Home

Achtergrond 438 x bekeken

Weiland voor kleinschalige schapenfok vrijgesteld voor WOZ

Een weiland dat gebruikt wordt voor kleinschalige schapenfok is op grond van het vertrouwensbeginsel vrijgesteld bij het bepalen WOZ-waarde.

Ondanks dat er geen sprake is van een bedrijfsmatige exploitatie van de grond is de cultuurgrondvrijstelling toch van toepassing op grond van het vertrouwensbeginsel. Kort samengevat is de uitspraak van het Hof Den Haagde volgende:

Belanghebbende, X, houdt schapen op een achter zijn woning gelegen weiland in de gemeente Vlist. Het aantal schapen varieert van 6 tot 18. X houdt de schapen om het gras kort te houden en zich de kosten van maaien te besparen. De jaarlijkse bruto-opbrengst varieert tussen € 200 en € 500 en wordt behaald met de verkoop van lammeren en oudere schapen. In geschil is of het weiland bij het bepalen van de WOZ-waarde is vrijgesteld op grond van de cultuurgronduitzondering.

Hof ’s-Gravenhage oordeelt dat X op grond van de wettelijke bepaling niet in aanmerking komt voor de cultuurgrondvrijstelling aangezien geen sprake is van bedrijfsmatige exploitatie van de cultuurgrond. Op basis van het vertrouwensbeginsel kent het hof de vrijstelling echter toch toe. De gemeente heeft in het kader van een compromis over de WOZ-waarde 2007 zich immers uitdrukkelijk geconformeerd aan het standpunt van X dat wel sprake is van een bedrijfsmatige exploitatie van schapen. Aangezien de feitelijke situatie ongewijzigd is en de gemeente niet eerder dan in de onderhavige procedure op het standpunt is teruggekomen, slaagt het beroep van X op het vertrouwensbeginsel. Het hof vermindert de WOZ-waarde met de waarde van de vrijgestelde grond gewaardeerd tegen de waarde op basis van een (agrarische) woonbestemming.

Meer informatie: Hof 's-Gravenhage MK I, 30 juni 2010, nummer BK-09/00643

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.