Home

Achtergrond

Biologische grondontsmetting biedt perspectief

Onderzoek door Wageningen UR toont aan dat biologische grondontsmetting perspectief biedt. In het oriënterend onderzoek is gebleken dat het ontsmettend effect van de methode groot is.

Bij biologische grondontsmetting wordt gefermenteerd organisch materiaal ondergewerkt en vervolgens wordt de grond luchtdicht afgedekt met plastic. Er komen dan stoffen vrij die ontsmettend werken en die aaltjes en hardnekkige bodemschimmels effectief doden. Dit blijkt uit het gehouden oriënterend onderzoek van PPO-AGV en Wageningen UR Glastuinbouw en de gehouden praktijkproeven.

Schadelijke aaltjes, zoals het wortellesie aaltje, en complexe overlevingssporen van de verwelkingsziekte Verticillium dahliae worden gedood. Om hardnekkige grondgebonden plagen te onderdrukken wordt nu veelal gestoomd. Dit kost veel energie en bovendien is stomen vaak maar gedurende een beperkte periode effectief, daarna kunnen opnieuw ernstige problemen met plagen en bodemziekten ontstaan. Afgelopen jaren zijn er meerdere praktijkproeven gedaan naar de nieuwe grondontsmettingsmethode als mogelijk alternatief voor stomen.

De nieuwe ontsmettingsmethode vraagt echter twee tot vier weken tijd en ten opzichte van het reguliere stomen is dat lang. De tijd die nodig is voor het ontsmettend effect, vormt nu nog een knelpunt voor een brede toepassing van biologische grondontsmetting in de praktijk. Omdat de methode interessant is voor alle grondgebonden teelten en omdat er veel energie te besparen is, zal het vervolg onderzoek zich niet alleen op biologische- en chrysantteelt richten maar ook op andere grondgebonden teelten.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.