Home

Achtergrond 407 x bekeken

Akkervogel vergt investering

Vasthouden van de akkervogelpopulatie in Nederland kost jaarlijks tussen de 88 en 175 miljoen euro.

Met dit geld moeten er onder meer onbespoten graanranden komen, brede akkerranden worden aangelegd en de teelt van zomergranen worden uitgebreid.

Dat blijkt uit onderzoek van Alterra in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving. Om alleen de omstandigheden in de kerngebieden van de meest bedreigde soorten te verbeteren is 12 tot 20 miljoen euro nodig. Het Planbureau wil de informatie gebruiken om inzicht te krijgen in hoeverre de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) mogelijkheden voor akkervogels biedt.

Dat bedreigde soorten als de grauwe kiekendief, patrijs, veldleeuwerik, geelgors en grauwe gors straks mogelijk profiteren van het GLB is ironisch; volgens de onderzoekers is de sterke achteruitgang van populaties sinds de oorlog juist het gevolg van het Europese landbouwbeleid, dat intensivering en schaalvergroting in de hand heeft gewerkt. Door de vermaatschappelijking van het beleid kan daar wat aan worden gedaan.

Dat is nodig, omdat akkervogels nauwelijks profiteren van de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Nederland geen internationale verplichtingen tot bescherming voor deze soorten heeft.

De totale kosten voor beschermende maatregelen zijn relatief hoog, omdat elke soort haar eigen aanpak vereist.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.