Home

Achtergrond 181 x bekeken

'Geen fouten bij Natura 2000'

Nederland heeft bij de aanmelding van Natura 2000-gebieden terecht geen rekening gehouden met menselijke activiteiten.

De Europese Commissie zou dat niet hebben toegestaan, zo schrijft landbouwminister Gerda Verburg in een brief aan de Tweede Kamer.

De habitatrichtlijn stelt dat voor de keuze en afbakening van gebieden andere dan ecologische criteria geen rol mogen spelen. Jurisprudentie bevestigt dat. Voor economische, culturele of sociale afwegingen was bij de aanmelding in Brussel dan ook geen ruimte.

Verburg betwist hiermee de opvatting van Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf van de SGP, die stelt dat bij de keuze van de gebieden ook andere factoren een rol hadden mogen spelen. Op het aanmeldingsformulier voor Natura 2000 werd hier namelijk expliciet naar gevraagd.

Volgens de minister wilde de Europese Commissie hiermee slechts gegevens inwinnen voor de vorming van een databank. De door de lidstaten ingevulde antwoorden zijn echter niet gebruikt voor de selectie van de natuurgebieden. Dat Nederland deze vragen niet heeft ingevuld, heeft dus geen invloed gehad op de aanmelding.

In diezelfde brief houdt Verburg vol dat de kwalificatie ’goed’ voor wat betreft de beschermingsstatus bij de aanmelding van de Westerschelde een juridische kwalificatie was. Dit had volgens Verburg dus niets te maken met de ecologische omstandigheden, die als 'zeer ongunstig' te betitelen zijn.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.