Home

Achtergrond 1309 x bekeken 15 reacties

Dierrechten weg na 2015

Extra regels om de veestapel te beteugelen zijn niet nodig. Wel een goed mestafzetplan.

HeT adviesrapport van Capgemini van eind juni heeft het nodige losgemaakt. Het rapport, in opdracht van LNV, kwam met drie sturingsvoorstellen om de omvang van de veestapel te beteugelen als in 2015 het stelsel van dierrechten en melkquotering eindigt. Het adviesbureau is bang dat de ammoniak- en broeikasgasuitstoot na 2015 te veel zal toenemen.

Velen bekritiseerden voortzetting van knellende regelgeving. Naar nu blijkt ook de politiek. De beoogde regeringspartijen VVD en CDA verwijzen het rapport naar de prullenmand. Voor de uitstoot van ammoniak en broeikasgassen is al een sturingsinstrument: de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De ammoniak-emissie is gehalveerd tussen 1990 en 2008 en gaat zonder aanvullende maatregelen verder omlaag. En voor beteugeling van broeikasgassen is er €11,5 miljoen voor onderzoek naar effectieve maatregelen. Exit Capgemini-rapport dus. Gelukkig, niemand wil onnodige regels.

Maar wat blijft zijn de hoge mestafzetkosten. De Nederlandse Vakbond Varkenshouderij (NVV) leurt al een tijdje met zijn mineralenplan. Kort samengevat betekent dit dat élke veehouder moet laten zien wat hij doet aan de afzet van stikstof en fosfaat. Doet hij niks, dan volgt een heffing. Doet hij een beetje (grondgebruikersverklaring, contract met mestverwerker, et cetera) dan wordt die heffing lager. Boeren die fosfaat of stikstof buiten de landbouw afzetten krijgen een premie. Het plan zal per saldo leiden, zo is althans de overtuiging van de NVV, tot mestafzetkosten die veehouderijbreed op nul uitkomen. Dan moet wel aan minstens twee voorwaarden worden voldaan. Oók de melkveehouderij moet het plan omarmen. LTO-voorman rundveehouderij Siem Jan Schenk wil er aan meewerken, da’s winst. De tweede voorwaarde is dat eindproducten na mestverwerking aangemerkt moeten worden als kunstmest. Alleen dan zal mestafzet om niet kunnen, of op termijn zelfs geld opbrengen.

Foto

Rochus Kingmans

Laatste reacties

 • no-profile-image

  agrarisch

  Meneer Kingma, twee punten!
  Ten eerste heeft u nog nooit met clienten aan tafel gezeten die in 2013 willen stoppen en (met verkoop van rechten) al in een huurhuisje belanden, alleen dan zonder schulden, wat met deze mensen als ze zonder verkoop van dierrechten zitten.....tonnen schuld hebben, en nee deze mensen zijn lang niet allemaal 50+! Ten tweede ken eigenlijk geen clienten met varkens die wat zien in gezamenlijke mestverwerking en weer heffingen...want ze hebben al betuttelende heffingen genoeg. Gezamenlijke mestverwerking is nog nooit tot stand gekomen.....en als het tot stand komt zijn er weer massa's een neuspeuterende directeuren en voorzitters nodig die zich graag laten overbetalen en weinig uit de grond zetten....zoals hier bij mestbureau oost het geval was......
  Dus geen rechten wil niet zeggen de beste oplossing!

 • no-profile-image

  john

  als de rechten verdwijnen wordt het vastgoed duurder.. bedrijven worden weer interessant om over te nemen door bedrijfs opvolgers. Als iedere ondernemer straks zijn mestafzet moet waarborgen met contracten is dat alleen maar prettig. een deel zal naar de mestfabriek gaan, een deel naar de akkerbouw en een deel gaat de grens over. ieder zijn verantwoordelijk. Kan je geen grond contracteren dan blijven er maar twee opties over.. Ieder zijn verantwoordelijkheid. Zonder dierrechten wordt ondernemen weer leuk en zal er ook weer een nieuwe jonge generatie opstaan!.

 • no-profile-image

  Jan

  John, ik lees (als jij dat bent) ook je reacties op varkensmarkt.nl. dan heb je ongeveer 300 zeugjes. hoe is het voor jou mogelijk mestverwerking rendabel te maken. Dus wordt alles nog sneller groot. Compartimentering is net weer ingesteld (waarom?). En bijna elke provincie, gemeente heeft het bouwblok ingeperkt. Zelf bleef ik in de buurt tegen burgers zeggen, er komen niet meer varkens, maar ze worden verplaats naar nieuwere stallen met betere milieu standaarden. Nu ben jij voor het los laten van de rechten. Dus komen er meer varkens. Hoe krijgen we dat door de burger nog geaccepteerd?????

 • no-profile-image

  Jan

  Even een voorbeeld van wat nog erger kan gaan worden.
  http://www.tctubantia.nl/regio/7111791/Varkens-als-joden-naar-slachthuis.ece

 • no-profile-image

  john

  Hoi Jan,

  Ik heb nu enkele jaren een bedrijf met 300 zeugjes.. ik heb geen grond en geen rechten. aan rechten geef ik 2,74 * 17,5 * 300 = 14.385,- euro uit, aan mest afzetkosten geef ik 15 * 5 * 300 = 22.500,- euro uit. De mestwetgeving zoals die nu is kost mij 36.885 euro op jaarbasis.. Zeg maar een jaarinkomen. ongeveer 4,50 per big! Voor dat geld kan ik mijn mest prima verwerken in slootwater, een stikstof concentraat en een droge fractie waar ik de kachel mee aan de gang houd. Het liefst zie ik een mobiele installatie die een keer in 3 maanden een weekje langskomt.. dus met 12 varkenshouders delen: ongeveer een capaciteit van 2 a 3 m3 per uur. Ik verwacht dan een concentraat en hoop mest van 30% droge stof. Die hoop droog ik dan in voor de luchtwasser en ik houd mooi brandstof over. Het concentraat kan vervoerd worden naar de gebieden waar hier behoefte aan is. Laat de verwerking 10,- per uur kosten en ongeveer 150 m3 concetraat afzetten voor 15,- dan worden mijn mest kosten 15.000,- euro voor de verwerking en 2250 voor de afzet van het concentraat dan krijg ik een totaal van 17.250 euro mestafzet kosten! Een dikke halvering dus. Fosfaat is van de markt, de kachel warm, en een reductie van stikstof kunstmest. Soms is met samenwerken meer te verdienen dan door alles zelf te hebben. Ik kom nu ook rond met mijn 300 zeugen.. als de mestwetgeving verdwijnt kan ik jaarlijks 17.000,- extra investeren in mijn bedrijf.. Lcuhtwassen is dan geen probleem meer, extra oppervlakte per dier ook niet. Om nu de luchtwasser te plaatsen, de zeugen en biggen meer ruimte te geven en alles te renoveren zou ik moeten groeien naar 600 zeugen om hetzelfde te blijven verdienen als nu. Die draak van een mestwetgeving zit starters en bedrijfsopvolgers dus gruwelijk in de weg. Als bedrijven van 300 zeugen, met een mooie dagtaak al niet meer over te nemen zijn is er toch iets niet meer in orde.

 • no-profile-image

  boereke

  John mest verwerking is nog niks geworden en wordt ook niks
  Als de dierrechten er af gaan stijg je mestkosten explosief heb je geen geld meer om in mestverwerking te inversteren. En dierrechten kost alleen maar geld als je uitbreid en bijna iedere veehouder koeien of varkens wil dat de rechten er af gaan dus willen ze bijna allemaal uitbreiden. ps vroeger had je het met collega over hoe boeren tegenwoordig hebben ze het alleen nog over aantallen

 • no-profile-image

  john

  er zijn drie mogelijkheden: ik breng mijn mest naar het land, ik verwerk mijn mest, of ik breng mijn mest over de grens. Waarom is mestverwerking tot nu toe niets geworden? omdat er eerst dierrechten gekocht moeten worden. Met het dierrecht koop je eigenlijk ruimte om mest te brengen op nederlandse bodem > dierrecht + transport + vergoeding akkerbouwer + vergoeding intermediair = mestafzet kosten binnen land. Deze liggen dus op bijna 32,5 euro per kuub. Mestverwerking is nooit van de grond gekomen door die dierrechten. Je hebt recht om de mest op nederlandse bodem te brengen maar daarna besluit je om de mest te verwerken. mestverwerking is duurder dan de mest op het land brengen en daarbij nog eens de rechten is een beetje dubbelop. stel mestverwerking kost 20 euro, daarbij nog dat recht van 17,5 dan is de ondernemer die verwerkt 37,5 euro per kuub kwijt.. 5 euro meer dan de mest op de bodem brengen! maar laat nu de dierrechten eens verdwijnen, verwerk de mest voor 20 euro, dan is de ondernemer ineens 10 euro goedkoper uit!. En dan weet ik zeker dat er meer onderzoek komt en uiteindelijk ook centrale installaties of mobiele installaties op boerderij niveau komen.
  Bij een nieuw mineralen systeem zouden bedrijven met dierrechten als eerste grond mogen contracteren (voorrecht). Daarna kan het overschot verdeeld worden onder de boeren die geen rechten hebben. Wat resteert moet verwerkt of geexporteerd worden. Zo kunnen we zonder overbemesting toch meer dieren houden. De mestprijzen zullen niet de pan uitlopen: Als deze voor 20 euro verwerkt of gexporteerd kan worden zal een handelaar die de mest naar de akkerbouw afzet nooit meer kunnen vragen! Ik zie dan ook niet in waarom de mestafzetkosten de pan uit gaan rijzen.

 • no-profile-image

  boereke

  john Als de dierrechten eraf gaan zitten we zo aan de 20 miljoen varkens en 2 keer zoveel koeien in nl waar wil jij de verwerkte mest afzetten? ps voer liever mest af voor 8 tot 12 euro de kuub dan verwerken voor 20 euro

 • no-profile-image

  john

  12 + 17,5 = 28,5 mestagzet + recht.... laat mij maar mest verwerken voor 20 euro.... -Oh jah joeveel stikstof kunstmest wordt er jaarlijks wel niet aangewend? Fr kunstmestdivisie van DSM staat niet voor niets te koop! de eigenaren verwachten concurrentie van de concentraten..... Mensen met recbten mogen best als eerste grond binden _ geen problemen mee.. maar ik als starter (nog geen vijf jaar ondernemer) zie meer kansen met mestverwerking dan door de aankoop van rechten.. Als je nu een recht koopt van 150 euro en je kan je mestafzetten voor 10 i.p.v. 20 euro, dan blijven de rechten ook nog interesant en verliezen ze hun waarde niet!

 • no-profile-image

  Mestverwerker

  John, je hebt het steeds over lease rechten, 85% heeft echter gewoon rechten in eigendom. Daarvan is ook nog eens 70% allang afgeschreven. Om de discussie mestverwerking zuiver te houden, moet je de kosten daarvan volledig vergelijken met mestafzetkosten. Als je denkt dat het dan nog steeds lonend is: DOEN.

 • no-profile-image

  john

  ieder bedrijfsopvolger krijgt met deze materie te maken. Rechten moeten overgenomen worden en in 5 jaar afgeschreven worden. Afschrijving + Rente + Mestafzet.

  Lease + Mestafzet kan bedrijfsecomisch beter uit in de startfase. Maar is nog altijd duurder dan puur mestverwerking.

  Als die 15 % die de rechten nu least de mest alvast kan laten verwerken zonder rechten hoeven te leasen krijgen we minder druk op de mestmarkt. Mij kost de mest nu bijna 35 euro. Als ik de mest kan laten verwerken voor 20 euro ben ik toch voordeliger uit? Er komt meteen minder mest op de markt waardoor de eigenaren van de mestrechten de mest goedkoper af kunnen zetten. In Nederland hebben we pluimveerechten, varkensrechten en melkquatum. Als al deze remmen op groei en bedrijfsovername verdwijnen betalen we straks zeker veel voor de mest. Daarom moet er een ander systeem komen: aan de ene kant om de huidige ondernemers te beschermen, aan de andere kant om starters en mensen die het bedrijf moeten ontwikkelen een kans te geven. Voor de huidige ondernemers: De bestaande rechten worden omgezet in mestrechten. Een bedrijf met 1000 vlees varkens en bijbehorende rechten: krijgt dan het recht om 4000 kg fosfaat en 7000 kg stikstof op nederlandse bodem uit te rijden. De eigenaar van rechten moet dan wel de benodigde grond erbij zoeken (contracteren). Stel de mestafzet op eigen grond kost 6 euro en mest verwerken kost 20 euro: er zit dus een gat tussen van 14 euro. Dit is dus wat het mestrecht jou oplevert. Voor alle bedrijven met dierrechten verandert er dus niet veel, misschien dat de mestafzet op nederlandse bodem voor de mensen met rechten zelfs goedkoper wordt. Aan de andere kant zjin er de starters en groeiers: Rechten hoeven niet overgenomen te worden maar mogen overgenomen worden. Geen rechten aanwezig betekent mest verwerken of exporteren. Dit is duurder dan op het land rijden maar de lasten van de rechten zijn er niet. Uiteindelijk laat de starter of groeier de verwerken en koopt door de jaren heen zijn mestrechten bij. Oh nog iets mooiers: om de agrariër te beschermen kan ook een regeling ingevoer worden dat als er grond aan de landbouw ontrokken wordt ook de mestrechten van de markt gehaald moeten worden door de partij die de grond onttrekt. Bv: dorp breidt uit: onttrekt 6 hectare landbouwgrond wat ongeveer 540 kg fosfaat betekent. Er zal dan ook voor 540 kg mestrechten gekocht moeten worden. 540 / 4 = gelijk aan 135 varkensrechten. bij een waarde van de huidige rechten van 170 euro betekent dat een som van 22950 euro, 3825 euro hectare. Aan de andere kant als de gebruiksruimte ingekrompen wordt kan bij iedereen een percentage van de rechten gehaald worden. In mijn eigen wordt het er allemaal eenvoudiger door.

 • no-profile-image

  boereke

  john dierrechten kosten alleen maar geld als je uitbreid en deze kun je netjes calculeren dat kun je oa mestafzetcontracten niet en je weet volgens mij nog niet waar je al de verwerkte mest wil afzetten

 • no-profile-image

  john

  en hoe verantwoord jij bv? 500 000 euro aan dierrechten aan je broers en zussen bij een bedrijfsovername van je ouders? die dingen kosten alleen maar geld.

  en als je zonder dierrechten mest kan verwerken (stikstof gas + droge stof voor de kachel) voor 20 euro of minder.. zullen de kosten van die contracten nooit hoger worden dan de uitrijkosten (6 euro) + het verschil met de verwerkingskosten. in dit geval 14 euro. Ik noem in dit geval contracten: maar stel dat je gewoon mest mag leveren om op de grond uit te rijden als je in het bezit bent van fosfaat en stikstof rechten.. contracten zijn dan niet nodig. Heb je geen rechten dan ook geen mest op nederlandse bodem.

 • no-profile-image

  boereke

  Als jij de mest kunt drogen voor brandstof en dit minder kost als 10 euro de kuub waarom verwerk je dan nog geen mest ? probeer eerst de voorwaarden voor mestverwerking in orde te hebben voor je de dierrechten afschaft.ps heb geen rechten van familie gekregen en ik kan voor veel minder geld aan rechten mijn kost verdienen.

 • no-profile-image

  john

  de mest zo verwerken kost ongeveer 20 euro.. en toch heb ik dat recht nodig wat me nu dus 17,5 euro kost. de afgelopen tijd kon ik de mest kwijt voor 15 dus niet bepaald behoefte om de mest te verwerken. als ik niet meer hoef te leasen start ik er meteen mee...

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.