Home

Achtergrond 2 reacties

Derogatiebedrijven voldoen beter aan Nitraatrichtlijn

De waterkwaliteit op de ‘derogatiebedrijven’ is de laatste jaren flink vooruitgegaan, terwijl tegelijk de melk- en daarmee ook de mestproductie zijn gestegen.

Dat blijkt uit de resultaten van het derogatiemeetnet over 2008, die volksgezondheidsinstituut RIVM en landbouweconomisch instituut LEI hebben gepubliceerd.

De stikstofuitspoeling op bedrijven op zand lag in 2008 met gemiddeld 43 milligram nitraat per liter al onder de 50 milligram, die de Nitraatrichtlijn voorschrijft. Op löss was dat 54 milligram. Op zand zat 37 procent van de bedrijven in 2008 nog boven de 50 milligram per liter; voor löss was dat 55 procent. Op klei en veen liggen de nitraatgehaltes veel lager.

Bedrijven met meer dan 70 procent grasland mogen van Brussel sinds 2006 per hectare 250 kilo stikstof uit dierlijke mest opbrengen, in plaats van 170 kilo. Dit heet de derogatie. Voorwaarde is dat Nederland jaarlijks verslag uitbrengt over de resultaten. In het meetnet worden circa 300 bedrijven gevolgd; zij vertegenwoordigen bijna 2 procent van het areaal van alle derogatiebedrijven.

Administrator

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Boer

    Sinds de hele buurt hier op de riolering is aangesloten is de waterkwaliteit hier flink verbeterd.

  • no-profile-image

    Kritische Lezer

    Uit dit artikel blijkt maar weer eens dat nitraat in het grondwater en bemesting niets, maar dan ook NIETS met elkaar te maken hebben.

Of registreer je om te kunnen reageren.