Home

Achtergrond 1 reactie

Bloembollenvak: let op uitrijperiode mest

De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur wijst het bloembollenvak op de uitrijperiode van vaste mest, steekvast zuiveringsslib, drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib.

Deze is voor is voor bouwland op zandgronden namelijk tot 1 september. Voor kleigrond geldt een uitrijperiode tot half september voor drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib. Vaste mest en steekvast zuiveringsslib mag op klei het gehele jaar worden uitgereden. Uitrijden is niet toegestaan als de grond is bevroren, besneeuwd of met water verzadigd of als wordt bevloeid, beregend of geïnfiltreerd. Voor zuiveringsslib met meer dan 70 gr N per kg ds geldt dat het jaarrond mag worden gebruikt. Bij gebruik van zuiveringsslib moet men de bodem laten bemonsteren en gelden er maximale giften. Dierlijke mest en zuiveringsslib moeten emissiearm worden aangewend.

Er gelden geen uitrijregels voor overige organische meststoffen anders dan dat ze gelijkmatig over het perceel verspreidt moeten worden. Zij tellen mee voor de gebruiksnormen. Het gelijkmatig uitrijden van anorganische meststoffen op bouwland mag van 1 februari tot 16 september en voor hyacint ook van 16 januari tot en met 31 januari. N-houdende organische meststoffen niet gebruiken als de bodem geheel of gedeeltelijk is bevroren, als de grond verzadigd is met water, van 1 september tot en met 31 januari als de bodem bevloeid, beregend of geïnfiltreerd wordt. Verder gelden er regels voor het gebruik op hellingen. De N en P uit kalkmeststoffen tellen mee voor de gebruiksnorm. Voor kalkmeststoffen gelden geen uitrijregels.

Arie in t Veld

Eén reactie

  • no-profile-image

    frank

    Denk iedereen ook aan het organischestof gehalte in de bodum? De oplossing: vaste mest! Gratis op de kopakker! 06-48 47 34 38

Of registreer je om te kunnen reageren.