Home

Achtergrond

Exportwaarde zuivel hoger, kaas omlaag

De Nederlandse zuivelexport is in de eerste vijf maanden van 2010 zo’n 3 procent in waarde gestegen ten opzichte van dezelfde periode van 2009.

De kaasexport lijkt achter te blijven. Dit blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Cijfers tot en met juni zijn nog niet bekend.

In totaal werd in de periode van januari tot en met mei van dit jaar voor 1.854 miljoen euro aan zuivelproducten uitgevoerd, zo blijkt uit gegevens uit database Statline. In deze cijfers is ook de uitvoer van caseïne betrokken.

In dezelfde periode vorig jaar bedroeg de zuivelexport bijna 1.800 miljoen euro. De stijging van de exportwaarde is een gevolg van het vraag- en prijsherstel op de zuivelmarkt.

Wat opvalt in de cijfers is dat de Nederlandse kaasexport is achtergebleven. Die bedroeg vorig jaar in de eerste vijf maanden van het vorige jaar 953 miljoen euro, tegenover bijna 788 miljoen euro in dezelfde periode van dit jaar.

Dat is des te opmerkelijker omdat de prijzen voor zuivelproducten en dus ook voor kaas begin vorig jaar laag waren en sindsdien sterk zijn aangetrokken.

Vooral de export van kaas naar bestemmingen binnen Europa – toch goed voor het leeuwendeel van de export – is gedaald. Ook de export naar de Verenigde Staten ging in de eerste vijf maanden van dit jaar moeilijker. De kaasexport naar Rusland bleef ondanks problemen met de Russische inspectie goed op peil, terwijl de uitvoer naar Afrika, Amerika en vooral Azië goed liep.

Het Productschap Zuivel betwijfelt de CBS-cijfers over de kaasexport en meent dat veel bedrijven gewoon te laat exportcijfers hebben doorgegeven. Het CBS stelt van geen bijzondere omstandigheden te weten.

De vraag naar zuivelproducten vanuit Azië liep goed in de eerste vijf maanden van dit jaar. China lijkt evenwel juist iets minder te kopen dan vorig jaar, maar andere Aziatische landen maken deze afname weer meer dan goed. De waarde van de boterexport steeg met meer dan een derde ten opzichte van vorig jaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.