Home

Achtergrond 1 reactie

Kloonverbod vraagt waakzaamheid

Genetische selectie van dieren betekent leed. Klonen is nog erger en moet voorkomen worden, bepleit Geert Laugs van CIWF. Laugs roept daarbij op tot uiterste waakzaamheid.

In Groot-Brittannië is deze maand hevige commotie ontstaan nadat bleek dat vlees en melk van gekloonde dieren in de voedselketen terecht is gekomen. Is er sprake van een incident, of van een nieuwe stap, die de grootschalige vee-industrie nóg dieronvriendelijker zal maken? Dat laatste moet koste wat het kost voorkomen worden, vindt Compassion in World Farming (CIWF).

Klonen is een jonge techniek die het mogelijk maakt in het laboratorium een embryo van een dier te maken dat genetisch 100 procent identiek is aan een ouderdier. Om tot leven te komen wordt het embryo in een draagmoeder geplaatst waarna het zich verder ontwikkelt en normaal geboren wordt: als tenminste alles goed gaat...

In de huidige, massale vee-industrie wordt klonen nog niet toegepast. Wel is er al langer sprake van grootschalige genetische selectie. Dat leidt tot ernstig dierenleed. De EU-voedselautoriteit Efsa ziet genetische selectie van koeien voor een hoge melkopbrengst als de belangrijkste factor die zorgt voor een slecht welzijn bij melkkoeien. Ook varkens, die gefokt zijn voor snelle groei, hebben vaak last van gebreken.

Wanneer klonen een toegestane en gangbare praktijk zou worden in de veehouderij ligt het voor de hand dat vooral de dieren die de hoogste opbrengst leveren, en daardoor het meest lijden, gekloond zouden worden. Zo dreigt klonen het gebruik van genetische selectie in de veehouderij te versnellen en het welzijn van dieren verder te verslechteren.

En dat terwijl het klonen zelf al zoveel ellende oplevert. De meeste gekloonde embryo’s sterven nog in de draagmoeder en de dieren die levend ter wereld komen hebben vaak ernstige gebreken. De ethische adviescommissie van de EU uit daarom serieuze twijfels of klonen wel moet worden toegestaan. Het Europees Parlement heeft inmiddels gestemd voor een verbod van de verkoop van vlees en melk afkomstig van gekloonde dieren. Dat het in Groot-Brittannië toch mogelijk was gekloonde embryo’s groot te brengen en hun producten op de markt te brengen, geeft te denken. Het noodzaakt regering en autoriteiten tot uiterste waakzaamheid om dat te voorkomen.

Geert Laugs werkt voor dierrechtorganisatie Compassion in World Farming Nederland (CIWF)

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Han

    Ik vraag me af waarom klonen van dieren verboden moet worden en van planten vindt iedereen het de normaalste zaak. Als het eerste onethisch is , is het twede omzelfde redenen ook onacceptabel en zijn verwerpelijk. De techniek levert niets op waar we op zitten te wachten, in een tijd van overbevoking.

Of registreer je om te kunnen reageren.