Home

Achtergrond 274 x bekeken 9 reacties

Brabantse politiek geeft niet thuis

Het einddoel van de reconstructie in Brabant had alle deelnemers enthousiast moeten maken, ook de boer en tuinder. Van dat doel zijn we verder weg dan ooit, stelt Hans Huijbers.

De reconstructie van het Brabantse buitengebied had veel meer betekenis kunnen krijgen voor de land- en tuinbouw als het pad van de ambtelijke dogma's was verlaten om tot op 'prikkeldraadniveau' alles te willen regelen.

Ik ben niet tegen ambtenaren en ik sta achter de uitgangspunten van de reconstructie. Maar waarom denk ik dat we nu niet veel verder komen? Omdat de provincie Brabant met het ruimtelijk ordeningsbeleid niet de gewenste verduurzaming van land- en tuinbouw op gang krijgt.

Waar we over moeten praten is ontwikkeling, kansen geven aan bedrijven. Dat was 13 jaar geleden immers het vertrekpunt: afwaartse beweging, weg van natuur en kernrandzone, uitplaatsen van bedrijven. We waren, zeker toen, gemotiveerd om daaraan mee te werken, omdat we overtuigd waren dat de afspraak 'geen uitplaatsing zonder inplaatsing' stond als een huis.

Revitaliseren van het buitengebied, zeiden we. Dynamiek voor natuur, waterhuishouding én de land- en tuinbouw. Gemotiveerd en gedreven namen we deel aan de commissies. Maar nu de groene- en blauwe doelen gerealiseerd zijn of in elk geval zijn vastgelegd in de bestemmingsplannen, zijn wij aan de beurt. En dan is het wrang om te merken dat de Brabantse politiek niet thuis lijkt te geven.

In 1997 hadden we een economisch vitaal buitengebied als eindplaatje voor ogen. Een platteland waar aan de wensen van alle gebruikers tegemoet was gekomen. Waar natuur een kwaliteitsimpuls kreeg, landschap voor toerist en bewoners interessanter en veiliger was geworden en waar een adequate waterhuishouding was gerealiseerd. Een eindplaatje waar ook boer en tuinder enthousiast over zijn.

Dat plaatje is verder weg dan ooit. De impuls voor de verduurzaming van agrarische activiteiten blijft uit. Het proces is veel te ambtelijk, stoelt op een verkeerde grondgedachte en de motivatie om mee te werken is weg.

Hans Huijbers is ZLTO-voorzitter

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Teun Tuinder

  Geldt niet enkel voor Brabant. Hier in de Bommelerwaard gaat het net zo.

 • no-profile-image

  Jan

  Zou het kunnen zijn dat boeren denken:weer een concurrent minder...?

 • no-profile-image

  melkveehouder

  De LTO is een tandenloze tijger geworden en dus een speelbal van de overheid en de overheid weet dat. LTO wees verstandig en hef u zelf op, of kom met een radicale koers wijziging. Gezamenlijk hebben we een belangrijk product in handen. Ik stel voor om met alle sectoren tegelijk 14 dagen geen voedsel meer leveren , kijken of de verwende linkse Nederlander dan in de gaten krijgt wat de waarde is van de landbouw in Nederland.

 • no-profile-image

  het had goed gekunnen

  de reconstrucriefalen zijn niet alleen de schuld van ambtenaren.Als intensieve veehouder in een verwevingsgebied met uitbreidingsplannen is de afgelopen jaren door onze gemeentebesturen volledige medewerking verleent.( men wist de aanvrager in te seinen ;hoe geen mer nodig was).ook in extensiveringsgebieden gaven onze gemeentebesturen soms volledige medewerking tot grote uitbreidingen van intensieve veehouderijen.
  Er werd door de reconstructiecommisie niet ingegrepen.
  De LOG,s werden niet ontdaan van burger en boerderijwoningen.
  Als men reconstructie zegt dan moet je daar fors in investeren als sturende reconstructeicommissies met veel middelen.
  Het leek goedkoper te zijn om een intensieveveehouderij in een toekomstig extensiveringsgebied vergunning te verlenen voor opschaling dan overheidsgeld vrij te maken om hem daar uit te kopen en op een toekomstig LOG een nieuwvestiging te doen.
  Volgens mij heeft het geen zin om een reden te zoeken om te zeggen waarom er niets van de reconstructie terecht is gekomen.
  Als je een auto koopt en je vertikt het om er mee te rijden;dan hoef je niet te klagen en te vragen.

 • no-profile-image

  Maak 't

  Moet je niet voor bij de LTO zijn, Melkveehouder. Die is versmolten met LNV.

 • no-profile-image

  mia roosendaal

  Na het succes van de ruilverkaveling,dat bracht ook een hele economie aan de praat, bij een hoge rentestand (12 %) ruim 40 jr. later een nieuwe poging."De z.g. rentesubsidie indertijd was een wassen neus. De rente zakte en weg was het voordeel . De reconstructie vond zijn oorsprong in de z.g. afscheidingen , grenzen, tegen de dierziektes. Onzin natuurlijk ,maar een mooi handvat. De boeren die indertijd verplaatsten , hier in Gelderland, zijn bijna allemaal geen boer meer. Van de 10 bedrijven zijn er 8 gestopt en verkocht .
  Het slechte rendement van het boerenwerk is de oorzaak denk ik.Het heeft niet gebracht ,ondanks alle inspanningen, wat de boer verwachtte .
  Wel veel werk voor andere sektoren. Bank,bouw,ambtenaren, rechtspraak,kadaster,commissies etc. Ook is er geen geld voor het uitkopen van bedrijven . En een ezel stoot zich geen tweede keer , toch..
  Boerin aan de zijlijn.

 • no-profile-image

  Uni versi teit

  Laat ik nou denken dat de hele reconstructie de mist in gaat omdat 1 belangrijke partij buiten alle besluitvorming is gehouden en geen of nauwelijks invloedt schijnt te mogen hebben. Dat zijn dus de gewone burgers die het slachtoffer worden of zijn geworden van deze foute plannen.

 • no-profile-image

  Janssen

  LTO heeft haar ziel toch al lang geleden verkocht aan de macht en heeft weinig meer te maken met het behartigen van het belangen van individuele ondernemers. De retoriek van als maar groeien (die nooit eeuwig vol te houden is) wordt nu doorbroken, maar heeft veel boeren de kop gekost. Maar het is wel dankzij LTO geweest dat die retoriek zich heeft kunnen verspreiden. Daarmee hebben ze zich vervreemd van de individuele boer, zogenaamd in het belang van de sector. Maar wat is die sector? En wiens belang heeft men eigenlijk vertegenwoordigd?
  Krokodillentranen! Goed dat het afgestraft wordt met een afnamend ledenbestand voor deze organisaties.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Mia, vanaf de jaren '50 zijn boeren erin geluisd. De Rvk-wet was een totalitair instrument dat autoritair over boereneigendommen besliste. Stemmingen over RVK's gingen uit van principe 'wie niet stemt, stemt toe'. Sluwe ambtenaren gingen ervan uit dat boeren niet graag naar vergaderingen en ambtelijke bijeenkomsten gaan. Dus kwamen er bij de stemming alleen de groten en werd daar meteen het lot van de keuters bezegeld. Nog knap dat er bij Didam 2 van de 10 wisten te overleven. Dat heb ik nog slechter gezien. Bedenk wel: wat teloor ging was het familiebezit. De geboortegrond en het erfdeel voor opvolgers. Dat alles is door LNV met voorbedachte rade ontfutseld ten gunste van de grote jongens, de banken en later de projectontwikkelaars. Dat heeft allemaal kunnen gebeuren omdat boeren zich nooit krachtdadig en functioneel georganiseerd hebben. LTO is een teek die de laatste restjes boerenbloed (op Boxmeerse bestelling) wegzuigt. Vervolgens ruimt het ZLTO-bedrijf Rendac de karkassen van gesneuvelde agrariers op. Verdorie nog aan toe, waarom zie ik wél, wat boeren niet zien?

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.