Home

Achtergrond

Voorlopig geen evaluatie bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Minister De Jager van Financiën heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij voorlopig geen evaluatie laat uitvoeren naar de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.

Het gaat om de stakingsaftrek, de doorschuiving stakingswinst en de doorschuiving inkomen uit aanmerkelijk belang bij aandelenfusie in de inkomstenbelasting, de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet 1956 en de vrijstelling overdrachtsbelasting bij overdracht aan de volgende generatie.

Bij de Belastingdienst zijn gegevens over het gebruik voor de diverse te onderzoeken (deel)regelingen niet centraal beschikbaar. Het is daarom niet goed mogelijk om op objectieve wijze een evaluatie uit te voeren aan de hand van het thans beschikbare materiaal. Voorts is met ingang van 2010 een aantal wijzigingen doorgevoerd in de aanmerkelijkbelangregeling in de inkomstenbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1956. Het ligt daarom meer voor de hand om een evaluatie over enige jaren uit te voeren, als de huidige regelingen enige tijd van kracht zijn en op basis van het dan beschikbare datamateriaal.

Meer informatie: Minister van Financiën, 22 juni 2010, nr. AFP/2010/0319 U

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.