist toeneemt. Volgens Coster hoeven boeren geen grote prijsschokken verwachten, maar kan de prijs door de toenemende vraag vanuit opkomende landen als China en India onregelmatig verlopen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.