Home

Achtergrond 449 x bekeken 19 reacties

'Code Tabaksblat ook voor zuivelsector'

Betere bescherming van de leden en meer inzicht in het doen en laten van zuivelcoöperaties.

Dat wil de Nederlandse Melkveehoudersvakbond (NMV) voor elkaar krijgen via nieuwe regelgeving. Dit blijkt uit het rapport dat HAS Kennistransfer heeft gemaakt in opdracht van de NMV.

De nieuwe regelgeving moet volgens de NMV komen in de vorm van een wettelijke gedragscode, die anders dan die van de Nationale Coöperatieve raad, wel binden is. De NMV geeft aan dat de code Tabaksblat goede elementen bevat voor dergelijke wettelijke regelgeving. "De code heeft geen remmend karakter en blijkt te werken voor FrieslandCampina", melden de onderzoekers in hun rapport Inventarisatie wettelijke gedragscode. "FrieslandCampina werkt er al mee."

Nieuwe wettelijk vastgelegde regelgeving moet de leden meer macht geven. De huidige code is alleen maar een soort richtlijn waar coöperaties zich aan dienen te houden. "Ook dient wettelijke regelgeving de doelen van de coöperatie hoog in het vaandel te hebben."
Het eerste wat de NMV uit de Code Tabaksblat wettelijk vast zou willen leggen is dat het verplicht is om een adequaat controlesysteem in te voeren. "Daarmee kan het vertrouwen van de leden terug worden gewonnen. Vooral transparantie in de melkprijs is van belang."

Ook wil de bond dat er in de code regelingen worden opgenomen die het inkomen van de melkveehouder beschermt. "De ontevredenheid bij de leden is vooral te wijten aan de lage melkprijs."

Daarnaast wil de vakbond dat de leden meer zeggenschap krijgen en dat er rente uitgekeerd wordt over 'dode hand'. Dat is geld, opgeborgen in een stichting.

De NMV hoopt dat coöperaties in gaan zien dat wettelijke regels zowel voordelen heeft voor de leden als voor de coöperatie. Mochten coöperaties toch niet overtuigd zijn van het nut van een wettelijke code dan raadt Jan-Maarten Slagter van de Vereniging van Effectenbezitters NMV aan om een conceptcode te maken voor de ministers of internationaal draagvlak te creëren

Herma van den Pol

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Boer

  Het toch belachelijk dat er op dit moment veel boeren zijn met een HBO opleiding en dat men op een vergadering zijn mond niet open durft te doen. Hoe ver moeten we nog zinken voor we gezamenlijk voor onze belangen opkomen. Het is ook zeer ernstig, dat wij geen kostendekkende prijs voor onze grondstof (melk) krijgen en dat bij de verwerkende industrie vorstelijke salarissen worden uitbetaald. Van onze belangenbehartige LTO hoeven we niets te verwachten, die brandt zich niet aan deze materie. De enige plaats om je mond open te doen als leden is op de vergadering en dan maar hopen dat de leden van ledenraad je serieus nemen.

 • no-profile-image

  onno

  @Hans. Maarree, de cooperatie was juist bedoeld als leveranciersvereniging?! Dan ga je dus een cooperatie binnen een cooperatie maken.
  Niet dat ik een andere uitweg zie, maar eigenlijk bekrompen.
  Ik snap per definitie dat een Code Tabaksblat nodig is voor regulering van cooperaties. Leden zouden dat allang op orde moeten hebben.. Of hebben vele veehouders zich toch laten zoet houden met de koffie en een biertje betaald uit eigen zak.

 • no-profile-image

  Gezond Verstand

  Meneer Han, de leden/eigenaren van de coöperatie hebben vanwege het coöperatie model zoals wij dat in Nederland kennen weinig te zeggen over hun eigen bedrijf (de coöperatie)
  Ze richten zich niet tot de politiek maar tot de opinie en de coöperatie zelf.
  Het is toch van de zotte dat op het moment dat melkveehouders vorig jaar met een negatief gezinsinkomen werden geconfronteerd de CEO van hun coöperatie FC een jaarsalaris van € 1.140.000,- heeft en daarmee in de top drie staat van de best betaalde managers in 2009.

  Groet Gezond Verstand

 • no-profile-image

  Han

  Hans. De pool is een nieuwe co-op en wel een verkop co-op. Dit kost ook overhead. Ik blijf geloven in de kortste weg boer - consument en als een verwerker niet doet wat hij als co-op moet doen, moet de vergadering de bestuurders terug fluiten. tevens zullen we als ondernemers af moeten van het idee >hoe duurder < een directeur hoe beter hij is. Onzin, deze supper salarissen en bonussen hebben we zelf in het leven geroepen omdat we geen idee hebben wat er aan goede directeuren rond loopt die echt geen miljoenen kosten. Het bedrijfsleven heeft deze mythe zelf gecreeerd en zit nu met de brokken. Weg omhoog is eenvoudiger dan weg terug. Ik denk tevens dat je voor een co-op een ander sort directeur moet hebben dan voor een gelijkwaardig particulier bedrijf.

 • no-profile-image

  Teun Tuinder

  Volgens
  boeren bang voor hun eigen cooperatie. Vragen stellen op een jaar vergadering wordt je al snel gezien als onruststoker of afvallige. De directeur is het alfa mannetje en de rest moet volgzaam volgen.En vooral zwijgzaam.

 • no-profile-image

  Han

  @Teun. Boeren zijn altijd bang dat ze een DOMME vraag stellen. Mij is geleerd er zijn geen domme vragen alleen DOMME antwoorden. Vragen stellen geeft blijk van inteligentie die bevredigd wil worden. Ik ken het probleem, ik heb ook wel eens geen antwoord gehad van de directuer van een coop op niet welgevallige vragen. Ik heb toen de man vertelt, dat dit niet kan omdat niet hij de baas is maar ik als aandeelhouder ben zijn WERKGEVER en heb dus recht op een antwoord.

 • no-profile-image

  Hans

  Onno, de leveranciersvereniging zou "gesponsord/ondersteund" moeten worden door alle bedrijven die aan de boer toeleveren, voer-coöperaties, loonwerkersvereniging kunstmesthandel, AB-oost, kortom iedereen die zijn geld van de boer moet beuren. Zij hebben namelijk allemaal baat bij goed verdienende boeren.
  de rest van de keten die na de boer komt, heeft de boer/producent allang onderaan de lijst gezet. Wat is het verschil of een boer nou aan unilever of aan FC levert? De 3 NL Parana kolonies hadden en hebben ieders hun eigen coop en gezamelijk hadden ze de Central die hun producten verwerkte, Na vele pogingen tot fusie, zijn ze toch appart gebleven en hebben ze de central verkocht. Hun producten worden nu via een soort pool systeem verkocht aan de hoogste betaler, vaak de ex-central, en de boeren hebben het ledenkapitaal terug, wat mooi in de boerderij geïnvesteerd werd.

 • no-profile-image

  Boer

  Ik ben het heel erg eens met Onno en Hans, dat de huidige coöperatie niet meer werkt. Er is een tegenstrijdig belang en dat kan nooit goed zijn. Dus moeten we als boeren nadenken over een andere vorm voor het te laat is.

 • no-profile-image

  Han

  @Hans. Boeren zijn geen schijneigenaren van de co-op. Als dat zo is hebben ze dat zelf laten gebeuren, door de hun eigen handelen en hun eigen betrokkenheid bij het beleid. De co-op heeft maar >één< doel nl. de producten van de leden zo goed mogelijk valoriseren. Maar iedere co-op bestuur inclusief de leden denkt dat dit moet via >omzet vergroting<. Die dan bereikt moet worden door fusie of opkopen van producten in binnen en buitenland (bloemen / melk aardappelen uit verweggistan) en leden blijven met de >kater<, te lage opbrengst na aftrek inkoop van derden. Blijft voor mij de vraag >wie< heeft de co-op tot een soort van >NV< laten verworden?? hier is maar één antwoord op de LEDEN, die niet verder hebben gedacht dan hun neus lang is. Zij hebben zich bij de neus laten nemen, door mee te gaan in de >droch reden< "Omzet vergroten geeft goedkoop product, dus meer WINST< en dus krijgt u de beste prijs!! Als co-op moet je in mijn ogen niet investeren in omzet groei die niet van de leden afkomstig is. Het maakt je afhankelijk van de leveranciers.

 • no-profile-image

  Hans

  Han, je schrijft: "De co-op heeft maar >één< doel nl. de producten van de leden zo goed mogelijk valoriseren". Officieel misschien wel, maar in werkelijkheid komt op de eerste plaats de winstgevendheid van de coöperatie en dan pas de valorisering van de producten van de leden. Als het andersom zou zijn, dan zou FC altijd de hoogste melkprijs betalen, want de reden van de fusie is altijd kosten vermindering dmv opschaling en daardoor een betere uitbetalingsprijs van de melk. Nou en binnen die winst vallen alle snoepreisjes, alle gebakjes, alle torenhoge salarissen van de top, die inmiddels een eigen leven is gaan leiden, inclusief bonussen,die zijn aan winst gerelateerd, en niet aan de uitbetaalde melkprijs,
  alle avontuurtjes enz. Aan het eind van het jaar hebben we zoveel winst dat we de boeren een nabetaling kunnen geven e laten we de boeren zien dmv de gemiddelde melkprijs, dat als ze de melk aan een ander leveren, ze slechter af zijn. Als je dan de leden vergadering vergelijkt met een aandeelhoudersvergadering van bijv KPN, dat er een hemelsbreed verschil is.
  Kijk als zo'n directie weet dat de halve VEB in de zaal zit.....De leveranciersvereniging waar ik het over had wordt dan de aanbieder van de melk, inclusief de melk voor de spotmarkt, deze leveranciersvereniging is wel in staat om een bepaalde fabriek bij wijze van spreken een weekje of twee droog te zetten, zij is in staat om speerpunt-acties op te zetten wat de boeren niet kunnen, en de huidige verwerkers nooit zullen doen, omdat de boeren dus wel schijn-eigenaren zijn.
  Verkoop is een maand lang 10% meer verse melk aan buitenlandse verwerkers, direct bij de boeren opgehaald. Han, die directeuren moeten een keer gekieteld worden.

 • no-profile-image

  Han

  @Hans. valoriseren en winst zijn gelijk. Alleen als de boeren op de vergadering besluiten de >winst< niet uit te keren maar er investeringen van te doen O.K. Dan niet klagen. Iedere jaarvergadering komt het onderwerp Winst en Verlies rekening aan de orde en dan komt er een voorstel waar de winst heen gaat en de boeren knikken doorgaans JA. Doorgaans zal de winst (bij een goede melk prijs) woden bijgeschreven op het bedrijfs vermogen. dan komt het volgende voorstel en wel om bv. een filiaal op te zetten in een ander land (Azie, Afrika, Rusland) en wat stemmen de boeren JA, groot applaus, we flikken en maar even. Is de uitbetaling eens slecht door opstart verliezen elders, iedereen in zak en as en is het bestuur en de directie >waardeloos<. Nee Hans het zijn de leden aandeelhouders die hun BEK ter vergadering niet open doen en de besturen die na afloop niet aan de bar zitten om de roddels op te vangen. Hier zit volgens mij, oud bestuurslid van diverse. landbouw clubs de kruks.Het bestuur en de leden levn in verschillende werelden. De een wil groot ondernemer zijn en de andere is middenstander en denk niet over de grens, daar komt bij dat d eboeren nog steeds >goede boeren< kiezen in de besturen en niet >goede BESTUURDERS< met visie.

 • no-profile-image

  Teun Tuinder

  Boer.het probleem zit hem in het feit dat de top van de zuivelcooperaties hun eigen positie afschermen.Wat denk jij , het zijn zeer dikbetaalde functies.Bij de top is het hemd zker ook nader dan de rok. En je weet het: de vis begint bij de kop te stinken.

 • no-profile-image

  Hans

  Klopt Han, één gek kan meer vragen dan 100 wijzen kunnen beantwoorden. Maar het werkelijke probleem is dat boeren schijn-eigenaren zijn van een bedrijf wat een tegengesteld belang heeft dan de boeren en hun boerderijen zelf. De enigste remedie is de aandelen naar de beurs, vrij verhandelbaar en de boeren verkopen hun product via een leveranciersvereniging die zich enkel en alleen maar met de verkoop van het boeren-product bezighoud en niet met de verwerking. Deze leveranciersvereniging heeft namelijk exact dezelfde interesse als de boeren zelf, namelijk de hoogst haalbare prijs. Als boeren dan eigenaar willen zijn van een verwerkend bedrijf of bijv. van een supermarktketen en daar hun geld liever instoppen dan in hun eigen bedrijf, dan is dat hun eigen keuze.

 • no-profile-image

  onno

  Hans. Snap ik...Heb weleens zoiets geprobeerd, maar ik denk dat ik er te vroeg mee was.
  Waar ik eigenlijk op doelde is op het zoveelste bewijs, dat de huidige cooperatie niet meer werkt.

 • no-profile-image

  Han

  Gezondverstand. Wie heeft de directeur aangenomen en wie heeft zijn vergoeding bepaald? Juist het BESTUUR. Wie benoemt / kiest het bestuur Juist de LEDENVERGADERING, de leden dus en zij willen ook de beste directeur ter wereld en niet op één na beste die werkt voor een afgesproken vergoeding zonder bonussen voor allerlei flauwekul en die blijft zitten omdat hij het werk leuk vindt en niet van bonus naar bonus fietste zoals de moderne graaier.. De gewenste cultuurverandering kan alleen maar van onder af wordn afgedwongen, boven dekt zichzelf af.

 • no-profile-image

  Han

  Waarom moet de wetgever de leden van een cooperatie beschermen? Kunnen de leden zelf niet voor een huishoudelijk regelement zorgen waarin hun rechten en plichten beter worden gegarandeerd?
  Kunnen ze zelf niet afspreken hoe om te gaan met winst en rente over geld in dode hand? Zijn de leden tegenwoordig niet mondig meer? Ik zou me schamen als lid van een coop als ik de wetgever / politiek moet aanroepen om mijn belangen te beschermen in mijn >eigen< bedrijf. Waarom vragen de heren niet direct om >Nationalisatie< van de zuivelsector?

 • no-profile-image

  Han

  Bla,Bla. Een directeur van een co-op moet denken vanuit de leden aandeelhouders. Zij hebben immers de verplichting hun goederen (melk, vlees, groentenetc) door de co-op tot waarde te laten brengen. Dit vereist een totaal andere benadering, dan bij NV of BV waar de enige opdracht aan de directeur is zorg voor waardestijging van de >aandelen< of anders >rendement<, hij moet dus denken vanuit de kapitaals verschaffers.

 • no-profile-image

  Hans

  Ja, wat je zegt is eigenlijk dat boeren wel kunnen produceren, maar slecht hun product verwerken. Daarom was het ook nog niet zo slecht dat de hollandse boeren in Brasil de cental verkochten en hun producten gezamelijk gingen aanbieden via de pool

 • no-profile-image

  bla

  wat voor een ander soort . Heb je ze in de aanbieding?

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.