Home

Achtergrond

Verhuur melkquotum valt niet onder landbouwregeling BTW

De verhuur van melkquotum valt niet onder de landbouwregeling in de BTW.

Daarom dient er in principe bij de verhuur omzetbelasting (19%) in rekening te worden gebracht. Op grond van een overgangsregeling (die op 1 april 2010 afloopt) hoeft een melkveehouder echter geen BTW in rekening te brengen.

Kort samengevat is de uitspraak van de rechtbank Arnhem de volgende:

Belanghebbende exploiteert een agrarische onderneming. Zijn prestaties als melkveehouder vallen onder de landbouwregeling van art. 27, lid 1, Wet OB 1968. Belanghebbende heeft in 2007 (een deel van) zijn melkquotum verhuurd. De contracten tussen belanghebbende en de huurders zijn afgesloten in 2007, dus nadat het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 15 juni 2006, nr. CPP2005/3096M, is gepubliceerd. Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag omzetbelasting ter zake van de verhuur van melkquotum opgelegd.

De rechtbank in Arnhem oordeelt dat de verhuur van melkquotum niet bijdraagt aan agrarische productie en zodoende niet kan worden aangemerkt als een agrarische dienst. Ook kan niet worden gezegd dat de verhuur van melkquotum behoort tot de normale uitrusting van het bedrijf van belanghebbende, aangezien de verwachting bestaat dat belanghebbende zelf geen gebruik meer zal maken van het melkquotum. Nu geen sprake is van een agrarische dienst, is de verhuur in beginsel belast met omzetbelasting. Ten aanzien van het beroep op het besluit stelt de rechtbank vast dat in het besluit niet is te lezen dat de goedkeuring alleen geldt voor op 15 juni 2006 bestaande overeenkomsten. De rechtbank gaat er, ondanks de andersluidende toelichting die de staatssecretaris op het besluit heeft gegeven, derhalve van uit dat de goedkeuring ook geldt voor nadien gesloten overeenkomsten. Dit betekent dat belanghebbende een geslaagd beroep kan doen op het besluit. De rechtbank vernietigt de naheffingsaanslag. Het beroep wordt vervolgens gegrond verklaard.

Meer informatie: Rechtbank Arnhem 29 juni 2010, 08/05669, LJN BM9486

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.